Daily Archives: May 30, 2016

Ruinele curţii nobiliare a lui Laurenţiu Tari,


image

Ruinele curţii nobiliare a lui Laurenţiu Tari, un nobil maghiar, care în anul 1411 a efectuat un pelerinaj la ”Purgatoriul” Sfântului Patrick, pe Insula Lough Derg în Donegal, Irlanda. (Pelerinajul a avut un caracter politic, regele Sigismund de Luxemburg ar fi dorit să negocieze cu regele Angliei, dar a acţionat cu precauţie, nu a vrut să trimită un emisar oficial, a folosit ca agent un “pelerin”.)

Capitol Reef National Park, UT


image

Miracles are a retelling in small letters
of the very same story which is written
across the whole world in letters
too large for some of us to see.
– C.S. Lewis
.
Paul Fernandez photography
Capitol Reef National Park, UT
.
.

The beautiful drive into San Francisco.


image

The beautiful drive into San Francisco.

Taken with Ricoh Imaging #Pentax645z

Night is rolling in. Hope your day was a good one


image

Night is rolling in.   Hope your day was a good one.

Photo taken in Boynton Bch,FL

Image

My pot with flowers today No.5


image

Punching walls is bad…try punching water!


image

Punching walls is bad…try punching water!

Punching walls is bad…try punch water!


image

Punching walls is bad…try punch water!

Horsetail Falls in Yosemite in February


image

Every year for a few days in the month of February, the sun’s angle is such, that it lights up Horsetail Falls in Yosemite,.. as if it were on fire.

Woman Reading on the Beach,1994 by Fabio Hurtado (b.1960), Spanish painter


image

Woman Reading on the Beach,1994
by Fabio Hurtado (b.1960), Spanish painter

Acele Cleopatrei, Munții Făgăraşului


image

image

image

Image

My pot with flowers today No.6


image

Image

My Duck today No.2


image

Il Compianto sul Cristo morto è un gruppo scultoreo di Guido Mazzoni in terracotta smaltata, databile al 1492 e conservato presso la chiesa di Sant’Anna dei Lombardi a Napoli.


image

image

image

image

image

Il Compianto sul Cristo morto è un gruppo scultoreo di Guido Mazzoni in terracotta smaltata, databile al 1492 e conservato presso la chiesa di Sant’Anna dei Lombardi a Napoli.

Si tratta del sesto compianto del Mazzoni, nonché dell’ultima sua opera raffigurante tale scena.

L’opera è composta da otto sculture a grandezza naturale in terracotta policroma e la scena raffigura i personaggi canonicamente previsti dall’iconografia dei gruppi scultorei del Compianto sul Cristo morto, sviluppatasi nel XV secolo. Si veda per esempio il Compianto sul Cristo morto a Medole o il Compianto sul Cristo morto di Niccolò dell’Arca.

Rispetto alle cinque precedenti composizioni del Mazzoni e all’iconografia più tradizionale, però, in quest’ultima versione dell’artista modenese, la posizione del Cristo che taglia perpendicolarmente la scena anziché orizzontalmente rompe gli schemi classici differenziandosi così dalle altre opere a medesimo soggetto, le quali vedevano appunto il Cristo disteso orizzontalmente dinanzi agli altri protagonisti, alla scena e all’osservatore.

Nella disposizione delle statue troviamo al centro la figura esangue del Cristo morto adagiato a terra. Intorno a lui, inginocchiati ai due lati del corpo, in posizione un poco più avanzata verso chi guarda, sono poste le figure di Giuseppe d’Arimatea, a sinistra, e di Nicodemo a destra, quest’ultimo personaggio con il turbante. Dietro il corpo di Cristo vediamo la figura della Vergine, la quale, sopraffatta dal dolore, è in fase di svenimento ed in soccorso ad ella, vi è la figura di Maria Salomè. Ancora, in posizione centrale, troviamo sul lato destro rispetto a chi guarda, con le mani congiunte, il personaggio di Maria di Cleofa, mentre sul lato sinistro, vi è una disperata Maddalena. Infine, in fondo al gruppo, alla sinistra di Cristo, abbiamo uno straziato San Giovanni Evangelista.

