Daily Archives: August 12, 2018

Reprezentați LEGEA nu ordinele nu superiorii! Nu mai dați cu gaze când sunt copii, invalizi, femei însărcinate în preajmă. Nu loviți o persoană care se predă nici dacă îl bănuiți de comiterea unei ilegalități ( Pe vremea mea în 1982), copiii stăteau de la 2 noaptea la cozi la lapte și pâine! Azi sunt maltratați debsiciopați la mitinguri pașnice!)


Reprezentați LEGEA nu ordinele nu superiorii!
Nu mai dați cu gaze când sunt copii, invalizi, femei însărcinate în preajmă. Nu loviți o persoană care se predă nici dacă îl bănuiți de comiterea unei ilegalități. Va hotărî asta o instanță, inclusiv pedeapsa dacă este cazul; încătușați-l și prezentați-l organelor de urmărire penală: este treaba lor. În caz contrar riscați să fiți acuzat de tratamente inumane și să ajungeți și dumneavoastră acolo. Așa spune legea voastră nu eu. Dacă se “dă un ordin” ilegal, nu-l respectați pentru că jurați să respectați legea înainte de ordine! Există o anchetă în curs, nu vă pronunțați înainte că e ilegal. Oricâte fapte bune ați face, ele nu justifică nerespectarea legii. Delimitați-vă de cei ce nu respectă legea și jurământul depus! Opriți-i pe cei ce dau sau execută un ordin ilegal și atunci veți deveni un erou. Orice tribunal militar vă va da dreptate. Dumneavoastră sunteți reprezentanții LEGII și nu ai superiorilor. Când vă faceți datoria nu faceți nimănui nici un favor, sunteți plătiți pentru asta și din banii nostri celor pe care trebuie să-i apărați.

Legea 550/2004
Art. 36. Se interzice folosirea mijloacelor prevăzute la art. 29 împotriva femeilor cu semne vizibile de sarcină, împotriva persoanelor cu semne vădite de invaliditate și împotriva copiilor, cu excepția cazurilor în care aceștia înfăptuiesc un atac armat ori în grup, care pune în pericol viața sau integritatea corporală a uneia ori a mai multor persoane.

Watch “Mihai Şora: Cuvântul esențial este cuvântul DEMNITATE!.” on YouTube (:Cuvântul esențial este DEMNITATE”)


Dragi prieteni,

mă bucur și vă mulțumesc că ați ieșit și în această seară la proteste.
Este cu neputință ca toată energia (pașnică, dar nu mai puțin intensă), toată stăruința aceasta plină de încredere și speranță să nu iște ceva bun, să nu ducă la o schimbare.
Am revenit acasă cu acest gând și țineam să vi-l împărtășesc aici.

Aș vrea, de asemenea, să știți că sunt emoționat de căldura cuvintelor dumneavoastră, de îmbrățișările, de semnele de simpatie pe care mi le arătați. Nu am fost niciodată un om al scenei, al „spectacolului“ de vreun fel. Îmi vine să mă fac mic, mititel de tot, să mă ascund sub pălărie, ca Eugen Ionesco odinioară, în tinerețile noastre, pe când ne zbenguiam împreună, iar el „dispărea“ sub palton. Pentru palton – e cam cald, sub pălărie (totuși) nu încap, dar timidul din mine vă spune că este, de fiecare dată, cu fiecare strângere de mână, foarte mișcat.


Cuvântul esențial este cuvântul DEMNITATE.
Oamenii care ies în stradă NU sunt violenți: ei au ieșit ca să-și apere demnitatea. Violența vine din cealaltă parte: e iscată tocmai pentru ca să compromită acțiunea celor pașnici, să o tulbure, să o facă invizibilă, să o transforme în contrariul ei. Cei care ies în stradă ca să-și apere demnitatea sunt „doar“ fermi. Fermitatea este cu totul altceva decât violența fizică: este constanța unei atitudini, – definitorii pentru calitatea lor de oameni întregi, conștienți și liberi.

Eu, personal, voi continua să ies în stradă. Și vă îndemn și pe dumneavoastră, dragi prieteni, să ieșiți în stradă. Pentru că ceea ce este important este, alături de justețea cauzei, perseverența cu care luptăm pentru ea.

Mihai Șora
București, 12 august 2018

Watch “Cum sa tragi in halul acesta de un copil! Nu stiu cine v-a dat uniformele. Femeia aceasta sigur n” on YouTube


Cum sa tragi in halul acesta de un copil 😱😡 Nu stiu cine v-a dat uniformele. Femeia aceasta sigur nu are copii acasă!

DOCUMENT BOMBĂ. Românii din Diaspora lovitură cruntă pentru Liviu Dragnea și PSD. Demers fără precedent în România – NewsTeam.ro


https://newsteam.ro/ultima-ora/bomba-romanii-din-diaspora-lovitura-crunta-pentru-liviu-dragnea-si-psd-demers-fara-precedent-in-romania/13/08/2018/

NewsTeam.ro Logo
X

DOCUMENT BOMBĂ. Românii din Diaspora lovitură cruntă pentru Liviu Dragnea și PSD. Demers fără precedent în România
By News Team| 7:29 | 13 august 2018|Exclusiv, Politic, Ultima Ora

