Daily Archives: November 24, 2017

Watch “Zaz – Il est cinq heures, Paris s’éveille (audio)” on YouTube


Watch “Les Champs-Elysees – Joe Dassin – French and English subtitles.mp4” on YouTube


Watch “iZOMBiE TV Show Opening Credits / Theme Song by Deadboy & The Elephantmen” on YouTube


Born from war…how can someone expect peace!:  Watch “Video: FRANCE 24 meets foreigners fighting with Kurds in Syria” on YouTube


Watch “Leopoldina Bălănuţă – „Şi dacă…” de Mihai Eminescu” on YouTube


Watch “Richard Wagner – The Valkyrie, WWV 86b, Ride of the Valkyries (Oslo Philharmonic/ Maris Jansons)” on YouTube


#BonfiretheBook (and especially a SIGNED copy of #BonfiretheBook) makes a great present for the holidays! Head to your local Barnes & Noble store to stock up on #BNSignedEditions today before they sell out! #BlackFriday @BNBuzz


#BonfiretheBook (and especially a SIGNED copy of #BonfiretheBook) makes a great present for the holidays! Head to your local Barnes & Noble store to stock up on #BNSignedEditions today before they sell out! #BlackFriday @BNBuzz

#BonfiretheBook (and especially a SIGNED copy of #BonfiretheBook) makes a great present for the holidays! Head to your local Barnes & Noble store to stock up on #BNSignedEditions today before they sell out! #BlackFriday @BNBuzz

My Chakra today 


My Chakra today

My Chakra today

My birds on the wire today 


My birds on the wire today

My birds on the wire today

Urban Architecture


Urban Architecture


Urban Architecture

My Duck today 


My Duck today


My Duck today

Declaratia Universala a Drepturilor Omuluihttp://legislatie.resurse-pentru-democratie.org/legea/declaratia-universala-a-drepturilor-omului.php

Clubul APD Timisoara

Resurse pentru Democratie

Legislatie
pentru Democratie

 

Asociatia Pro Democratia Declaratia Universala a Drepturilor OmuluiDeclaratia Universala a Drepturilor Omului

adoptata de Adunarea Generala a Organizatiei Natiunilor Unite la 10 de septembrie 1948


Preambul

Considerind ca recunoasterea demnitatii inerente tuturor membrilor familiei umane si a drepturilor lor egale si inalienabile constituie fundamentul libertatii, dreptatii si pacii in lume,

Considerind ca ignorarea si dispretuirea drepturilor omului au dus la acte de barbarie care revolta constiinta omenirii si ca faurirea unei lumi in care fiintele umane se vor bucura de libertatea cuvintului si a convingerilor si vor fi eliberate de teama si mizerie a fost proclamata drept cea mai inalta aspiratie a oamenilor,

Considerind ca este esential ca drepturile omului sa fie ocrotite de autoritatea legii pentru ca omul sa nu fie silit sa recurga, ca solutie extrema, la revolta impotriva tiraniei si asupririi,

Considerind ca este esential a se incuraja dezvoltarea relatiilor prietenesti intre natiuni,

Considerind ca in Carta popoarele Organizatiei Natiunilor Unite au proclamat din nou credinta lor in drepturile fundamentale ale omului, in demnitatea si in valoarea persoanei umane, drepturi egale pentru barbati si femei si ca au hotarit sa favorizeze progresul social si imbunatatirea conditiilor de viata in cadrul unei libertati mai mari, 

Considerind ca statele membre s-au angajat sa promoveze in colaborare cu Organizatia Natiunilor Unite respectul universal si efectiv fata de drepturile omului si libertatile fundamentale, precum si respectarea lor universala si efectiva,

Considerind ca o conceptie comuna despre aceste drepturi si libertati este de cea mai mare importanta pentru realizarea deplina a acestui angajament, 

ADUNEAREA GENERALA proclama

prezenta DECLARATIE UNIVERSALA A DREPTURILOR OMULUI, ca ideal comun spre care trebuie sa tinda toate popoarele si toate natiunile, pentru ca toate persoanele si toate organele societatii sa se straduiasca, avind aceasta Declaratie permanent in minte, ca prin invatatura si educatie sa dezvolte respectul pentru aceste drepturi si libertati si sa asigure prin masuri progresive, de ordin national si international, recunoasterea si aplicarea lor universala si efectiva, atit in sinul popoarelor statelor membre, cit si al celor din teritoriile aflate sub jurisdictia lor.