The Lamentation over the Dead Christ is a group of sculptures by Guido Mazzoni in glazed earthenware, dating back to 1492 and kept at the church of Sant’Anna dei Lombardi in Naples.

It is the sixth of the late Mazzoni, as well as of his latest work depicting this scene.

The work consists of eight life-size sculptures in polychrome terracotta and the scene depicts the characters canonically provided iconography of the sculptural group of the Lamentation over the Dead Christ, which developed in the fifteenth century. See for example the Lamentation over the Dead Christ in Medole or Lamentation of Nicholas Ark.

Compared to the previous five compositions of Mazzoni and more traditional iconography, however, in the latter Modenese artist version, the position of Christ that cuts perpendicularly the scene instead of horizontally breaks the classical schemes thus differing from the other works in the same subject, which in fact they saw the Christ lying horizontally before the other protagonists, the scene and the observer.

In the arrangement of the statues we are in the center the figure of the dead Christ lying lifeless on the ground. Around him, kneeling on either side of the body, a little more advanced in position toward the viewer, the figures of Joseph of Arimathea are placed, left, and Nicodemus right, this last character with the turban. Behind the body of Christ we see the figure of the Virgin, who, overcome with grief, is being fainting and rescue to her, there is the figure of Mary Salome. Still, in a central position, we find on the right side with respect to the viewer, with folded hands, the character of Mary of Cleophas, while on the left side, there is a desperate Maddalena. Finally, at the bottom of the group, to the left of Christ, we have a mangled San Giovanni Evangelista.

Dan Ensche: Pentru a înţelege corect natura crizei actuale a Europei trebuie să facem o scurtă analiză a situaţiei. Din cel puţin trei direcţii:


Pentru a înţelege corect natura crizei actuale a Europei trebuie să facem o scurtă analiză a situaţiei. Din cel puţin trei direcţii:

  1. ideologică
  2. economică

  3. geopolitică

Sursa problemelor este ideologia liberală

Din punct de vedere ideologic, problema este liberalismul impus de anglo-saxoni ca singură ideologie în Europa şi în restul lumii. Liberalismul sprijină doar identitatea individuală şi interzice orice formă de identitate organică colectivă. În acest mod, liberalismul refuză pas cu pas Religia, Naţiunea, Identitatea Sexuală, pentru a construi indivizi eliberaţi de orice formă de holism. Identitatea Sexuală este esenţa problemei, pentru că liberalii insistă că Genul Sexual este o alegere opţională a fiecărui individ (după care urmează Religia sau Naţiunea tot ca opţiuni ale individului). Celălat punct esenţial este imigraţia. Liberalismul refuză să-şi asume identităţile religioase sau culturale ale imigranţilor. Imigranţii nu sunt consideraţi ca purtători ai unor identităţi culturale şi religioase, ci doar ca purtători ai unor identităţi individuale, care contează doar ca număr. Liberalismul distruge identităţile colective. Este logic faptul că liberalismul distruge în acest fel identitatea europeană (prin teoriile toleranţei şi drepturilor omului). Împreună cu distrugerea accelerată a identităţii sexuale, se grăbeşte distrugerea societăţii. Sfârşitul Europei este asigurat, atâta timp cât liberalismul este singura ideologie acceptată.

Pasul următor în dezvoltarea liberalismului va fi negarea identităţii umane ca identitate colectivă. Bine aţi venit în trans-umanitate! Aceasta este agenda liberalismului pentru ziua de mâine.

Liberalismul este o filozofie nihilistă. Liberalismul insistă doar pe libertatea în raport cu orice formă de identitate colectivă. În conflictele trecute cu ideologiile totalitare – comunismul sau fascismul – liberalismul era concret şi atractiv prin poziţionarea sa ca alternativă. Şi era într-adevăr o alternativă. Dar când totalitarismul a dispărut, natura nihilistă a liberalismului a ieşit la suprafaţă. Liberalismul poate doar nega! Nu poate afirma nimic. Pentru că nu este ideologia libertăţii pozitive, este ideologia libertăţii negative. Ieri, nu era atât de explicit. Azi, este!

