Marele secret din Bucegi: 300 de tabliţe ale dacilor, găsite de Carol I. Topite pentru bani, dosite în Tezaurul de la Moscova sau nedescifrate de nimeni? | adevarul.ro

Istoria celor 300 de tăbliţe din Sinaia, găsite de Regele Carol I la inceperea lucrărilor Castelului Peleş, la 1875, este plină de controverse. Istoricii şi arheologii se întrec în opinii care mai de care mai controversate despre tăbliţele din aur scrise de daci, care, ulterior, ar fi fost topite din ordinul Regelui. Copii ale acestor tăbliţe, făcute din plumb, se găsesc, însă, la Institutului de Arheologie ”Vasile Pârvan” din Bucureşti. Tăbliţele din plumb sunt scrise atât într-o limbă încă necunoscută, cât şi în alfabetul grecesc (cu câteva litere adiţionale), textele fiind însoţite, uneori, şi de imagini. Se presupune că ar fi o cronică a dacilor, pentru că în multe dintre ele apar nume de regi daci şi toponime dacice. Tăbliţele sunt considerate de specialişti falsuri moderne, însă nimeni nu le-a studiat atent până acum. Potrivit legendelor, tăbliţele ar fi fost descoperite în 1875, la începerea lucrărilor Castelului Peleş. Au fost în număr de aproximativ 300 de bucăţi, făcute din aur, care ar fi fost copiate în plumb la cererea Regelui Carol I, care şi-ar fi dat seama de importanţa istorică pe care ar fi putut să o aibă această descoperire, iar apoi topite şi vândute pentru construcţia impunătorului castel. “Privindu-le, însă, cu luare aminte, impresia este de autenticitate“ “Istoria acestor plăcuţe îşi are începutul în urmă cu un secol, la Mănăstirea Sinaia, unde le-a adus nu se ştie cine. Erau în număr de 100, unele dintre ale având 10 kilograme, dar la Institutul de Arheologie există acum doar 35 neinventariate şi mai sunt încă vreo 50 risipite prin alte locuri. Există părerea că ar fi fost de aur, iar cele care au rămas nu sunt altceva decât nişte replici în plumb. Privindu-le, însă, cu luare aminte, impresia este de autenticitate. Au fost numite pornindu-se de la propensiunea acestuia de a inventa un alfabet getic în polemosul său cu Grigore Tocilescu”, arată istoricul George Coandă, în lucrarea sa “Vechi coduri ale românilor”. Aurora Peţan, cercetător lingvistic, dar şi Dan Romalo, în cartea sa celebră , spune că tăbliţele nu sunt falsuri, considerând că ne aflăm în faţa unor mărturii despre o străveche scriere traco-getică. “Trimise în Marea Britanie pentru a se face analiza alaijului, plăcuţele, s-a dovedit, sunt autentice. Tăbliţele din Bucegi ne deconsipiră vechimea limbii geto-dacilor, care, revendicându-se, de bună seamă, din limba bază pelasgică este egală în drepturi cu latina. Aşadar, şi latina şi geto-daca au acelaşi izvor”, mai spune Coandă în lucrarea sa.

Source: Marele secret din Bucegi: 300 de tabliţe ale dacilor, găsite de Carol I. Topite pentru bani, dosite în Tezaurul de la Moscova sau nedescifrate de nimeni? | adevarul.ro

Leave a Reply: (What... You're shy?)

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s