BOMBĂ. Românii din Diaspora lovitură cruntă pentru Liviu Dragnea și PSD. Demers fără precedent în România
Românii din Danemarca au făcut un gest fără precedent în politica românească. Aceștia i-au trimis o scrisoare președintelui Partidului Socialist danez Mette Frederiksen în care o înștiințează pe aceasta despre manifestările din ultimele zile din România și arată că democrația este pusă sub semnul întrebării.
Mai mul, aceștia îi cer acesteia să facă demersurile necesare pe lângă omologii ei din grupul socialist din Parlamentul European, PES, pentru ca partidul condus de Liviu Dragnea să fie scos din acest grup.
Iată Documentul:
Open letter to Mette Frederiksen
NARCIS GEORGE MATACHE·SÂMBĂTĂ, 11 AUGUST 2018
Kære Mette Frederiksen
Som leder af Socialdemokraterne i Danmark har du indflydelse i partiet De Europæiske Socialdemokrater og dermed magt til at foreslå, at Det Socialdemokratiske Parti fra Rumænien ekskluderes. De rumænske socialdemokrater er udelukkende “socialdemokrater” af navn, og de ødelægger tilliden til det sociale demokrati i hele Europa. De har tabt folkets støtte, og nu anvender de tvang og vold for at blive ved magten.
I de seneste måneder har de ændret på straffeloven for at redde korrupte politikere fra at blive fængslet og ved at gøre dette har de svækket retsstaten i Rumænien. Derudover har de fyret lederen af landets antikorruptions agentur, for netop at stoppe den igangværende proces om, at fjerne korruption i Rumænien. Nu vil de udnævne en person, som bare følger ordrer i stedet for, som de også har gjort det i forhold til både det almindelige politi og kampklædt politi.
I et land, hvor uskyldige mennesker dør på grund af ondskabsfuld og inkompetent administration, har ændringerne i retssystemet og fyringen i antikorruptions enheden har tvunget millioner af rumænere uden for landets grænser til at reagere ved at organisere demonstrationer den 10. august. De ville blot vise, at de stadig bekymrede sig om folket, som de havde forladt i Rumænien til at tage sig af de korrupte politikere, og anmode regeringen om at træde fredeligt tilbage.
Desværre havde den socialdemokratiske regering andre planer, og den har besluttet at anvende militærpolitiet mod folket, som samlede sig på Sejrspladsen for fredeligt at demonstrere. Over 440 mennesker blev såret af kampklædt politi, som brugte vandkanoner, granater med tåregas, andre slags granater og direkte vold. Blandt de sårede var både mænd, kvinder, børn, ældre og handicappede. Ligeledes blandt de sårede var også danske indbyggere af rumænsk oprindelse.
Mange demonstranter blev holdt i forvaring af militærpolitiet for at sprede frygt og forhindre, at demonstrationen fortsatte. Retten til at demonstrere, som er sikret af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (artikel 9-11), er dermed under trussel. Der er adskillige beviser i form af videodokumentation online, der viser voldens omfang, som rumænere (hvoraf nogle var indbyggere i Danmark) var udsat for under demonstrationen.
Det står klart, at den socialdemokratiske regering ikke har til sinde at træde fredeligt tilbage, og at det nu forsøger at skabe splittelse i det rumænske samfund og ustabilitet i den østlige grænse til den Europæiske Union. I forhold til andre problemer, som Europa står over for i øjeblikket, er et ustabilt Rumænien bestemt ikke noget at ønske sig. Mellem 3 og 5 millioner rumænere har forladt landet indtil videre, men hvis denne udvikling fortsætter, kan tallene nemt fordobles.
De Europæiske Socialdemokraters princip deklaration, som skal følges af alle medlemspartier, overholdes ikke af de rumænske socialdemokrater – særligt ikke i forhold til artikel 1 om demokrati, artikel 2 om lov og ret samt artikel 3 om folkets rettigheder. Derudover vil vi gerne minde dig om artikel, der omhandler international solidaritet: “Ensuring long lasting prosperity, stability and above all, peace requires effective coordination in the international realm based on democracy, mutual respect and human rights.”
Alt dette taget i betragtning mener vi, bekymrede europæiske borgere og danske indbyggere, at de rumænske socialdemokrater ikke repræsenterer de europæiske socialdemokratiske principper mere, og derfor vil vi venligst bede dig om at ekskludere dem fra De Europæiske Socialdemokrater og fordømme deres handlinger mod det rumænske folk.
Med venlig hilsen,
Irina Elena Aurelia Costin / Narcis George Matache / Alain Kovacs / Stefan Frincu / Eugen Costin / Oana Luminita Gheorghita / Stefan Alexandru Constantinescu / Alexandru Stefan Vulpe / Margareta Bulala / Cosmin Sava / Andreas Beyer Gregersen / Sorin Sandu / Liliana Adina Sandu / Pierre Albert Lafargue / Irimia Ionel / Mihai-George Forlafu / Remus Pușpan / Filip Aghergheloaei
Octavian Neagu / Dan Frunza / Eliza C. Andersen / Valerica Grynderup / Florica Iernila / Emilia Duleanti / Oana Onofrei / Borod Silvia / Silvia Iancu / Delia-Claudia Sima / Lucian Ionut Bruma

English Version
Dear Mette Frederiksen,
As the leader of the Socialdemokraterne, you have the influence in the Party of European Socialists, and the power to propose the Romanian Social-Democrats to be excluded. The Romanian social-democrats, are “social-democrats” just in name and are ruining the trust in the social democracy all over Europe. They have lost the support of the people, and now they try to use coercive measures to stay in power.
In the past months, they have changed the justice laws in order to save the corrupt politicians from being jailed and by doing that, they have weakened the rule of law in Romania. Besides that they fired the leader of the Anti-Corruption Agency, in order to stop the process of cleaning up corruption in Romania. Now, they want to name someone that will follow their orders instead, just like they have done with the Police and the Gendarmerie (some sort of a riot police).
In a country where innocent people die, due to malevolent and incompetent administration, the change in the justice laws and the firing of the Anti-Corruption Agency, has pushed the millions of Romanians abroad to react, by organizing a protest on 10th of August. They simply wanted to show that they still care about the people they have left behind in Romania to deal with the corrupt politicians, and ask for the government to resign in peace.
Unfortunately the social-democrat government had other plans, and it decided to use the force of the “Gendarmerie (Riot Police)” against the people that gathered on the Victory Square to peacefully protest. Over 440 people got injured by the military police which used water cannons, teargas grenades, pipergas, some other form of grenades and direct force. Among the people injured you can find men, women, children, elderly and disabled people. Also among the people attacked, you can find residents of Denmark that are of Romanian origin.
Many protesters were taken in custody by the military police, in order to instill fear in the protesters, and stop the continuation of the protest. The right to protest, ensured by the European Convention on Human Rights (art.9-11), is being under threat. There are dozens of video proofs online from the protest, that show the extent of the violence, that the citizens of Romania (European Union) (among which residents of Denmark) were exposed to.
It is clear, that the social-democrat government has no intention of resigning in peace, and now it is trying to create a divide in the Romanian society, bringing instability on the Eastern border of the European Union. Considering all the other problems that Europe is facing, an unstable Romania is the last thing you want. Between 3 and 5 million Romanians have left the country so far, but if this continues, those numbers could easily double.
The “Declaration of Principles” of PES, that has to be followed by all member parties, is being kept in disdain by Romanian social-democrats, especially art.1 about democracy, art.2 about rule of law and art.3 about control of the people. Also, we would like to remind you art.12 about international solidarity. “Ensuring long lasting prosperity, stability and above all, peace requires effective coordination in the international realm based on democracy, mutual respect and human rights.”
Taking all these into consideration, we, concerned European Citizens (and Danish residents), feel that the Romanian Social Democratic does not represent the European Socialist principles anymore and thus, we kindly ask you to pressure for their exclusion from the European Socialist Party and condemn their actions against the people of Romania.

Recomandări

Special Deal: Smartwatch For Only $49.99
SuperGadget Store
Born Before 1969? Claim These 27 “Senior Rebates”
Senior Discounts Club
15 Stunning Wives Of The World’s Richest Men
TheDecorIdeas
Top Grand Canyon National Park Tours
Grand Canyon Tour | Sponsored Links
8 Clever Gadget Hacks
Lalians
by Taboola
Lasă un comentariu

Distribuie!
FacebookTwitterLinkedinGoogle+PinterestEmail

SUGGESTED NEWSMgid

Люди теряли сознание, когда видели самый дорогой самолет в мире!

New Game Changing HDTV Antenna For Under $30

Cable Companies Furious Over This Device – Selling Out Fast
ONLY 2 days! left to win a date with a millionaire!
ONLY 2 days! left to win a date with a millionaire!