Liberalismul se transformă în totalitarism. Nu ai libertatea de nu fi liberal! Trebuie să fii liberal. Poţi să alegi între a fi liberal de dreapta, de centru sau de stânga. În cel mai bun caz, de extremă dreaptă sau stângă. Dar întotdeauna liberal! Dacă eşti judecat în mod liberal de către liberali eşti terminat: etichetat drept extremist, terorist etc… Liberalii pot tolera doar liberali! Dacă tu nu eşti tolerant cu liberalii, nici tu nu eşti tolerat!

Ce putem opune liberalismului? În secolul 20 erau două opţiuni: comunismul (socialismul) şi fascismul. Amândouă au eşuat în istorie – politic, filozofic, militar, economic. Ele există azi doar ca simulacre. Sunt mişcări marginale, manipulate de liberali. Adică post-moderniştii, anarhiştii, troţkiştii sau comuniştii sau fasciştii, le servesc liberalilor pentru a-şi promova cauza, la fel cum fundamentalismul islamic este folosit ca armă de către Statele Unite. Ideea mea a fost de a opune liberalismului (prima teorie politică) nu cea de-a doua teorie politică (Marxismul), nu cea de-a treia teorie politică (Fascismul), ci A Patra Teorie Politică. Am dezvoltat această idee în cartea «A Patra Teorie Politică» tradusă în numeroase limbi, inclusiv în Germană şi Română. Trebuie să combatem liberalismul prin refuz şi deconstrucţie totală. În acelaşi timp, trebuie să facem toate acestea nu în numele unei clase sociale (ca în Marxism) sau în numele unei naţiuni sau rase (ca în Fascism), ci în numele Unităţii Organice a Popoarelor, a justiţiei sociale, a democraţiei reale. Liberalii interpretează democraţia drept regula minorităţilor. Trebuie să restabilim înţelesul original al termenului – democraţia este regula majorităţii, a majorităţii organice, a majorităţii care împărtăşeşte o identitate colectivă comună. Aceasta este regula Popoarelor văzute drept unităţi istorice şi culturale.

Capitalismul financiar este o catastrofă

Din punct de vedere economic, problema este a capitalismului financiar care pune tehnologiile pieţelor financiare înaintea sectorului industrial, sau agricol. Un astfel de capitalism este monopolist şi creează baloane în locul dezvoltării bazei economice. O astfel de economie este bazată pe speculaţii financiare (de tipul celor practicate de George Soros) şi crează iluzia unei creşteri infinite. Asta contrazice realitatea. Clasa de mijloc nu mai creşte, ci scade. Creşterile pieţelor financiare nu corespund creşterii economice reale. Strategia instituţiilor financiare de a reloca sectoarele economiei reale în ţări din lumea a treia, în numele globalizării, este calea sigură către abis. Primele valuri ale crizei au trecut, dar în curând vor veni altele. Colapsul economic al ţărilor din Sudului Europei, cum este cazul Greciei, care va fi urmată curând de Italia şi Spania, este doar partea vizibilă a catastrofei. Unitatea Europei se bazează exclusiv pe acceptarea integrală a logisticii capitalismului financiar. Doar Germania mai face eforturi azi să-şi păstreze economia în contact cu realităţile industriale, refuzând să se urce într-un tren care duce spre nicăieri. Acesta este motivul isteriilor anti-germane din Europa şi Statele Unite. Germania pare să fie ultima economie reală – restul sunt economii virtuale.

Trebuie să reconstruim Europa pe baze economice alternative.

Creşterea economică infinită este o iluzie liberală. Căderea clasei de mijloc este o realitate. Soluţia pentru ieşirea din această situaţie este revizuirea completă a miturilor capitalismului financiar.