Articolul 1 
Toate fiintele umane se nasc libere si egale in demnitate si in drepturi. Ele inzestrate cu ratiune si constiinta si trebuie sa se comporte unii fata de altele in spiritul fraternitatii.

Articolul 2
Fiecare om se poate prevala de toate drepturile si libertatile proclamate in prezenta Declaratie fara nici un fel de deosebire ca, de pilda, deosebirea de rasa, culoare, sex, limba, religie, opinie politica sau orice alta opinie, de origine nationala sau sociala, avere, nastere sau orice alte imprejurari. 
In afara de aceasta, nu se va face nici o deosebire dupa statutul politic, juridic sau international al tarii sau al teritoriului de care tine o persoana, fie ca aceasta tara sau teritoriu sint independente, sub tutela, neautonome sau supuse vreunei alte limitari a suveranitate.

Articolul 3
Orice fiinta umana are dreptul la viata, la libertate si la securitatea persoanei sale.

Articolul 4
Nimeni nu va fi tinut in  sclavie , nici in servitute; sclavajul si comertul cu sclavi sint interzise sub toate formele lor.

Articolul 5
Nimeni nu va fi supus torturii, nici la pedepse sau tratamente crude, inumane sau degradante.

Articolul 6
Fiecare om are dreptul sa i se recunoasca pretutindeni personalitatea juridica.

Articolul 7
Toti oamenii sint egali in fata legii si au, fara nici o deosebire, dreptul la o egala protectie a legii. Toti oamenii au dreptul la o protectie egala impotriva oricarei discriminari care ar viola prezenta Declaratie si impotriva oricarei provocari la o asemenea discriminare.

Articolul 8
Orice persoana are dreptul la satisfactia efectiva din partea instantelor juridice nationale competente impotriva actelor care violeaza drepturile fundamentale ce-i sint recunoscute prin constitutie sau lege.

Articolul 9
Nimeni nu trebuie sa fie arestat, detinut sau exilat in mod arbitrar.

Articolul 10
Orice persoana are dreptul in deplina egalitate de a fi audiata in mod echitabil si public de catre un tribunal independent si impartial care va hotari fie asupra drepturilor si obligatiilor sale, fie asupra temeiniciei oricarei acuzari in materie penala indreptata impotriva sa.

Articolul 11
Orice persoana acuzata de comiterea unui act cu caracter penal are dreptul sa fie presupusa nevinovata pina cind vinovatia sa va fi stabilita in mod legal in cursul unui proces public in care i-au fost asigurate toate garantiile necesare apararii sale. Nimeni nu va fi condamnat pentru actiuni sau omisiuni care nui constituiau, in momentul cind au fost comise, un act cu caracter penal conform dreptului international sau national. De asemenea, nu se va aplica nici o pedeapsa mai grea decit aceea care era aplicabila in momentul cind a fost savirsit actul cu caracter penal.

Articolul 12
Nimeni nu va fi supus la imixtiuni arbitrare in viata sa personala, in familia sa, in domiciliul lui sau in corespondenta sa, nici la atingeri aduse onoarei si reputatiei sale. Orice persoana are dreptul la protectia legii impotriva unor asemenea imixtiuni sau atingeri.

Articolul 13
Orice persoana are dreptul de a circula in mod liber si de a-si alege resedinta in interiorul granitelor unui stat. Orice persoana are dreptul de a parasi orice tara, inclusiv a sa, si de reveni in tara sa.

Articolul 14
In caz de persecutie, orice persoana are dreptul de a cauta azil si de a beneficia de azil in alte tari. 
Acest drept nu poate fi invocat in caz de urmarire ce rezulta in mod real dintr-o crima de drept comun sau din actiuni contrare scopurilor si principiilor Organizatiei Natiunilor Unite.

Articolul 15
Orice persoana are dreptul la o cetatenie. 
Nimeni nu poate fi lipsit in mod arbitrar de cetatenia sa sau de dreptul de a-si schimba cetatenia.

Articolul 16 
Cu incepere de la implinirea virstei legale, barbatul si femeia, fara nici o restrictie in ce priveste rasa, nationalitatea sau religia, au dreptul de a se casatori si de a intemeia o familie. Ei au drepturi egale la contractarea casatoriei, in decursul casatoriei si la desfacerea ei. 
Casatoria nu poate fi incheiata decit cu consimtamintul liber si deplin al viiitorilor soti. 
Familia constituie elementul natural si fundamental al societatii si are dreptul la ocrotire din partea societatii si a statului.

Articolul 17
Orice persoana are dreptul la proprietate, atit singura, cit si in asociatie cu altii. 
Nimeni nu poate fi lipsit in mod arbitrar de proprietatea sa.

