Daily Archives: May 15, 2016

Holy Gospel of Jesus Christ according to Saint Mark 9:14-29.


image

James Tissot, 1886. Brooklyn Museum, New York.

Holy Gospel of Jesus Christ according to Saint Mark 9:14-29.

As Jesus came down from the mountain with Peter, James, John and approached the other disciples, they saw a large crowd around them and scribes arguing with them.
Immediately on seeing him, the whole crowd was utterly amazed. They ran up to him and greeted him.
He asked them, “What are you arguing about with them?”
Someone from the crowd answered him, “Teacher, I have brought to you my son possessed by a mute spirit.
Wherever it seizes him, it throws him down; he foams at the mouth, grinds his teeth, and becomes rigid. I asked your disciples to drive it out, but they were unable to do so.”
He said to them in reply, “O faithless generation, how long will I be with you? How long will I endure you? Bring him to me.”
They brought the boy to him. And when he saw him, the spirit immediately threw the boy into convulsions. As he fell to the ground, he began to roll around and foam at the mouth.
Then he questioned his father, “How long has this been happening to him?” He replied, “Since childhood.
It has often thrown him into fire and into water to kill him. But if you can do anything, have compassion on us and help us.”
Jesus said to him, ” ‘If you can!’ Everything is possible to one who has faith.”
Then the boy’s father cried out, “I do believe, help my unbelief!”
Jesus, on seeing a crowd rapidly gathering, rebuked the unclean spirit and said to it, “Mute and deaf spirit, I command you: come out of him and never enter him again!”
Shouting and throwing the boy into convulsions, it came out. He became like a corpse, which caused many to say, “He is dead!”
But Jesus took him by the hand, raised him, and he stood up.
When he entered the house, his disciples asked him in private, “Why could we not drive it out?”
He said to them, “This kind can only come out through prayer.”

James Tissot, 1886. Brooklyn Museum, New York.

www.glasulstramosesc.ro/blog/coincidenta_14_mai_1948_infiintarea_statului_israel_14_mai_1948_10_000_de_arestari_in_romania/2016-05-14-65


http://www.glasulstramosesc.ro/blog/coincidenta_14_mai_1948_infiintarea_statului_israel_14_mai_1948_10_000_de_arestari_in_romania/2016-05-14-65
COINCIDENTA? 14 mai 1948 – infiintarea statului Israel. 14 mai 1948 – 10.000 de arestari in Romania

1) În urma adoptării planului de împărțire a Palestinei din 1947 al Organizației Națiunilor Unite, pe data de 14 mai 1948, odată cu expirarea Mandatului britanic pentru Palestina, David Ben-Gurion, președintele Organizației Sioniste și al Agenției Evreiești pentru Palestina, a proclamat independența Statului Israel în cadrul liniilor de împărțire teritorială cuprinse în decizia ONU

2) Miscarea Legionara a fost unica pe mapamond, indiferent cât s-ar stradui marionetele sa pună un semn egal intre aceasta si nazism sau fascism.

3) Parintele Justin Parvu vorbea despre 10 000 arestari in noaptea de 14 – 15 mai 1948

Parintele amintea de evreul Davidovici. De evreii Teohari Georgescu si Ana Pauker citim in articolul Prigoana împotriva tinerilor legionari:

In noaptea de 14/15 mai 1948 au avut loc masive arestări ale unor membri aparţinând Mişcării Legionare ori Frăţiilor de Cruce. Această acţiune de amploare s-a desfăşurat pe tot cu­prinsul ţării. Ea s-a derulat concomitent în marile oraşe, la ora stabilită. Factorul surpriză a făcut ca mulţi legionari să nu se poată ascunde la rude sau prieteni. Martor al drama­ticelor evenimente, fostul deţinut politic Traian Popescu susţine, după aproape şase decenii, într-o discuţie cu Gabriel Stănescu, că numeroasele arestări s-au făcut potrivit unui plan dinainte stabilit, conform Ordinului nr. 5 al lui Teohari Georgescu din 13 mai 1948. Organele de ordine şi Siguranţa au întocmit din vreme tabele nominale cu persoanele care trebuiau să fie reţinute în acea nouă „noapte comunistă a Sfântului Bartolomeu”. Potrivit aceluiaşi, „s-au alcătuit echipe speciale formate din trei persoane. Şeful echipei era de regulă agent al Siguranţei Statului, organism încă în func­ţiune. El a primit un plic închis conţinând adresele celor care urmau să fie arestaţi, dar nu avea voie să-l deschidă înainte de plecare”.

