De la Tudor Duică : În Prejmer s-a născut unul din cei mai bogați români ardeleni ai tuturor timpurilor, pe numele său George I. Nica(1792-1870).

image

image

image

image

image

File de istorie…Un nou episod din serialul “românilor asupriți”…

În Prejmer/Tartlau/Prázsmár, s-a născut unul din cei mai bogați români ardeleni ai tuturor timpurilor, pe numele său George I. Nica(1792-1870).

Casa memorială se găsește pe strada Sfântul Ioan din Brașov/Kronstadt/Brassó.

A fost un industriaș și comerciant renumit, susținător fervent al vieții culturale și sociale din Brașov.

A avut o fabrică de lumânări, chiar în Prejmer. A comisionat exploatarea minelor de fier de la Poiana Sărată/Sósmező/Salzfelden, făcea comerț cu lână de oaie în portul Galați.

Era proprietarul unui restaurant în zona săsească a Brașovului, care îi aducea importante venituri, dar și relații economice și politice, în cadrul comunității săsești din Țara Bârsei.

A fost un adevărat mecena, pentru comunitatea românilor brașoveni. A finanțat școli primare și secundare, tipografii, asociația Casina Română – prima asociație a comercianților români locali, devenită mai apoi o importantă instituție de promovare a culturii în Țara Bârsei.

Era recunoscut pentru generozitatea sa, în a susține cauze sociale, umanitare, spitale, azile de copii și bătrâni.

A sprijinit activitatea unor intelectuali ardeleni, precum George Bariţ, Andrei Mureşanu sau Iacob Mureşanu.

A fost primul cetățean român ales în consiliul comunal al orașului Brașov, pentru meritele sale deosebite.

Jurnalul „Gazeta Transilvaniei” a fost conceput în casa sa, locul unde se strângeau revoluționarii români ardeleni, în anii 1848-1849.

Pe strada Sfântul Ioan, nr. 7, se află casa memorială George I. Nica. Pe placa comemorativă scrie așa:

„ Aici a trăit până la sfârşitul zilelor sale Gheorghe Nica, participant la revoluţia de la 1848, unul dintre fondatorii Casinei Române şi al liceului din Braşov, editorul primei pravile comerciale româneşti.
În această casă au fost puse bazele Gazetei de Transilvania şi ale tipografiei din Braşov.”

Leave a Reply: (What... You're shy?)

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s