Articolul 18
Orice om are dreptul la libertatea gindirii, de constiinta si religie; acest drept include libertatea de a-si schimba religia sau convingerea, precum si libertatea de a-si manifesta religia sau convingerea, singur sau impreuna cu altii, atit in mod public, cit si privat, prin invatatura, practici religioase, cult si indeplinirea riturilor.

Articolul 19
Orice om are dreptul la libertatea opiniilor si exprimarii; acest drept include libertatea de a avea opinii fara imixtiune din afara, precum si libertatea de a cauta, de a primi si de a raspindi informatii si idei prin orice mijloace si independent de frontierele de stat.

Articolul 20
Orice persoana are dreptul la libertatea de intrunire si de asociere pasnica. 
Nimeni nu poate fi silit sa faca parte dintr-o asociatie.

Articolul 21
Orice persoana are dreptul de a lua parte la conducerea treburilor publice ale tarii sale, fie direct, fie prin reprezentanti liber alesi. 
Orice persoana are dreptul de acces egal la functiile publice din tara sa. 
Vointa poporului trebuie sa constituie baza puterii de stat; aceasta vointa trebuie sa fie exprimata prin alegeri nefalsificate, care sa aiba loc in mod periodic prin sufragiu universal, egal si exprimat prin vot secret sau urmind o procedura echivalenta care sa asigure libertatea votului. 

Articolul 22
Orice persoana, in calitatea sa de membru al societatii, are dreptul la securitatea sociala; ea este indreptatita ca prin efortul national si colaborarea internationala, tinindu-se seama de organizarea si resursele fiecarei tari, sa obtina realizarea drepturilor economice, sociale si culturale indispensabile pentru demnitatea sa si libera dezvoltare a personalitatii sale.

Articolul 23
Orice persoana are dreptul la munca, la libera alegere a muncii sale, la conditii echitabile si satisfacatoare de munca, precum si la ocrotirea impotriva somajului. 
Toti oamenii, fara nici o discriminare, au dreptul la salariu egal pentru munca egala. 
Orice om care munceste are dreptul la o retribuire echitabila si satisfacatoare care sa-i asigure atit lui, cit si familiei sale, o existenta conforma cu demnitatea umana si completata, la nevoie, prin alte mijloace de protectie sociala. 
Orice persoana are dreptul de a intemeia sindicate si de a se afilia la sindicate pentru apararea intereselelor sale .

Articolul 24
Orice persoana are dreptul la odihna si recreatie, inclusiv la o limitare rezonabila a zilei de munca si la concedii periodice platite.

Articolul 25
Orice om are dreptul la un nivel de trai care sa-i asigure sanatatea si bunastarea lui si familiei sale, cuprinzind hrana, imbracamintea, locuinta, ingrijirea medicala, precum si serviciile sociale necesare; el are dreptul la asigurare in caz de somaj, boala, invaliditate, vaduvie, batrinete sau in celelalte cazuri de pierdere a mijloacelor de subzistenta, in urma unor imprejurari independente de vointa sa. 
Mama si copilul au dreptul la ajutor si ocrotire deosebite. Toti copiii, fie ca sint nascuti in cadrul casatorii sau in afara acesteia, se bucura aceeasi protectie sociala.

Articolul 26
Orice persoana are dreptul la invatatura. Invatamintul trebuie sa fie gratuit, cel putin in ceea ce priveste invatamintul elementar si general. Invatamintul elementar trebuie sa fie obligatoriu. Invatamintul tehnic si profesional trebuie sa fie la indemina tuturor, iar invatamintul superior trebuie sa fie de asemenea egal, accesibil tuturora, pe baza de merit. 
Invatamintul trebuie sa urmareasca dezvoltarea deplina a personalitatii umane si intarirea respectului fata de drepturile omului si libertatile fundamentale. El trebuie sa promoveze intelegerea, toleranta, prietenia intre toate popoarele si toate grupurile rasiale sau religioase, precum si dezvoltarea activitatii Organizatiei Natiunilor Unite pentru mentirenea pacii. 
Parintii au dreptul de prioritate in alegerea felului de invatamint pentru copiii lor minori.

Articolul 27
Orice persoana are dreptul de a lua parte in mod liber la viata culturala a colectivitatii, de a se bucura de arte si de a participa la progresul stiintific si la binefacerile lui. 
Fiecare om are dreptul la ocrotirea intereselor morale si materiale care decurg din orice lucrare stiintifica, literara sau artistica al carei autor este.