La rândul său, părintele Gheorghe Calciu, la vremea aceea student la Medicină, notează în nişte însemnări con­fiscate de Securitate că „arestările au început în ziua de 15 mai. Era o acţiune masivă, spectaculoasă, desfăşurată pe în­treaga ţară şi după un plan minuţios stabilit. Teohari Georgescu, ministrul de Interne şi Ana Pauker şi-au calculat lovi­tura cu sânge rece. Securitatea [Siguranţa – n. n.] întocmise vreme de peste trei ani dosarele tuturor grupărilor care pro­liferau în ţară şi al tuturor indivizilor periculoşi […] Comu­niştii, care fuseseră o simplă fracţiune a Internaţionalei co­muniste, suplineau lipsa totală de popularitate prin forţă şi violenţă. Nici nu exista altă cale […]. Teohari Georgescu şi consilierii lui s-au servit de vechea poliţie, care deţinea şi informaţiile despre Mişcarea Legionară, dar şi unele date compromiţătoare despre membrii Partidului Comunist, date care puteau fi folosite la nevoie împotriva oricui”.

Comuniştii au utilizat şi Siguranţa Statului. Membrii ei, dar şi poliţiştii, respectiv jandarmii în mare parte, au dovedit în acei ani tulburi exces de zel în favoarea noilor autorităţi prosovietice, în speranţa menţinerii lor pe posturile deţinute şi înainte de 6 martie 1945. Când şi-au format ca­drele necesare proprii, comuniştii români nu numai că i-au alungat din posturile respective, dar i-au aruncat, după pro­cese sumare, în închisori şi lagăre.

Dumitru Bacu susţine în excelenta sa lucrare dedicată „fenomenului Piteşti” că „organele de ordine publică au reţi­nut o mie de studenţi din centre universitare – Bucureşti, Iaşi şi Cluj”.

În schimb, un alt deţinut politic, Grigore Dumitrescu, considera într-o carte publicată la Munchen în limba româ­nă, acum mai bine de trei decenii, că avem de a face cu cinci mii de tineri studenţi arestaţi. Părintele Gheorghe Calciu – Dumitreasa, care a trăit acele momente cumplite, susţine în­tr-o discuţie amplă cu Monahul Moise de la Mănăstirea Oaşa, că atunci, în mai 1948, „au fost peste zece mii de arestaţi”.

La rândul său, tânărul avocat buzoian Nicolae (Nicu) Păun afirmă în memoriile sale, publicate după aproape cinci decenii, că „în noaptea de 14/15 mai 1948, în toată ţara s-au făcut masive arestări. Duba neagră, devenită celebră, funcţi­ona fară întrerupere în cursul nopţii, după procedee necu­noscute până atunci. Sunt informaţii că în Buzău fuseseră arestate cam 60-70 de persoane din toate categoriile sociale: muncitori, ţărani, intelectuali’.

Un alt martor al acestor evenimente dramatice, Cornel Drăgoi, notează în însemnările sale, tipărite după decembrie 1989, că noaptea respectivă a fost „cea mai celebră a Se­curităţi!, când au arestat pe toţi elevii şi studenţii care erau în evidenţa lor ca legionari […]. în satul Olaru [lângă Călăraşi – n. n.], unde mă găseam, erau douăzeci şi patru. Într-o şoapte i-au luat pe toţi”.