Atlantismul este greşit

Europa este azi o entitate geopolitică atlantistă. Geopolitica imaginată de Sir H. Makinder postula că există două tipuri de civilizaţii: Civilizaţia Mării (Puterile Maritime) şi Civilizaţia Pământului (Puterile Continentale). Cele două civilizaţii sunt construite pe sisteme opuse de valori. Civilizaţiile maritime sunt comerciale, moderniste şi materialiste. Civilizaţiile Pământului (Uscatului) sunt tradiţionaliste, spirituale şi eroice. Europa modernă este complet integrată în Civilizaţia Mărilor. Această realitate se manifestă prin hegemonia americană asupra Europei, inclusiv în NATO.

Situaţia împiedică Europa să devină un actor geopolitic independent. Mai mult, perverteşte natura geopolitică a Europei ca entitate continentală – Civilizaţie a Pământului.

De aceea este nevoie să schimbăm această situaţie şi să restabilim caracterul de civilizaţie continentală a Europei, prin afirmarea suveranităţii. În locul atlantismului, Europa trebuie să devină Putere Continentală.

Europa şi Rusia

Ca să identificăm logic punctul în care se află acum relaţiile Europa-Rusia.

Rusia de azi este:

Relativ ostilă liberalismului (este mai tradiţionalistă şi mai conservatoare)

Economic, încearcă să se elibereze de dictatura Fondului Monetar Internaţional şi a Băncii Mondiale

Geopolitic, este putere continentală şi anti-atlantistă

Acestea sunt motivele pentru care Rusia este atacată: în Ucraina, în Moscova, pretutindeni. Asasinarea liberalului Boris Nemţov a fost o provocare care a servit demonizării Rusiei şi mai mult în ochii Vestului. Liberalii, oligarhii financiari şi atlantiştii (Statele Unite şi elita financiară) încearcă să provoace ostilitate între Rusia şi Europa, după cum încearcă să-şi salveze regulile promovând conflictele interetnice. Războiul din Ucraina este primul într-o serie de confruntări etnice pe teritoriul Europei. Elita liberală globalistă plănuieşte război etnic nu doar în Rusia sau Ucraina, dar şi în Germania, Franţa, Europa de Est şi oriunde este posibil. Imperiul Liberal încearcă să-şi salveze hegemonia fărămiţând şi distrugând.

Trebuie să rezistăm, pentru a construi o Europă mai bună, o Europă europeană. În acest punct, Rusia este prietenul şi Statele Unite este inamicul. Trebuie să construim o alianţă Europa-Rusia nu pentru că europenii îi iubesc pe ruşi, sau ruşii pe europeni. Motivul este altul: trebuie să ne unim pentru a face faţă pericolului care ne pândeşte pe toţi.

Autor: Alexandr Dugin

Watch “I Dreamed I Saw St. Augustine” on YouTubeBOB DYLAN LYRICS

“I Dreamed I Saw St. Augustine”

I dreamed I saw St. Augustine
Alive as you or me
Tearing through these quarters
In the utmost misery
With a blanket underneath his arm
And a coat of solid gold
Searching for the very souls
Whom already have been sold.

“Arise, arise”, he cried so loud
With a voice without restraint
“Come out ye gifted kings and queens
And hear my sad complaint
No martyr is among ye now
Whom you can call your own
So go on your way accordingly
But know you’re not alone”.

I dreamed I saw St. Augustine
Alive with fiery breath
And I dreamed I was amongst the ones
That put him out to death
Oh, I awoke in anger
So alone and terrified
I put my fingers against the glass
And bowed my head and cried.

In Greek mythology, Leda was the daughter of Thestius and wife of Tyndareus, king of Sparta.


image

Nella mitologia greca Leda era figlia di Testio e moglie di Tindaro, re di Sparta.

La leggenda narra che Zeus, innamoratosi di lei, si trasformò in un cigno e si accoppiò con Leda, che generò due uova. Da un uovo sarebbero usciti i Dioscuri, Castore e Polluce, mentre dall’altro Elena e Clitennestra.