Pimples and blackheads are scared of…
Pimples and blackheads are scared of…

Want to learn if your boyfriend cheats on you? Just enter here…
Want to learn if your boyfriend cheats on you? Just enter here…

Hot Moms Showing Way More Than They Should Have
Hot Moms Showing Way More Than They Should Have

Citește și:
Calendar creștin-ortodox: Mutarea moaştelor Sf. Cuv. Maxim Mărturisitorul
12:20 | 13 august 2018
Sfatul neurochirurgului: Nu lăsați copiii fără cască pe bicicletă! Și nici pe role sau pe skateboard! Neglijența și inconștiența ucid!
10:54 | 12 august 2018
Codrin Ștefănescu pretinde că membrii PSD din toată țara presează pentru un nou miting, mai mare!
9:44 | 12 august 2018

Ultimele știri
Calendar creștin-ortodox: Mutarea moaştelor Sf. Cuv. Maxim Mărturisitorul
12:20 | 13 august 2018
Simona Halep a câștigat la Montreal: Victorie împotriva numărului 3 mondial
11:30 | 12 august 2018
Sfatul neurochirurgului: Nu lăsați copiii fără cască pe bicicletă! Și nici pe role sau pe skateboard! Neglijența și inconștiența ucid!
10:54 | 12 august 2018
Codrin Ștefănescu pretinde că membrii PSD din toată țara presează pentru un nou miting, mai mare!
9:44 | 12 august 2018
Noi proteste, în această seară, în marile oraşe ale României. Se strigă: ”Afară cu PSD din ţară”
9:32 | 12 august 2018
MAI MULTE ȘTIRI
Știrea Zilei
Politic
Justitie
Economic
Sănătate
Social
Extern
Sport
Stiință si Tehnologie
Concurs Newsteam

REDACTIE
Contact
NewsTeam.ro 2018

Watch “Jandarmii îi atacă pe jurnaliștii Digi24 acreditați la Guvern” on YouTube


Si toate astea din cauza avestui individ, Dragnea

Liviu Gragnea in stânga la dreapta Adolf Hitler

Citiți acest website:

http://www.la-psiholog.ro/info/personalitatea-antisociala

Citiți și vedeți câtă dreptate aveți sper ca un medic militar să îi certifice sociopatia!

Watch “Nu se poate asa ceva! OAMENI FARA NICI O ARMA SA FIE LOVITI SI TRASI PE JOS CA SI ANIMALELE!!😓😓😓” on YouTube


Nu se poate asa ceva! OAMENI FARA NICI O ARMA SA FIE LOVITI SI TRASI PE JOS CA SI ANIMALELE!!😓😓😓🇦🇩

This slideshow requires JavaScript.

https://www.facebook.com/groups/539890962821210/permalink/1527190347424595/

Ce i s-a întâmplat lui George Cătălin: Bună ziua ! În seara zilei de 10.08.2018 am plecat de la muncă în jurul orei 22:30 din zona Băneasa .


Bună ziua ! În seara zilei de 10.08.2018 am plecat de la muncă în jurul orei 22:30 din zona Băneasa . Am ajuns în dreptul muzeului de Geologie unde m-am întâlnit cu prietena mea pe care am condusă la stația de metrou din apropiere la ora 22 55 . Moment în care i am spus că ne vdm în 30-40 min acasă pentru că vreau să recuperez un prieten de acolo si să l conduc și pe el acasă . Am traversat piața și am ajuns dreptul semafoarele care duc către Calea Victorie și Bld Lascăr Catargiu . Acolo un efectiv de jandarmi a început să se ducă către bld Nicolae Titulescu și zona Buzești . M am retras către mijlocul pieței cu gândul să mă retrag către Bld Kiseleff unde aveam parcată motocicleta . Efectivele de jandarmi care erau pe centrul guvernului au început să inainteze către mulțime , moment în care oamenii au început să fugă – aproape se călcau în picioare . În următorul minut peste agitația creeată au început să tragă excesiv cu gaze în aer/cer . Aerul a devenit irespirabil și în retragerea mea am ajuns la o mașină parcată în mijlocul pieței ( din câte am inteles este vorba de “Rulotă” ) acolo mai multe doamne strigau oamenilor să se pună pe vine dacă nu pot respira . Asta am făcut eram pe partea dreaptă a mașinii în dreptul rotii si a aripii . După circa 45-60 secunde timp în care am fost și udat a explodat o grenadă în dreptul fetei mele . Sângele a început să curgă abundent moment în care m am ridicat și cu casca+geaca moto am alergat disperat prin mulțime către echipajele smurd din dreptul gurii de metrou de unde venisem cu 10-13 minute . În acele momente efectiv nu știam dacă mai am nas/ față .

Țin să precizez că eram în cămașă , cu ecusonul de la muncă la gât și aveam o cască neagră cu galben. În zona aceea nimeni nu a provocat /instigat sau atacat vreun jandarm . Precizez faptul că nu l am mai găsit pe prietenul meu în piață si datorită rănilor provocate de jandarmi nu am mai luat legătura cu el.

Cei care au fost în zona aceea si pot fi martori în proces vă rog să luați legătura cu mine în privat .

List of current Members | MEPs | European Parliament conține Textul scrisorii!!! (Copy it!)


Scrisoare deschisă a fi adresată reprezentanților din EU

RUGAM DISTRIBUITI ACEASTA SCRISOARE, TRADUCETI TEXTUL SI TRIMITETI EUROPARLAMENTARILOR DIN TARILE VOASTRE SI ORGANISMELOR INTERNATIONALE

aici lista de parlamentari, cat mai multe asemenea scrisori(clic pe contact , partea dreapta mijloc si trimis mail, FB, Twitter) : http://www.europarl.europa.eu/meps/en/full-list.html
————————————————————————————————
Scrisoare deschisa adresata tuturor parlamentarilor europeni,
organismelor si mediei internationale,

Sute de mii de persoane au protestat la Bucuresti ( 10.08.2018) in mod pasnic si alte zeci de mii in orasele din tara si in marile orase alte tarilor dumneavoastra.
Acesti cetateni romani sunt cetateni activi, cetateni si ai tarilor dumneavoastra: votanti, platitori de taxe, impozite, doctori, ingineri, profesori, soferi, juristi,muncitori din toate categoriile, dar in acelasi timp ei sunt si: iubitori ai valorilor democratice, ai statului de drept, a libertatii de exprimare, ai justitiei.

Scopul acestei manifestatii dorite a fi pasnice a fost si este de a atrage atentia puterii din Romania asupra derapajelor nedemocratice si a tendintei oligarh dictatoriale pe care reuseste sa o instaureze treptat in Romania coalitia social-democrat-liberala. Atacul la justitie si la statul de drept este principala activitate a acestei coalitii toxice (PSD-ALDE) si alte partide cum ar fi UDMR. Aceasta coalitie mimeaza procesul democratic si nu mai reprezinta de mult
timp poporul, ci interesele unui grup infractional organizat.