Aflat şi el printre miile de reţinuţi, scriitorul şi eseistul Dan Lucinescu descrie în cartea sa de rememorări aceste clipe de coşmar astfel: „Tot ce a fost frumos şi nobil a fost călcat în picioarele hâde de cel mai monstruos fenomen al istoriei comunismului bolşevic. Pericolul morţii întinse aripa neagră asupra miilor de tineri care erau legaţi de tradiţiile poporului”.

Nu peste multă vreme va începe procesul de reeducare a tinerilor arestaţi şi azvârliţi în Gulagul românesc.
(Constantin I. Stan – Crucea reeducării)

Watch “NINA SIMONE-FEELING GOOD” on YouTubeNINA SIMONE LYRICS
“Feeling Good”

Birds flyin’ high, you know how I feel
Sun in the sky, you know how I feel
Breeze driftin’ on by, you know how I feel
It’s a new dawn, it’s a new day, it’s a new life for me.
Yeah, it’s a new dawn, it’s a new day, it’s a new life for me, ooooooooh…
And I’m feelin’ good.

Fish in the sea, you know how I feel
River runnin’ free, you know how I feel
Blossom on the tree, you know how I feel
It’s a new dawn, it’s a new day, it’s a new life for me,
And I’m feelin’ good

Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don’t you know,
Butterflies all havin’ fun, you know what I mean.
Sleep in peace when day is done: that’s what I mean,
And this old world is a new world and a bold world for me…

Stars when you shine, you know how I feel
Scent of the pine, you know how I feel
Yeah, freedom is mine, and I know how I feel..
It’s a new dawn, it’s a new day, it’s a new life for me
[scat]
And I’m feelin’… good.

Dan Uncu: Legea obligativităţii votului şi sfidarea principiului libertăţii individuale


image

Legea obligativităţii votului şi sfidarea principiului libertăţii individuale

Într-o ţară cu o populaţie care a cauţionat şi, mai grav, a aplaudat prin vot şi acţiune publică tentaţiile oligarhice de stânga, exersate în ultimul sfert de secol în spaţiul minimalist democratic auotohton, propunerea legislativă referitoare la obligativitatea participării la vot a cetăţenilor României a apărut, aproape, firesc. La mijlocul lunii martie, textul cu pricina a trecut de Senat, urmând să între în atenţia Camerei Deputaţilor, care este şi for decizional.

Libertatea individuală reprezintă principiul fondator al democraţiilor vest-europene şi a celei americane şi ea pleacă de la premisa că indivizii sunt agenţii moralităţii publice şi domestice, ceea ce le conferă posibilitatea de a-şi asigura dreptul la viaţă, la proprietate şi dreptul la libertate, în cadrul mecanismului democratic. Individul este cel care incumbă noţiunea de demnitate umană, exprimată prin echilibrul dintre libertate şi responsabilitate individuală. În absenţa acestui principiu al libertăţii individuale, democraţia se goleşte de sens.

Noi, românii – şi nu numai noi! – avem un grav deficit de asimilare şi exersare a acestui principiu. Suntem atraşi instinctiv de mirajul oligarhiei. Nu ne trebuie prea mult ca să predăm responsabilitatea pentru vieţile noastre în mâinile “liderului suprem”. Cel, care ne-ar putea asigura hrană, locul de muncă, spaţiul de locuit, salariul, educaţia, protecţia socială. Acelaşi, care ne-ar putea scuti inclusiv de chinuitoarea corvoadă a gândirii critice şi ne-ar “elibera” de povara de a alege pentru noi înşine. Fuga de libertate este echivalentă cu fuga de asumare liberă, individuală şi integrală a responsabilităţii faţă de prezenţa noastră în ecuaţia socio-umană. Repercusiunile le ştim. Cei mai tineri, poate, le bănuie. În istoria noastră recentă, anihilarea forţată a acestui principiu, cât şi, mai apoi, auto-anihilarea lui din proprie iniţiativa individuală au produs 45 de ani de comunism. Unul dintre cele mai represive regimuri comuniste din Europa. Ceea ce se întâmplă în Venezuela acum reprezintă un alt elocvent exemplu al acestei sinucigaşe laşităţi existenţiale a unui popor.

