Ioan Barac/Johann Barac/Barac János,(n. 1777, Alămor, comitatul Sibiu- d. 12 iulie 1848, Brașov: un traducător, scriitor și poet ardelean, exponent de renume al Școlii Ardelene.

image

image

image

image

Ioan Barac/Johann Barac/Barac János,(n. 1777, Alămor/Meldenbrich/Mildenburg/Alamor, comitatul Sibiu/Szeben vármegye/Komitat Hermannstadt – d. 12 iulie 1848, Brașov/Kronstadt/Brassó) a fost un traducător, scriitor și poet ardelean, exponent de renume al Școlii Ardelene.

A absolvit studii juridice la Cluj/Kolozsvár/Klausenburg.
În 1801 era dascăl “normalicesc” la Avrig/Freck/Felek, iar din 1802 a fost dascăl la școala românească din Șcheii Brașovului/Belgerei, Obere Vorstadt/Bolgárszeg, cu obligația de a învăța elevii “gramaticește, ungurește și nemțește și pe lângă acestea și alte trebuincioase știinte frumoase, întrucât filozofia deplin a săvârșit-o”.

Cunoscând limbile latină, maghiară și germană, din 1805 a fost angajat ca translator la primăria din Brașov, meserie pe care a exercitat-o până la sfârșitul vieții.

A întemeiat în 1837 revista Foaia Duminecii, primul periodic ilustrat în limba română din Transilvania. Foaia duminecii, al cărei prim număr a apărut la 2 ianuarie 1837, purta subtitlul: spre înmulțirea ceii de obște folositoare cunoștințe, alcătuită de o soțietate a celor învățați.

Ioan Barac a desfășurat și o activitate intensă de traducere și adaptare în limba română a literaturii germane și maghiare.

A realizat traduceri din Shakespeare, Jean-François Marmontel, Salomon Gessner, Schiemann, August von Kotzebue, Marmontel, Chateaubriand, Josephus Flavius, Vályi Nagy Ferenc, Homérosz Dugonics András, etc.

În Brașov, în Piața Unirii nr. 3, se găsește Casa Ioan Barac, fosta locuință a cărturarului.

Scrieri,

  • O mie și una de nopți – istorii arabicești sau Chalima(‘Ezeregyéjszaka’), Brașov, 1836–38.
  • Risipirje čje depre urme a Jerusalémuluj(‘Jeruzsálem utolsó pusztulása’),Szeben (Sibiu), 1843.

  • Tragedia lui Samson(Sámson tragédiája), U. ott., 1846 (editată la Sibiu, în 1859).

  • Istoria prea frumosului Arghir și a prea fromoasei Elena, cea cu părul de aur(‘Történet a szép Árgirusról és a szép és elhagyott Ilona királyasszonyról’), Sibiu, 1801.

  • Nașterea și toată viața minunatului Piticot de un cot și cu barbă cu tot (‘Az egy könyökű és csupa szakáll Törpécske születése és egész élete’). Uo., 1842

  • Cei trei frați gheboși sau Trei bărbați și o muiere (‘A három púpos fiútestvér avagy Három férfi és egy asszony’). Uo., 1843

  • Toată viața, istețiile și faptele minunatului Tilu Buhoglindă (‘A csodálatos Till Eulenspiegel egész élete, csínyei és tettei’). Uo., 1840, 2. kiadása uo., 1846

  • Tragedia lui Samson (”). Uo., 1846

Bibliografie,

***Ion Colan: Viața și opera lui Ioan Barac, 84 pagini + planșe cu ilustrații, Editura Cultura Națională, București, 1928

***Gheorghe Bogdan-Duică: Ioan Barac, 168 pagini (Volumul 22 din Academia română, Studii și cercetări), Imprimeria națională, 1933

Leave a Reply: (What... You're shy?)

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s