Tudor Duică : Pentru fratele teleoltean, Marian Matei…

image

Pentru fratele teleoltean, Marian Matei…

Fugind de “jugul” austriac şi de “grofii cei răi”, care voiau să-l maghiarizeze cu forţa, ardeleanul Alecsir(Alexa) Popovici a fost, fără putere de tăgadă, întemeietorul învăţământului public în judeţul Teleorman.
Chestii, socoteli…

În 11 septembrie 1833, acesta a întemeiat prima şcoală românească din Teleorman, la Roşiorii de Vede, azi şcoala gimnazială Mihai Eminescu.

Trebuiau să vină ardelenii “maghiarizaţi”, să le explice la românii care scriau slavoneşte, că ei sunt romanici, latinofoni şi că ar trebui să scrie cu caractere latine…

Pentru principatul valah, drumul spre apus trecea prin Transilvania…Cam ca și azi, dealtfel…

Curat murdar…

Mă întreb şi io, ca un ardelean mutalău ce sunt, nu era mai normal ca această şcoală să se numească Alecsie Popovici ???

Interesant este că el a venit în Teleorman nu direct, ci prin intermediul protopopului de la Focşani. Acesta, văzându-l bun pentru cariera didactică, după ce i-a cercetat diplomele, s-a gândit să se adreseze lui Eufrosin Poteca, pentru a-l trimite să organizeze Şcoala publică din Focşani.

Eufrosin Poteca fusese numit, de Eforia Şcoalelor din Ţara Românească, şeful Comisiei de examinare a profesorilor din învăţământul public.

S-a păstrat scrisoarea de recomandare a protopopului, datorită lui V.A. Urechia, care a inclus-o în monumentala sa lucrare dedicată învăţământului românesc.

Despre Alecsie Popovici, Eufrosin Poteca spunea că are mai multe atestaturi tipărite primite de la profesorii şcolilor împărăteşti, că a absolvii învăţături normale, a studiat filozofia în limba latină şi germană, că avea vaste cunoştinţe de gramatică.

Şi mai scria protopopul:

…”şi rumâneşte a întrebuinţat dăscălia, precum îi arată testimeniumul dat sieşi de la Direcţia orânduită pentru învăţătură şcoalelor naţionale neunite în Transilvania, carele auzind de întocmirea şcoalelor naţionale ce s-au orânduit a fi prin oraşele judeţelor acestui Principat, doreşte a se învrednici cercetarea de către Sfinţia voastră şi aflându-se destoinic, să vă milostiviţi a-l primi în numărul dascălilor şi de va fi cu putinţă, a ni-l orândui nouă, aice. Protopopul considera intervenţia sa ca fiind făcută pentru folositoarea bună creştere a fericirii neamului românesc”…

Leave a Reply: (What... You're shy?)

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s