Urmare a manifestatiei publice si a evenimentelor din data de 10.08.2018 din Bucuresti-Romania si a violentei gratuite si excesive din partea fortelor de ordine ale jandarmeriei prin (batai, gaze lacrimogene, sute de retineri, impuscari cu munitie neletala, raniti peste 400 ), impotriva copiilor, femeilor, amenilor in varsta, cetatenilor europeni romani si implicit cetateni ai tarilor dumneavoastra, solicitam de urgenta reactia domniilor dumneavoastra de a condamna
public si activ gesturile si tendintele dictatoriale ale coalitie social-democrate-liberale ( PSD-ALDE) din Romania,
aflate temporar la putere. Solicitarile noastre punctuale sunt:

1. dizolvarea parlamentului,
2.alegeri anticipate,
3.democratie reala
4.stat de drept,
6.justitie si media independenta
7.economie sustenabila,
8.sustinere internationala

Asa sa ne ajute Dumnezeu !
————————————————————————————————

Semnata de zeci de organizatii si grupuri civice din tara si strainatate.

Acord Diaspora, Solidaritate pentru Romania, Oradea Civica, Initiativa Timisoara
Rezist (Frankfurt, Milano, Castellon, Valencia, Barcelona, Bilbao, Alicante, Lisabona, Milano; Roma, Berlin,
Stockholm, Uppsala, Dublin, Londra, Norrkoping, Umea, Leeds, Manchester, Liverpool, Dusseldorf, Salzburg, Munchen),
Grupul de initiativa legislativa si revizuire a Constitutiei cu reprezentanti in toate judetele tarii,
Noi Suntem Furtuna, Romanians in California, etc…..Rugam distribuiți.!!!!

http://www.europarl.europa.eu/meps/en/full-list.html

You are on : EP Logo
ep logo European Parliament
MEPs
Find your MEPFind your MEP
Navigation language
en
Other available sites News MEPs About Parliament Plenary Committees Delegations At your service Multimedia Centre More
Search on Europarl
Search on “MEPs”

Main navigation
SearchFull listIncoming / OutgoingAssistantsDirectory
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Complete list
Result(s): 31
Lars ADAKTUSSON
Lars ADAKTUSSON
Group of the European People’s Party (Christian Democrats)
Sweden
Kristdemokraterna
Asim ADEMOV
Asim ADEMOV
Group of the European People’s Party (Christian Democrats)
Bulgaria
Citizens for European Development of Bulgaria
Isabella ADINOLFI
Isabella ADINOLFI
Europe of Freedom and Direct Democracy Group
Italy
Movimento 5 Stelle
Marco AFFRONTE
Marco AFFRONTE
Group of the Greens/European Free Alliance
Italy
Independent
Laura AGEA
Laura AGEA
Europe of Freedom and Direct Democracy Group
Italy
Movimento 5 Stelle
John Stuart AGNEW
John Stuart AGNEW
Europe of Freedom and Direct Democracy Group
United Kingdom
United Kingdom Independence Party
Clara Eugenia AGUILERA GARCÍA
Clara Eugenia AGUILERA GARCÍA
Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament
Spain
Partido Socialista Obrero Español
Daniela AIUTO
Daniela AIUTO
Europe of Freedom and Direct Democracy Group
Italy
Movimento 5 Stelle
Tim AKER
Tim AKER
Europe of Freedom and Direct Democracy Group
United Kingdom
United Kingdom Independence Party
Marina ALBIOL GUZMÁN
Marina ALBIOL GUZMÁN
Confederal Group of the European United Left – Nordic Green Left
Spain
Izquierda Unida
Nedzhmi ALI
Nedzhmi ALI
Group of the Alliance of Liberals and Democrats for Europe
Bulgaria
Movement for Rights and Freedoms
Michèle ALLIOT-MARIE
Michèle ALLIOT-MARIE
Group of the European People’s Party (Christian Democrats)
France
Les Républicains
Lucy ANDERSON
Lucy ANDERSON
Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament
United Kingdom
Labour Party
Martina ANDERSON
Martina ANDERSON
Confederal Group of the European United Left – Nordic Green Left
United Kingdom
Sinn Fein
Max ANDERSSON
Max ANDERSSON
Group of the Greens/European Free Alliance
Sweden
Miljöpartiet de gröna
Eric ANDRIEU
Eric ANDRIEU
Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament
France
Parti socialiste
Laima Liucija ANDRIKIENĖ
Laima Liucija ANDRIKIENĖ
Group of the European People’s Party (Christian Democrats)
Lithuania
Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai
Nikos ANDROULAKIS
Nikos ANDROULAKIS
Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament
Greece
Panhellenic Socialist Movement – Olive Tree
Gerolf ANNEMANS
Gerolf ANNEMANS
Europe of Nations and Freedom Group
Belgium
Vlaams Belang
Maria ARENA
Maria ARENA
Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament
Belgium
Parti Socialiste
Pascal ARIMONT
Pascal ARIMONT
Group of the European People’s Party (Christian Democrats)
Belgium
Christlich Soziale Partei
Marie-Christine ARNAUTU
Marie-Christine ARNAUTU
Europe of Nations and Freedom Group
France
Rassemblement national
Jonathan ARNOTT
Jonathan ARNOTT
Europe of Freedom and Direct Democracy Group
United Kingdom
United Kingdom Independence Party
Jean ARTHUIS
Jean ARTHUIS
Group of the Alliance of Liberals and Democrats for Europe
France
Union des Démocrates et Indépendants
Richard ASHWORTH
Richard ASHWORTH
Group of the European People’s Party (Christian Democrats)
United Kingdom
Conservative Party
Francisco ASSIS
Francisco ASSIS
Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament
Portugal
Partido Socialista
Janice ATKINSON
Janice ATKINSON
Europe of Nations and Freedom Group

United Kingdom

Margrete AUKEN
Margrete AUKEN
Group of the Greens/European Free Alliance
Denmark
Socialistisk Folkeparti
Petras AUŠTREVIČIUS
Petras AUŠTREVIČIUS
Group of the Alliance of Liberals and Democrats for Europe
Lithuania
Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis
Inés AYALA SENDER
Inés AYALA SENDER
Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament
Spain
Partido Socialista Obrero Español
Pilar AYUSO
Pilar AYUSO
Group of the European People’s Party (Christian Democrats)
Spain
Partido Popular
Download in PDF format
Download in XML format
Sign up for email updates
Facebook
Twitter
Parliament on Facebook
Links
Logo PE footer European Parliament
MEPs
RSSPrintContactCookiesLegal NoticeWai AA- WCAG 2.0
See also
Visits
Live sessions
Legislative Observatory
The President of Parliament
Political groups
Group of the European People’s Party (Christian Democrats)
Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament
European Conservatives and Reformists Group
Group of the Alliance of Liberals and Democrats for Europe
Group of the Greens/European Free Alliance
Confederal Group of the European United Left – Nordic Green Left
Europe of Freedom and Direct Democracy Group
Europe of Nations and Freedom Group
Non-attached Members
News
Newsroom
Top stories
Contacts
MEPs
Search
Full list
Incoming / Outgoing
Assistants
Directory
About Parliament
Home
Powers and procedures
Organisation and rules
Human rights
In the past
Plenary
Plenary sitting
Around plenary
Questions and Union acts
Legislative texts adopted
Calendar
Committees
Home
Meetings
Documents
Events
Supporting analyses
Delegations
Home
Calendar
About Delegations
Archives / 7th parliamentary term
Archives / 6th parliamentary term
At your service
Home
Stay informed
Be heard
Work with Us
Transparency
From A to Z :
Complete website list
European Parliament
Enlarge this image
Display additional multimedia
Close
Managing cookies on Parliament’s website
This site uses cookies. By accepting cookies you can optimise your browsing experience.
ACCEPTREFUSEMORE

