Calvin Reformed Church in Fantanele, formerly ius in Saxon dialect Eisch, Aisch, German Neuösch, Eisch, Erbdorf, Hungarian Újős, Szászújős.

image

image

István Tárkányi

Biserica reformat-calvină din Fântânele, mai demult Iuș, în dialectul săsesc Eisch, Aisch, în germană Neuösch, Eisch, Erbdorf, în maghiară Újős, Szászújős.

Satul este atestat documentar în anul 1288 sub numele Ws (citit „ős”).
În 1332 este amintită Biserica Catolică.
Satul este distrus de armata lui Giorgio Basta, inclusiv vechea biserică a sașilor și apoi repopulat cu iobagi români și maghiari.
Între 1784-1794 este reconstruită biserica, pe care o puteți vedea în fotografii…

La recensământul din 2002, populația satului se ridica la 647 de locuitori, dintre care 429 maghiari și 218 români.

În anii 1970 a fost descoperită necropola celtică de la locul numit „Dealul Popii”, a doua ca număr de morminte după cea de la Pișcolt.

István Tárkány

Calvin Reformed Church in Fantanele, formerly ius in Saxon dialect Eisch, Aisch, German Neuösch, Eisch, Erbdorf, Hungarian Újős, Szászújős.

The village is attested in 1288 under the name Ws (read “OS”).
In 1332 the Catholic Church is mentioned.
The village is destroyed by Giorgio Basta’s army, including old Saxon church and then repopulated with Romanian and Hungarian serfs.
Between 1784-1794 he rebuilt the church, which you can see in the photos …

At the 2002 census, the village population amounted to 647 people, of whom 429 218 Hungarian and Romanian.

In 1970 Celtic necropolis was discovered at a place called “Kings Hill,” the second number of the graves after Pişcolt.

Leave a Reply: (What... You're shy?)

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s