Aşadar, cred că o lege care să introducă obligativitatea votului face parte din logica nefastă a renunţării la principiul libertăţii individuale, renunţare pe care unii vor să o promoveze şi să o consolideze. Este ca o declaraţie a renunţării noastre la atributul inerent fiinţei umane şi ordinii Divine: libertatea de a alege ce să facem şi ce să nu facem! Şi, ca orice obligativitate, ca orice înăbuşire a libertăţii, legea stabileşte că nerespectarea ei aduce după sine şi o sancţiune: 1.000 de lei amendă pentru cei care nu ies la vot!

Locul şi momentul par favorabile pentru încă un derapaj de extracţie oligarhică. Avem un Parlament care numai în interesul cetăţeanului nu fiinţează – şi, care există sfidând voinţa exprimată de cetăţenii României la referendumul privind numărul de parlamentari şi structura unicamerală a legislativului. Avem parte de o ofensivă necesară şi atât de aşteptată a luptei împotriva corupţiei, dar la adăpostul căreia încep să mijească interese contrare statului de drept. Avem un establishment politic perfect indiferent la noţiuni precum autoritatea legii, etica guvernării de calitate, maculat de interese de tip mafiot. Nu în ultimul rând, avem o comunitate a serviciilor secrete, care a transformat spaţiul public în câmp tactic, dedicat propriilor interese. Legea avocaturii, din care s-a eliminat (!) prevederea care interzicea apartenenţa avocaţilor la serviicile secrete (după ce se eliminase şi obligativitatea acestora de a declara în scris dacă au avut sau nu vreo relaţie cu fosta Securitate comunistă), reprezinta, aşa cum am mai afirmat, încă un pas înainte spre consolidare statului de tip poliţienesc.

Puse toate cap la cap, rezultă că România tinde să se indreapte spre o formulă de organizare politică, socială şi economică din ce în ce mai preacară democratic şi din ce în ce mai lipsită de libertate individuală.

Dan Uncu

Exploatarea, abuzul și sărăcia sînt ”civilizația” UE! | Invectiva.ro


http://www.invectiva.ro/lady-politicaca/exploatarea-abuzul-si-saracia-sint-civilizatia-ue
Invectiva.ro
România se pregătește să intre, pe termen lung, într-o cruntă dictatură militarizată, de extremă dreapta, pe model Pinochet, în care drepturile omului și libertățile civile vor fi doar o amară amintire.

Încet, dar sigur, statutul de colonie al României a fost oficializat de SUA și UE, iar guvernul lor marionetă de la București nu se va da în lături de la nimic pentru a le impune interesele.

În ceea ce îi privește pe români, ei vor avea de îndurat consecințele, cît timp refuză să vadă că Stăpînirea străină nu le aduce civilizație, ci doar exploatare, abuz și sărăcie.

Holy Gospel of Jesus Christ according to Saint John 15:9-17.


image


Simone Martini. 1321-1325. Chiesa della Misericordia, San Casciano Val di Pesa (Florence).

Simone Martini. 1321-1325. Chiesa della Misericordia, San Casciano Val di Pesa (Florence).

Holy Gospel of Jesus Christ according to Saint John 15:9-17.

Jesus said to his disciples: “As the Father loves me, so I also love you. Remain in my love.
If you keep my commandments, you will remain in my love, just as I have kept my Father’s commandments and remain in his love.
I have told you this so that my joy may be in you and your joy may be complete.”
This is my commandment: love one another as I love you.
No one has greater love than this, to lay down one’s life for one’s friends.
You are my friends if you do what I command you.
I no longer call you slaves, because a slave does not know what his master is doing. I have called you friends, because I have told you everything I have heard from my Father.
It was not you who chose me, but I who chose you and appointed you to go and bear fruit that will remain, so that whatever you ask the Father in my name he may give you.
This I command you: love one another.”