EU AM TRIMIS URMATORUL MESAJ PE TWITTER PRESEDINTELUI STATELOR UNITE ALE AMERICII DL

DONALD TRUMP:

@RealRealDonaldTrump Hello Mr. President, I am originally from România. I am an American citizen who greatly admire your administration, your care and love of people around the world. I am concerned with the political situation in my country of origin which I kind kind of guess you are too considering the official letter sent to the prime minister Dăncilă, by senator John McCain back in July! please be ready to intervine in case things go… South: freedom and democracy, the politicsl and military balance are at great risk, as the sociopath president of the PSD ORDERED ATROCITIES AGAINST OUR FELLOW CITIZENS, MANIFESTING PEACEFULLY FOR RETIREMENT OF DRAGNEA: A 3 TIMES CONVICTED FELLON WHO KEEPS REFUSING! Thank you Mr. president grom the bottom of my heart! Have a great weekend and God bless you Sir and God Bless the United States Of America!

Respectfully,

Gerge Bost,

American Citizen

Dragnea! Democrația funcționează altfel!


https://www.comisarul.ro/articol/dragnea!-democratia-functioneaza-altfel!_958996.html

This slideshow requires JavaScript.


comisarul.ro

Dragnea! Democrația funcționează altfel!
comisarul.ro duminică, 12 august 2018, 13:56

Șeful redacției în limba română al postului de radio Deutsche Welle, Robert Schwartz cere aducerea în fața instanței a celor responsabili. Redam integral comentariul postat pe site-ul DW:

”Niciodată nu a fost falimentul unui guvern mai clar ca acum: autoritățile de la București au desfășurat efective foarte numeroase de jandarmi pentru a arăta lumii întregi cine deține puterea în România! În jur de 100.000 de persoane au venit în Piața Victoriei din capitala țării, în fața sediului Guvernului, pentru a demonstra împotriva corupției și în favoarea statului de drept și a unei justiții independente. Mulți dintre manifestanți au venit din întreaga Europă, călătorind mai multe zile pentru a ajunge la protestele de la București. Au venit pentru a cere ca și în vechea lor patrie să fie respectate acele valori pe care le-au întâlnit în țările în care au emigrat.

A fost un strigăt pentru democrație și normalitate într-o țară care pare acaparată pe moment de cleptocrați și de nepotismul extins practicat de aceștia. A fost o premieră absolută în Europa: zeci de mii de români care trăiesc și muncesc în afara țării și-au luat concediu pentru a reveni în România pentru a arăta alături de familii și prieteni că nu și-au uitat patria. Românii din țară și din afara ei au vrut să transmită un mesaj clar: opriți prăbușirea României!

De neînchipuit!

Răspunsul guvernanților a fost brutal. Din cauza unor grupuri răzlețe de huligani care s-au amestecat printre demonstranții pașnici, pentru a provoca incidente, poliția a folosit la întâmplare și fără judiciozitate gaze lacrimogene, tunuri cu apă și bastoane. Împotriva unor familii cu copii, împotriva celor în vârstă, împotriva jurnaliștilor. Împotriva oamenilor simpli care nu au vrut să renunțe la speranța că vor trăi din nou într-o democrație funcțională. La ei acasă și nu undeva în străinătate, unde se întâmplă să studieze sau să muncească. Și unde trăiesc, pentru că la ei în țară nu mai aveau nicio perspectivă.

Ne-am reamintit vineri seara de Tiananmen și Taksim! Și de “mineriada” din București din iunie 1990. Atunci, liderii post-comuniști au chemat în capitală mii de ortaci pentru a-i ajuta să-și consolideze puterea, după răsturnarea regimului Ceaușescu. “Minerii” au avut sarcina să le închidă gura opozanților liberali ai noului regim: au fost vizați mai ales politicieni de opoziție, studenți, intelectuali. Ceea ce s-a și reușit atunci, cu o brutalitate de nedescris!

Acum au fost polițiștii și jandarmii cei care au îndeplinit o sarcină similară, făcând uz nenecesar de forță împotriva demonstranților pașnici. De neînchipuit într-o democrație! Repetăm, ca să se înțeleagă mai bine: nu a fost o operațiune a jandarmilor împotriva unor manifestanți radicali de dreapta sau de stânga predispuși la violențe, așa cum s-a mai văzut prin diverse țări din Europa. A fost o declarație deschisă de război împotriva propriului popor! Vinovat pentru aceasta este fără îndoială guvernul. Și Liviu Dragnea, șeful social-democraților aflați la guvernare. Dragnea nu are voie să ocupe poziția de premier, pentru că a fost condamnat definitiv penal pentru manipularea alegerilor. Ca președinte al Camerei Deputaților, el controlează practic fiecare pas al cabinetului de la București. Numeroși miniștri și demnitari – inclusiv șefa de la Interne – provin din regiunea de baștină a lui Dragnea, unde acesta a fost șef de consiliu județean, un fel de “baron” al locului. Acești oameni din jurul lui îi sunt loiali pe veci “stăpânului” lor. Sub mantia protectoare a democrației parlamentare, ei și-au subordonat pas cu pas justiția și toate instituțiile statului.

Acum toate acestea trebuie să se sfârșească! Democrația funcționează altfel! Trebuie oprită destructurarea statului operată de acest Dragnea și de camarila lui. Cei responsabili pentru folosirea brutală a forței la manifestația de vineri 10 august trebuie aduși în fața justiției. Președintele liberal Klaus Iohannis are la dispoziție toate instrumentele prevăzute de Constituție pentru a-și elibera țara din ghearele cleptocraților. El se bucură în acest sens de sprijinul majorității românilor din țară și din afara ei. Au dovedit acest lucru foarte clar cei 100.000 de demonstranți prezenți vineri la București și în celelalte orașe mari ale României.” (Sursa: Deutsche Welle)

