Biserica fortificată reformat-calvină din Vurpăr ( Originally a Roman Catholic church Saxon community, reaching its current form in the XVth century)

image

image

Biserica fortificată reformat-calvină din Vurpăr, în dialectul săsesc Burprich, în germană Burgberg, în maghiară Borberek, construită cel mai târziu în 1317.

Inițial a fost o biserică romano-catolică a comunității săsești, ajungând la forma actuală în secolul al XV-lea. A fost și biserică evanghelică.
După depopularea localității de sași, în secolul al XVI-lea, lăcașul a devenit biserică reformată, pentru comunitatea maghiară.

Satul aparține de comuna Vințu de Jos/Alvinc/Unterwinz/Wints.
Calvin Reformed fortified church in Vurpăr in Saxon dialect Burprich in Burgberg German, Hungarian Borberek built no later than 1317.

Originally a Roman Catholic church Saxon community, reaching its current form in the XVth century. It was also the evangelical church.
After depopulation of the village Saxons, in the sixteenth century, the building became a Protestant church for the Hungarian community.

The village belongs to the commune Vinţu Lower / Alvinc / Unterwinz / Wints.

Leave a Reply: (What... You're shy?)

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s