În 1 august 1714, savantul moldovean Dimitrie Cantemir a devenit membru al Academiei de Științe din Berlin, o recunoaștere deplină a operei celebrului savant.

image

image

În 1 august 1714, savantul moldovean Dimitrie Cantemir a devenit membru al Academiei de Științe din Berlin, o recunoaștere deplină a operei celebrului savant.

Printre preocupările sale diverse, s-au numărat cele de enciclopedist, etnograf, geograf, filozof, istoric, lingvist, muzicolog și compozitor.

Cantemir, bucurându-se de faima de savant orientalist de vastă cultură intelectuală şi de autor al unor lucrări ce prezentau un mare interes pentru oamenii de ştiinţă din Germania de atunci, la propunerea unor oameni de ştiinţă germani aflaţi în serviciul ţarului, în 1714, este ales membru titular al Academiei din Berlin pentru Secţiunea ştiinţelor orientale.

Cantemireștii, conform chiar opiniei lui Dimitrie Cantemir, erau:
„coborâtori din vechiul neam al Cantemireștilor… de la Crâm”.
Această idee este preluată de istoricul A.D. Xenopol:
„Cantemireștii sunt de origine tătari, după cum arată chiar numele lor: Han Temir”.

Ca membru al Academiei din Berlin a corespondat cu savantul Gottfried Wilhelm von Leibniz, încercând să stabilească principiile fondării unei Academii Ruse la Sankt Petersburg.

Busturile celor doi umanişti sunt amplasate unul lângă altul, în cadrul Academiei de Ştiinţe Berlin-Brandenburg, de acum doi ani, când s-au omagiat cei 300 de ani de la primirea lui Cantemir în Academia de Științe.

Leave a Reply: (What... You're shy?)

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s