Galerie foto și documente

Distribuie Tweet Trimite pe WhatsApp Aboneaza-te la articole

citește și:
Președinta PSD Diaspora, declarații demente despre măcelul de vineri. E concurs de afirmații cretine în partidul infractorilor!
Disperați, infractorii deschid un nou front al minciunii! D.Voiculescu scrie că judecătorul Stan Mustață a fost asasinat.
VIDEO Jurnalistul Grigore Cartianu, față-n față cu jandarmii, vineri noaptea. Priviți chipurile jandarmilor!
ȘOC în platou la Antena 3! Maria Vasii, avocata lui Dragnea, atacuri fără precedent la Guvern și Carmen Dan! „Mă aştept ca procurorii militari să îi sancţioneze pe jandarmi. Am fost revoltată de declaraţiile ministrului Carmen Dan”
populare
astăzi
1 Președinta PSD Diaspora, declarații demente despre măcelul de vineri. E concurs de afirmații cretine în partid…
2 Hopa! Teodorovici, primul pesedist care trece de partea poporului? Mesaj pro-protestatari, total opus liniei P…
3 Prima fotografie clară cu bărbatul în alb care a condus intervenția brutală a jandarmilor în Piața Victoriei / V…
4 Ce mesaj are jurnalistul Rareș Bogdan pentru cârpele din presă care suflă în „flautul” Jandarmeriei și Puterii…
5 Informație. Procurorii au ridicat documente de la Jandarmerie. E panică mare
recomandări
Te ia DNA: Nicolae Moga
S-a lansat Milionarul pentru Android! Descarcă din Play Store
Grasul ăsta joacă super fotbal!

Abonare newsletter: Zilnic la orele 9:00 și 21:00 Doar dimineața Doar seara
Adresa de e-mail

comisarul.ro © 2018; dinamic soft

• Arhiva • Termeni și condiții • Confidențialitate • Contact

Informație. Procurorii au ridicat documente de la Jandarmerie. E panică mare


https://www.comisarul.ro/articol/informatie-procurorii-au-ridicat-documente-de-la-j_959037.html

comisarul.ro

Informație. Procurorii au ridicat documente de la Jandarmerie. E panică mare
comisarul.ro astăzi, 00:01

Informație. Procurorii au ridicat documente de la Jandarmerie. E panică mare. Între documentele ridicate de procurori sunt și planurile de luptă ale tuturor unităților participante dar și numele jandarmilor participanți la intervenție și a coordonatorilor lor, inclusiv rolul fiecăruia! Conform sursei noastre, suspiciunile anchetatorilor se îndreaptă spre disproporția între violența cu care s-a acționat și numărul mic, aproape insignifiant, de agresori reținuți în urma acțiunii în forță de vineri noaptea.

Sursa noastră din Jandarmerie spune că este panică mare la nivelul conducerii și că în zilele următoare vor apărea amănunte șocante despre cine au fost cei implicați.

Distribuie Tweet Trimite pe WhatsApp Aboneaza-te la articole

citește și:
VIDEO Dobitocii dracului! Priviți-i, jandarmii s-au gazat între ei!
LIVE VIDEO Ziua 3. Peste 10.000 de oameni au protestat în Piață
Prima fotografie clară cu bărbatul în alb care a condus intervenția brutală a jandarmilor în Piața Victoriei/ VIDEO
VIDEO Liderul PSD Vaslui, p…lă de „treaz” ce era, scos din direct după un minut de moderatoarea de la Antena 3!
populare
astăzi
1 Președinta PSD Diaspora, declarații demente despre măcelul de vineri. E concurs de afirmații cretine în partid…
2 Hopa! Teodorovici, primul pesedist care trece de partea poporului? Mesaj pro-protestatari, total opus liniei P…
3 Prima fotografie clară cu bărbatul în alb care a condus intervenția brutală a jandarmilor în Piața Victoriei / V…
4 Ce mesaj are jurnalistul Rareș Bogdan pentru cârpele din presă care suflă în „flautul” Jandarmeriei și Puterii…
5 Informație. Procurorii au ridicat documente de la Jandarmerie. E panică mare
recomandări
Te ia DNA: Victor Ponta
S-a lansat Milionarul pentru Android! Descarcă din Play Store
Dacă vrei Jurassic Park în viața reală, mută-te în Australia

Abonare newsletter: Zilnic la orele 9:00 și 21:00 Doar dimineața Doar seara
Adresa de e-mail

comisarul.ro © 2018; dinamic soft

• Arhiva • Termeni și condiții • Confidențialitate • Contact

Tulburarea de personalitate antisociala | Personalitatea sociopata | La-Psiholog.ro


http://www.la-psiholog.ro/info/personalitatea-antisociala

Termeni și condiții
Confidențialitate
Promovare pe site
Contact
Copyright © 2010-2018: La-Psiholog.ro – psihologi, psihiatri, psihoterapeuți
Acest site folosește cookies. Continuând navigarea vă exprimați acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii OK
Incarcare…
Click pentru a inchide imaginea, click si apasat pentru a muta fereastra. Poti utiliza tastele inainte si inapoi.

Dragnea se tine cu ghearele de putere. Reactie la proteste, PSD pregateste un miting “mult mai mare decat cel de data trecuta” – Aktual24


http://www.aktual24.ro/dragnea-se-tine-cu-ghearele-de-putere-reactie-la-proteste-psd-pregateste-un-miting-mult-mai-mare-decat-cel-de-data-trecuta/

Vizitați acest website pentru a afla mai mult despre sociopatie: http://www.la-psiholog.ro/info/personalitatea-antisociala Citiți și vedeți câtă dreptate aveți sper ca un medic militar să îi certifice sociopatia!

Dragnea se tine cu ghearele de putere. Reactie la proteste, PSD pregateste un miting „mult mai mare decat cel de data trecuta”
AK-24 | 12 AUGUST 2018

POLITICA

Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a declarat ca in interiorul partidului exista ideea organizarii unui nou miting in toamna, unul mai mare decat cel pe care l-au facut deja social-democratii.

„Exista in mijlocul partidului nostru o idee pe care eu o sustin, aceea de a mai face si noi un miting in aceasta toamna, mult mai mare decat cel de data trecuta, pentru ca asta este din ce in ce mai mult o cerere din teritoriu, cei care ne voteaza, ne simpatizeaza si sunt membri de partid ne cer acest lucru. Sa vada inca o data toata lumea forta pe care poporul roman care este la urne si vrea ceva si ne-a cerut ceva sa facem si noi facem exact ce ne-au cerut ei. Urmeaza ca la sfarsitul acestei luni sa discutam cu toti colegii nostri si sa vedem daca sunt de acord sa facem lucru asta”, a spus Stefanescu, duminica seara, la Romania TV, citat de Agerpres.

El a adaugat ca social-democratii sunt convinsi ca „toata aceasta mizerie petrecuta” la mitingul din Piata Victoriei va fi decontata de Klaus Iohannis si de liderii Opozitiei.