Articolul 28
Orice persoana are dreptul la o orinduire sociala si internationala in care drepturile si libertatile expuse in prezenta Declaratie pot fi pe deplin infaptuite.

Articolul 29
Orice persoana are indatoriri fata de colectivitate, deoarece numai in cadrul acesteia este posibila dezvoltarea libera si deplina a personalitatii sale. 
In exercitarea drepturilor si libertatilor sale, fiecare om nu este supus decit numai ingradirilor stabilite prin lege, exclusiv in scopul de a asigura cuvenita recunoastere si respectare a drepturilor si libertatilor altora si ca sa fie satisfacute justele cerinte ale moralei, ordinii publice si bunastarii generale intr-o societate democratica. 
Aceste drepturi si libertati nu vor putea fi in nici un caz exercitate contrar scopurilor si principiilor Organizatiei Natiunilor Unite.

Articolul 30
Nici o dispozitie a prezentei Declaratii nu poate fi interpretata ca implicind pentru vreun stat, grupare sau persoana dreptul de a se deda la vreo activitate sau de a savirsi vreun act indreptat spre desfiintarea unor drepturi sau libertati enuntate in prezenta Declaratie. Textul sursa  

 

 Modificari si legi conexe  

 

 

 Declarația Universală a Drepturilor Omului


https://udhr.audio/UDHR_Video_Mobile.asp?lng=rum

France 24 :  Mosque attack in Egypt’s Sinai ‘kills more than 200’


Mosque attack in Egypt’s Sinai ‘kills more than 200’

Gunmen attacked a packed mosque in Egypt’s restive North Sinai province on Friday and set off a bomb, killing at least 235 people in the country’s deadliest attack in recent memory.

http://www.france24.com/en/20171124-mosque-attack-bombing-egypt-sinai-arish

A bomb explosion ripped through the Rawda mosque roughly 40 kilometres west of the North Sinai capital of El-Arish before gunmen opened fire on the worshippers gathered for weekly Friday prayers, officials said.

State television reported at least 235 people were killed and over a hundred wounded in the attack, which is unprecedented in a four-year insurgency by Islamist extremist groups.

The victims included civilians and conscripts praying at the mosque.

According to three local police officers that AP spoke to, the militants opened fire from four off-road vehicles on worshippers inside the mosque during the sermon, blocking off escape routes from the area by blowing up cars and leaving the burning wrecks blocking the roads.

No one claimed responsibility immediately following the attack, but the Islamic State (IS) group’s Egypt branch has targeted Sufis several times in the area in the past and has been waging a stepped-up campaign of violence against them. It has claimed deadly bombings on churches in the capital, Cairo, and other cities, killing dozens of Christians. It’s also believed to have been behind the 2016 downing of a Russian passenger jet that killed 226.

But this was the first major militant attack on a Muslim mosque and the startling bloodshed eclipsed any past attacks of its kind, even dating back to a previous Islamic militant insurgency in the 1990s.

Images circulating on social media showed dozens of bloodied bodies wrapped up in sheets laid across the mosque floor, while others revealed dozens of relatives queuing up outside the hospital as ambulances raced back and forth.

Resident Ashraf el-Hefny said many of the victims were workers at a nearby salt firm who had come for Friday services at the mosque, which had contained some 300 worshipers.

“Local people brought the wounded to hospital on their own cars and trucks,” he said.

Egypt to respond with ‘brutal force’

In a televised speech later Friday, Egypt’s President Abdel Fattah al-Sisi declared a three-day mourning period for the victims and pledged to respond with “brutal force” against the militants behind the massacre.

“The army and police will avenge our martyrs and return security and stability with force in the coming short period,” he added.

FRANCE 24’s Foreign Affairs Editor Robert Parsons said that the Sufis have become an increasingly targeted group in Egypt after the rise of the IS group.

“The Salafists, which the Islamic State (IS) group in Sinai province [belong to], consider Sufis to be heretics, and as far as they’re concerned, [they’re] fair game for any sort of attack,” he said. “In addition to that, the Sufi movement in Egypt has been sympathetic towards the government, including to the current [President Abdel Fattah al] Sisi’s government. It is thought – although there has been no confirmation of this – that there were a number of people sympathetic to the government attending prayers at this particular mosque that was attacked. So that may have been a motivation as well.

The IS group shares the puritan Salafi view of Sufis as heretics for seeking the intercession of saints.

The jihadists had previously kidnapped and beheaded an elderly Sufi leader, accusing him of practising magic, which Islam forbids, and abducted Sufi practitioners later released after “repenting”.