La tradizione mitica è discordante riguardo a quale fosse la progenie divina; secondo alcune versioni i figli immortali di Zeus non sarebbero stati i Dioscuri (“figli di Zeus”), ma Polluce ed Elena, mentre gli altri due sarebbero figli di Tindaro.

Secondo un’altra versione del mito, Leda trovò l’uovo, frutto dell’unione tra Zeus e Nemesi, dal quale sarebbe uscita Elena.

In Greek mythology, Leda (Ancient Greek: Λήδα) was daughter of the Aetolian king Thestius, and wife of the king Tyndareus (Τυνδάρεως) of Sparta. Her myth gave rise to the popular motif in Renaissance and later art of Leda and the Swan. She was the mother of Helen (Ἑλένη) of Troy, Clytemnestra (Κλυταιμνήστρα), and Castor and Pollux (Κάστωρ καὶ Πολυδεύκης, also spelled Kastor and Polydeuces).

Leda was admired by Zeus, who seduced her in the guise of a swan. As a swan, Zeus fell into her arms for protection from a pursuing eagle. Their consummation, on the same night as Leda lay with her husband Tyndareus, resulted in two eggs from which hatched Helen (later known as the beautiful “Helen of Troy”), Clytemnestra, and Castor and Pollux (also known as the Dioscuri (Διόσκουροι). Which children are the progeny of Tyndareus, the mortal king, and which are of Zeus, and are thus half-immortal, is not consistent among accounts, nor is which child hatched from which egg. The split is almost always half mortal, half divine, although the pairings do not always reflect the children’s heritage pairings. Castor and Polydeuces are sometimes both mortal, sometimes both divine. One consistent point is that if only one of them is immortal, it is Polydeuces. It is also always stated that Helen is the daughter of Zeus.

Vedere spre vest din Şaua Cleopatrei


image

Vedere spre vest din Şaua Cleopatrei

image

Vedere spre vest din Şaua Cleopatrei
Masivul Făgăraş, de la est la vest măsoară în linie dreaptă, aproximativ 70 de km iar de la nord la sud circa 45 km. Munţii Făgăraşului seamănă cu o imensă coloană vertebrală orientată de la est la vest având „coastele” (culmile) orientate către nord şi respectiv, sud. Culmile din partea nordică sunt cu mult mai scurte şi mai abrupte decât cele din partea sudică, care sunt foarte lungi şi domoale.
Munţii Făgăraşului sunt delimitaţi la vest de Valea Oltului, iar la est de râul Bârsa Groşetului şi râul Dâmboviţa. La nord sunt delimitaţi, printr-un mare abrupt tectonic, de Depresiunea Făgăraşului, cunoscută şi sub denumirea de Ţara Oltului. Înspre nord, pe o distanţă de doar 8–10 km, diferenţa de nivel atinge peste 2.000 de metri. Spre sud, delimitarea este mult mai puţin accentuată, fiind făcută, după culmi lungi 30–40 km (Olanului, Robiţa, Scărişoara, Nisipuri, Zârna, etc.), de şirul depresiunilor Câmpulung, Brădetu, Arefu şi Jiblea.
Suprafaţa totală acoperită de munţii Făgăraşului este peste 2.400 km², fiind, spre comparaţie, de circa 7,5 ori mai mare decât a munţilor Bucegi. Pe cuprinsul întinderii masivului Făgăraşului se găsesc 8 vârfuri de peste 2.500 de metri: Moldoveanu cu 2.544 m, Negoiu cu 2.535 m, Viştea Mare cu 2.527 m, Călţun-Lespezi cu 2.522 m, Vânătoarea lui Buteanu cu 2.507 m, Cornu Calţunului cu 2.510 m, Hârtopu cu 2.506 m, Dara cu 2.501 m. Există, de asemenea, 42[3] de vârfuri având peste 2.400 m şi mai mult de 150 de vârfuri de peste 2.300 m.
Sursă text – Wikipedia.