„In spatiul virtual, pe site-urile televiziunilor, comentariile sunt in proportie de 90% impotriva implicarii Opozitiei care trebuie sa isi asume aceste violente si domnul Barna de la USR si Tomac si, in mod special, domnul Ciolos care a incercat sa se urce cu bocancii pe aceste manifestari si pe aceste violente pentru a-si lansa si candidatura de acolo din piata. Asteptam noi toti cu maxim interes ca doamna prim-ministru, dupa ce primeste raportul SRI, sa faca cateva anunturi in spatiul public legate de acest raport si ce informari a primit. Intre timp, cei de la Ministerul de Interne isi fac datoria mai departe si, rand pe rand, sunt prinse toate aceste brute, dupa cum vedeti, unii au primit deja mandat din partea judecatorilor si vor avea o soarta grea din punct de vedere al legii. Vor fi prinsi si cei care au dat foc la magazinele de pe bulevard si la brazi. Sunt curios ce vor spune la ancheta vizavi de cine este in spatele lor”, a mai spus Codrin Stefanescu.

Citeste si:
Plesoianu ii da de gol pe liderii PSD. Marele miting al pesedistilor va fi de fapt impotriva SUA si Bruxelles-ului: „Sa priceapa ca refuzam sa fim o colonie” Plesoianu ii da de gol pe liderii PSD. Marele miting al pesedistilor va fi de fapt impotriva SUA si Bruxelles-ului: „Sa priceapa ca refuzam sa fim o colonie”
Mircea Badea anunta ca va iesi la un miting PSD impotriva lui „Kovesi, a lui Iohannis si impotriva #rezist. Va fi extraordinar de multa lume” Mircea Badea anunta ca va iesi la un miting PSD impotriva lui „Kovesi, a lui Iohannis si impotriva #rezist. Va fi extraordinar de multa lume”
Replica PSD fata de amplele proteste din Bucuresti si din tara: „Vom face un miting care se va auzi pe Marte” Replica PSD fata de amplele proteste din Bucuresti si din tara: „Vom face un miting care se va auzi pe Marte”
Marele miting de un milion de oameni al PSD s-a fasait. Baronii din tara nu sunt dispusi sa plateasca pentru a trimite oameni la Bucuresti Marele miting de un milion de oameni al PSD s-a fasait. Baronii din tara nu sunt dispusi sa plateasca pentru a trimite oameni la Bucuresti
Codrin Stefanescu, facut de ras la Antena 3 de catre deputatul PSD Ana Birchall: „Nu am cunostinta de asa ceva” Codrin Stefanescu, facut de ras la Antena 3 de catre deputatul PSD Ana Birchall: „Nu am cunostinta de asa ceva”
Mai mult despre: codrin stefanescu, miting psd

© 2018 Aktual24.

Prezenţă SURPRIZĂ la mitingul din Piaţa Victoriei: Ambasadorul SUA era în zonă (Antena 3) – Stiri pe surse – Cele mai noi stiri


https://www.stiripesurse.ro/prezenta-surpriza-la-mitingul-din-piata-victoriei-ambasadorul-sua-era-in-zona-antena-3_1282781.html

My message on Twitter. Earlier today:

“@RealRealDonaldTrump Hello Mr. President, I am originally from România. I am an American citizen who admires greatly your administration, your care and love of people around the world. I am concerned with the political situation in my country of origin which I kind of guess you are too considering the official letter sent to the prime minister Dăncilă, by senator John McCain back in July! please be ready to intervine in case things go… South: freedom and democracy, the political and military balance are at great risk, as the sociopath president of the PSD ORDERED ATROCITIES AGAINST OUR FELLOW CITIZENS, MANIFESTING PEACEFULLY FOR RETIREMENT OF DRAGNEA: A 3 TIMES CONVICTED FELLON WHO KEEPS REFUSING! Thank you Mr. president from the bottom of my heart! Have a great weekend and God Bless you Sir and God Bless the United States Of America!

Respectfully,
George Bost, American Citizen:

Prezenţă SURPRIZĂ la mitingul din Piaţa Victoriei: Ambasadorul SUA era în zonă (Antena 3)
Autor: Florin Pușcaș, Redactor
Publicat: 10/08/2018
miting victoriei

UPDATE: Hans Klemm a fost filmat pe bulevardul Kiseleff, îndreptându-se pe jos către Piaţa Victoriei. Ambasadorul era neînsoţit.

Aproximativ 10.000 de persoane participă la mitingul din Piaţa Victoriei, vineri seara. După mai multe incidente soldate cu răniţi şi cu reţinerea unor protestatari, în piaţă situaţia continuă să fie tensionată.

Pe lângă lideri politici (cum ar fi Dan Barna, preşedintele USR), în Piaţa Victoriei s-ar afla şi ambasadorul SUA la Bucureşti, Hans Klemm, transmite Antena 3. Nu este clar dacă acesta participă la protest sau se afla doar în trecere prin zonă.

Hans Klemm urmează să fie înlocuit în curând. Preşedintele Donald Trump l-a desemnat deja pentru funcţia de ambasador al SUA în România pe Adrian Zuckerman. Acesta trebuie să fie validat şi de Senatul SUA.

Vezi şi: 10 reguli ale medicinei indiene: Cum să-ţi păstrezi organismul tânăr .

TAGS: ambasador hans klemm miting piata victoriei protest sua
by Taboola Sponsored Links Alte articole interesante
Casinos Don’t Expect You to Do This. But They Can’t Stop You
Get it On Google Play | Caesars Slots App
Psoriasis Symptoms – Learn Early Signs Of Psoriasis
Psoriasis Treatment | Sponsored Links
2018 SUV’s Are A Leap Forward! See Them!
Luxury Suv | Sponsored Links
What is Plaque Psoriasis? Signs, Causes & Symptoms
Psoriasis | Sponsored Links
Remember Loni Anderson? Try Not to Smile When You See Her Now
Graduatez
Hearing Aids Covered By Medicare Might Surprise You
Hearing Aids | Sponsored Links

CITESTE SI
protest cluj
Noi proteste în mai multe oraşe din ţară: Se strigă ‘Afară cu PSD din ţară’, în Cluj, Iaşi, Constanţa, Sibiu, Oradea, Braşov
21:20 0
Jandarmerita
Avocatul protestatarilor arestaţi, reacţie la decizia instanţei. Cum explică faptul că au bătut o femeie jandarm
21:07 1451
mancare
Medicii atrag atenţia asupra gesturilor care îţi strică sănătatea: Ce NU trebuie să faci după ce mănânci
20:53 1086
ultima ora
ALERTĂ – Decizie a judecătorilor: Doi agresori ai femeii jandarm din Piaţa Victoriei, arestaţi preventiv
20:33 4030
EXQUIS.RO

Cercetătorii dezvăluie secretul succesului: Strategii militare în viaţa de zi cu zi

ATENŢIE la pastilele de slăbit: Pericolul efectelor adverse

Eşti tot timpul pe fugă şi nu apuci să mănânci sănătos? Şapte trucuri care rezolvă problema

Cea mai bună tocăniţă cu roşii: Metoda specială de preparare/ REŢETĂ
BUGETUL.RO

Moment de mare amploare! Ce au creat cei de la NASA

Regulile concursului se schimbă! Ce noi schimbări apar la Vocea României

Au aparut primele imagini cu femeia jandarm! Așa arată acum!