The group has killed more than 100 Christians in church bombings and shootings in Sinai and other parts of Egypt, forcing many to flee the peninsula.

The military has struggled to quell the jihadists who pledged allegiance to the IS group in November 2014.

The jihadists have since increasingly turned to civilian targets, attacking not only Christians and Sufis but also Bedouin Sinai inhabitants accused of working with the army.

World condemnation

State condolences poured in for Egypt, including messages from Israel, the United Arab Emirates, the US, Russia, France and Britain condemning the violence.

US President Donald Trump on Twitter denounced what he called a “horrible and cowardly terrorist attack on innocent and defenseless worshipers (sic) in Egypt”.

“The world cannot tolerate terrorism,” he wrote, adding that “we must defeat them militarily and discredit the extremist ideology that forms the basis of their existence!”.

Aside from the IS group, Egypt also faces a threat from Al Qaeda-aligned jihadists who operate out of neighbouring Libya.

A group calling itself Ansar al-Islam – Supporters of Islam in Arabic – claimed an October ambush in Egypt’s Western Desert that killed at least 16 policemen.

Many of those killed belonged to the interior ministry’s secretive National Security Service.

The military later conducted air strikes on the attackers, killing their leader Emad al-Din Abdel Hamid, a most wanted jihadist who was a military officer before joining an Al Qaeda-affiliated group in Libya’s militant stronghold of Derna.

(FRANCE 24 with AP, AFP)

Watch “Top 10 Greatest Grease Songs” on YouTube


Today’s Holiday:Black Friday (United States)


Today’s Holiday:
Black Friday (United States)

Black Friday usually refers either to the infamous Wall Street Panic of September 24, 1869, when Jay Gould and James Fisk tried to corner the gold market, or to September 19, 1873, when stock failures caused the Panic of 1873. But shoppers and retailers in the United States also refer to the day after Thanksgiving as Black Friday because it marks the beginning of the Christmas commercial season and is traditionally a frenetic day of shopping. More…: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tfd.mobile.TfdSearch

Today’s Birthday:Henri de Toulouse-Lautrec (1864)


Today’s Birthday:
Henri de Toulouse-Lautrec (1864)

Toulouse-Lautrec developed his interest in art as a teen during a lengthy convalescence after breaking both his legs in separate accidents. At 21, he set up his own studio in Paris, but alcoholism brought about his early demise at 36. Even so, he left an enormous and influential body of work, which captured the atmosphere of Paris brothels and cabaret life with intense colors and remarkable objectivity. His lithographs and posters are now world-renowned. What cocktail is he said to have created? More…: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tfd.mobile.TfdSearch

This Day in History:Lee Harvey Oswald Murdered by Jack 


This Day in History:
Lee Harvey Oswald Murdered by Jack 

Ruby on Live Television (1963)
Hours after US President John F. Kennedy was assassinated during a Dallas parade, Lee Harvey Oswald was arrested. After two days of interrogations, Oswald was being led through the basement of the Dallas Police Headquarters to be transferred to a county jail when Dallas nightclub owner Jack Ruby stepped out of the crowd and shot him. Millions of people saw the incident on live television. Despite attempts to link Ruby to some conspiracy, he appears to have acted alone. Where did Oswald die? More…: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tfd.mobile.TfdSearch

Quote of the Day:Oscar Wilde


Quote of the Day:
Oscar Wilde

The worst slave-owners were those who were kind to their slaves, and so prevented the horror of the system being realized by those who suffered from it, and understood by those who contemplated it. More…: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tfd.mobile.TfdSearch

Article of the Day:Yongle Encyclopedia


Article of the Day:
Yongle Encyclopedia

In 1403, Ming Dynasty emperor Yongle commissioned a massive encyclopedia project in an attempt to preserve Chinese culture and literature. About 8,000 texts were incorporated into the compendium, which covers an array of subjects including history, philosophy, art, science, and religion. Two thousand scholars worked to compile the encyclopedia, and the finished product contained nearly 23,000 manuscript rolls, or chapters, divided into more than 11,000 volumes. How many volumes survive today? More…: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tfd.mobile.TfdSearch

Idiom of the Day: intestinal fortitude


Idiom of the Day:
intestinal fortitude
Strong courage, conviction, or determination; gumption; guts. Watch the video…: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tfd.mobile.TfdSearch

Word of the Day : Onerous


Word of the Day:
onerous
Definition: (adjective) Troublesome or oppressive.
Synonyms: burdensome, taxing
Usage: Preparing income tax returns is an onerous task, and many people resort to hiring professional accountants during tax season.: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tfd.mobile.TfdSearch