Daily Archives: June 28, 2016

Watch “Frank Sinatra: Somethin’ Stupid [With Nancy Sinatra]” on YouTubeFRANK SINATRA LYRICS
Download “Somethin’ Stupid” Ringtone
“Somethin’ Stupid”

I know I stand in line until you think you have the time
To spend an evening with me
And if we go someplace to dance, I know that there’s a chance
You won’t be leaving with me
And afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two
And then I go and spoil it all by saying something stupid like “I love you”

I can see it in your eyes
That you despise the same old lies you heard the night before
And though it’s just a line to you, for me it’s true
And never seemed so right before

I practice every day to find some clever lines to say
To make the meaning come through
But then I think I’ll wait until the evening gets late and I’m alone with you
The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and, oh, the night’s so blue
And then I go and spoil it all by saying something stupid like “I love you”

[instrumental]

The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and, oh, the night’s so blue
And then I go and spoil it all by sayin’ something stupid like “I love you”

I love you
I love you
I love you

[Fade:]
I love you

Watch “Jacqueline du Pré – Bach, Suites for Solo Cello No. 1 & 2” on YouTube


Watch “Jacqueline du Pre plays Schumann’s Cello Concerto in A minor (Op.129) (FULL)” on YouTube


BBC News: Brexit: What happens now?


Brexit: What happens now? – http://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-eu-referendum-36420148

Quotation : ”Omenirea nu va scapa niciodată de necazuri până când iubitorii înţelepciunii nu vor ajunge la frâiele puterii politice, sau până când deţinătorii puterii nu vor deveni iubitori ai înţelepciunii.”-Platon


”Omenirea nu va scapa niciodată de necazuri până când iubitorii înţelepciunii nu vor ajunge la frâiele puterii politice, sau până când deţinătorii puterii nu vor deveni iubitori ai înţelepciunii.”-Platon

Un răsunet-de Andrei Mureșanu


Un răsunet-de Andrei Mureșanu.

Deşteaptă-te, Române, din somnul cel de moarte,
În care te-adânciră barbarii de tirani!
Acum ori niciodată croieşte-ţi altă soarte,
La care să se-nchine şi cruzii tăi duşmani!

Acum ori niciodată să dăm dovezi la lume
Că-n aste mâni mai curge un sânge de roman,
Şi că-n a noastre piepturi păstrăm cu fală-un nume
Triumfători în lupte, un nume de Traian!

Înalţă-ţi lata frunte şi cată-n giur de tine,
Cum stau ca brazi în munte voinici sute de mii;
Un glas ei mai aşteaptă şi sar ca lupi în stâne,
Bătrâni, bărbaţi, juni, tineri, din munţi şi din câmpii!

Priviţi, măreţe umbre, Mihai, Ştefan, Corvine,
Româna naţiune, ai voştri strănepoţi,
Cu braţele armate, cu focul vostru-n vine,
”Vieaţă-n libertate ori moarte!” strigă toţi.

Pre voi vă nimiciră a pizmei răutate
Şi oarba neunire la Milcov şi Carpaţi!
Dar noi, pătrunşi la suflet de sânta libertate,
Jurăm că vom da mâna, să fim pururea fraţi!

O mamă văduvită de la Mihai cel Mare
Pretinde de la fiii-şi azi mână d-ajutori,
Şi blastămă cu lacrămi în ochi pe orişicare,
În astfel pe pericul s-ar face vânzători!

De fulgere să piară, de trăsnet şi pucioasă,
Oricare s-ar retrage din gloriosul loc,
Când patria sau mama, cu inima duioasă,
Va cere ca să trecem prin sabie şi foc!

N-ajunse iataganul barbarei semilune,
A cărui plăgi fatale şi azi le mai simţim;
Acum se vâră cnuta în vetrele străbune,
Dar martor ne e Domnul că vii nu o primim!

N-ajunge despotismul cu-ntreaga lui orbie,
Al cărui jug din seculi ca vitele-l purtăm;
Acum se-ncearcă cruzii, în oarba lor trufie,
Să ne răpească limba, dar morţi numai o dăm!

Români din patru unghiuri, acum ori niciodată
Uniţi-vă în cuget, uniţi-vă-n simţiri!
Strigaţi în lumea largă că Dunărea-i furată
Prin întrigă şi silă, viclene uneltiri!

Preoţi, cu crucea-n frunte! căci oastea e creştină,
Deviza-i libertate şi scopul ei preasânt.
Murim mai bine-n luptă, cu glorie deplină,
Decât să fim sclavi iarăşi în vechiul nost’ pământ!