Simone Martini. 1321-1325. Chiesa della Misericordia, San Casciano Val di Pesa (Florence).

Drumul dintre Sâmbăta de Sus și zona turistică!


image

Drumul dintre Sâmbăta de Sus și zona turistică!
Undeva în stânga lui se spune că ar fi existat o șezătoare în care, la ceas de seară, a intrat un om cu picioare de gâscă. A înfipt un toiag în podeaua casei, iar din locul acela a început să țâșnească apă. Șezătoarea s-a scufundat, satul de lângă ea la fel, iar oamenii care s-au salvat s-au retras mai la vale. Așa s-ar fi format Sâmbăta de Sus pe locul în care se află astăzi!

Scrisoare deschisă prntru Obama


http://www.invectiva.ro/lady-politicaca/aliatii-din-prima-linie-ii-raspund-lui-barack-obama

Dear mister President Barack Obama,
Noi, aliații din România, vă mulțumim că vă gîndiți la noi și că ne-ați acordat, cu atîta mărinimie, menirea de carne de tun.
Vrem doar să vă spunem însă că pe noi nu ne-a întrebat nimeni dacă vrem să fim pioni de sacrificiu pe tabla de șah a intereselor americane.
Nu s-a deranjat nimeni să ne întrebe dacă noi vrem să luptăm cu rușii.
Nu ne-a chestionat nimeni, nici prin referendum, nici altfel, dacă vrem în NATO.
Nu ne-a consultat nimeni dacă vrem în Uniunea Europeană.
De asemenea, nu ne-a întrebat nimeni dacă vrem să fim sclavi pe plantațiile corporațiilor americane, nici nu ne-a cerut nimeni voie ca țara noastră să fie spoliată de resurse, de aceleași grupuri multinaționale ale globalizării neo-liberale, dirijată de la Washington.
Nu am fost întrebați dacă vrem să contribuim la efortul de război al NATO cu mai mulți bani decît cei alocați pentru Sănătate și Educație în această țară.
Nu ne-a cerut nimeni părerea, nu ne-a întrebat dacă vrem să participăm la distrugerea unor țări și la uciderea a sute de mii de oameni nevinovați, practic, la dispariția a popoare întregi de pe fața pămîntului.
Nu vrem să fim prost înțeleși și nici să existe confuzii. Puteți să formați prima linie a frontului împotriva rușilor cu Adrian Năstase, cu Traian Băsescu, Monica Macovei, cu Victor Ponta, Crin Antonescu, cu Klaus Iohannis, cu Dacian Cioloș, cu Mihai Răzvan Ungureanu, George Maior, Ioan Mircea Pașcu, Mircea Dușa, cu Corneliu Dobrițoiu, dimpreună cu toți slugoii voștri din mafia politico-economică pe care ați urcat-o în jilțurile de conducere a României, în ultimii 20 de ani.
Trimiteți-i pe ei la luptă, dimpreună cu Moise Guran, Lucian Mândruță, Radu Tudor, Mihai Gâdea, Robert Turcescu, Rareș Bogdan, Cozmin Gușă, Cozmin Prelipceanu, Dan Tapalagă și toți ceilalți menestreli ai NATO din ”mass media”, să moară ei aprărîndu-vă vouă interesele.
Asta așa, ca ”să nu avem vorbe la proces”: nu vă bazați pe noi!
Pentru că pe noi nu ne-a întrebat nimeni dacă vrem să fim îm prima linie!

Image

My Chakra Today no.3


image

Image

My pot with flowers today No.8


image

Image

My pot with flowers today No.7


image

Image

My pot with flowers today No.6


image

Image

My pot with flowers today No.5


image

Image

My Duck today No.1


image

Image

My pot with flowers today No.4


image

Image

My pot with flowers today No.3


image

Image

My pot with flowers today No.2


image

Image

My Chakra Today no.3


image

Image

My Chakra Today no.2


image

Image

My Chakra Today no.1


image

Image

My birds on the wire today no.1


image

Image

My pot with flowers today No.1


image

Image

Freedom


image