Uimitor! Cine este misteriosul bărbat care a controlat intervenția jandarmilor

Tudor Chirilă reacționează: ”Cred ca un drum pana la Parchet poate usura aflarea adevarului”

Atenție! Salariul minim din sectorul privat este ‘pe făraș’

Războiul din Siria! Mii de oameni mor iar suma banilor pierduti este uriașă

S-a ajuns la tribunal: Andreea Berecleanu și-a dat în judecată fostul soț-Câți bani îi datorează
BLACKNEWS.RO

Günther Oettinger se opune modificării reglementărilor UE privind alocaţiile copiilor imigranţilor

SUA au dat Turciei termen limită pentru eliberarea pastorului Brunson, afirmă Erdogan

SUA restituie autorităţilor din Filipine trei clopote de biserică, o controversă istorică între cele două ţări

Turcia: Meral Akşener, realeasă la conducerea partidului naţionalist Bun

Doi migranţi au fost găsiţi morţi într-o pădure din Croaţia

NASA a lansat sonda spațială Parker spre Soare

Miniştrii de externe din Turcia şi Rusia se reunesc pentru un summit consacrat crizei din Siria
4tuning.ro
Ce masini tari din Romania participa anul acesta la Gumball 3000?
REVISTABLOGURILOR.RO

Primele IMAGINI cu femeia-jandarm, ruptă în bătaie de HULIGANII din Piața Victoriei: Cine a vizitat-o la spital – FOTO

Dan Voiculescu RUPE TĂCEREA: ‘Judecătorul Stan Mustață a fost ASASINAT’

Simona Halep a RĂBUFNIT: A anunțat că NU MAI SUPORTĂ UMILINȚA la care este supusă de WTA

Una dintre LEGENDELE fotbalului a încetat din viață: A făcut parte din marea echipă a Universității Craiova și a jucat și pentru Dinamo
EXTERNE
siria atac
EXPLOZIE puternică în Siria: Zeci de morţi, printre care şi 12 copii
23:38 134
lupte Siria Damasc
Cel puțin 39 de morți în urma exploziei unui depozit de muniție, în Siria
23:29 31
ivan duque columbia
Gherilele ELN continuă să recruteze minori, în Columbia
22:24 47
SĂNĂTATE
mancare
Medicii atrag atenţia asupra gesturilor care îţi strică sănătatea: Ce NU trebuie să faci după ce mănânci
20:53 4158
ferma porci
Conducerea ANSVSA, declatații de ULTIMĂ ORĂ în scandalul pestei porcine
15:13 453
femeie somn
Avertisment al medicilor: Dacă ţi se întâmplă acest lucru în somn, ai putea suferi de o boală gravă
11/08/2018 6948
ECONOMIE
Eugen Teodorovici
Ministrerul Finanțelor Publice, vești importante pentru posesorii de titluri de stat
15:56 997
hidroelectrica
Acţionarii Hidroelectrica vor să numească iar membri provizorii în Consiliul de Supraveghere
09:27 368
autobuze Otokar
Europa a fost al treilea producător mondial de vehicule comerciale în 2017
11/08/2018 743
SOCIAL
accident rutier
Accident în care au fost implicate șapte persoane, pe DN 15A, în județul Bistrița-Năsăud
19:52 102
accident rutier
Șapte răniți ușor, în urma unei tamponări, la Sibiu
18:46 93
Traian Berbeceanu
Traian Berbeceanu a RĂBUFNIT: ‘Protestez pentru că doamna Pungiu Mipidi vrea să mănânce singură zacusca’
17:33 14589
CULTURĂ SI MEDIA
Andra Guti
Regizorul Radu Muntean, despre succesul Andrei Guţi la Locarno: Eu i-am dat de mult premiul ăsta
14:43 269
protest diaspora
Un GIGANT al muzicii rock de la nivel mondial, mesaj de SOLIDARITATE cu protestatarii din București
15:59 6410
mircea cartarescu
Mircea Cărtărescu şi Ana Blandiana denunţă intervenţia jandarmilor din Piaţa Victoriei: ‘A fost o acţiune de intimidare pe termen lung’
11/08/2018 3637
UNIUNEA EUROPEANĂ
UE Uniunea europeana
Sistemul alocaţiilor copiilor imigranţilor din ţările UE nu se modifică, afrmă comisaru europen pentru Buget şi Resurse umane
17:21 253
romania germania romania
Germania se PLÂNGE că a fost INVADATĂ de români: ‘Fac turism social pentru alocațiile copiilor’
09/08/2018 11669
andi cristea
Andi Cristea, europarlamentar PSD, către vicepremierul Italiei, care acuză România că trimite sclavi în Europa: ‘Rusine, vei intra în pubela istoriei politice’
09/08/2018 5409

×
Stiripesurse.ro
Soma Social
FREE – In Google Play
DESCARCA

Dragnea: “Madame Carmen: cum mai merge gazarea?” Carmen : “decurge extraordinar# Ca la Auschwitz! ” veți plăti!


This slideshow requires JavaScript.

Dragnea: “Madame Carmen: cum mai merge gazarea?” Carmen : “decurge extraordinar# Ca la Auschwitz! ” veți plăti!

Watch “Marsul lui Iancu (versuri)” on YouTube


Procurorii se RĂSCOALĂ: cer DEMISIA de URGENȚĂ a lui Tudorel Toader | Ziarul OnLine


Procurorii se RĂSCOALĂ: cer DEMISIA de URGENȚĂ a lui Tudorel Toader | Ziarul OnLine


https://ziarulonline.com/procurorii-se-rascoala-cer-demisia-de-urgenta-a-lui-tudorel-toader/

Procurorii se RĂSCOALĂ: cer DEMISIA de URGENȚĂ a lui Tudorel Toader
De către costin – 08/08/2018 396 0
Facebook

Nu uita să DISTRIBUI articolul dacă ți-a plăcut! Îți mulțumim!

Ultimele declarații ale ministrului Justiției, Tudorel Toader, provoacă o răscoală a procurorilor, care solicită demisia de urgență a ministrului. Prim-procurorul de la Parchetul Topoloveni, Antonia Diaconu, dar și procurorul Bădan Mihai Claudiu solicită demisia ministrului Justiției și critică dur declarațiile din ultima perioadă ale acestuia.

”Ministrul justiției anunța ca va chema procurori la MJ sa i întrebe de ce au răspuns unor invitații venite de la ambasade.

Ministrul justiției îndeamnă condamnatii penal sa se pregătească de formularea de cereri de revizuire in baza unor reglementări ce vor intra in vigoare in viitor.

Ministrul justiției cere instantelor sa ia măsuri pentru respectarea egalității armelor, asta constând in acceptiunea domniei sale in poziția fizica a procurorului in sala de judecată. Intre noi fie vorba, in majoritatea instantelor din țara, biroul procurorului este la același nivel cu cel al avocatului sau apropiat, in funcție de structura sălii, condițiile de desfășurare a ședințelor nefiind dintre cele mai bune, chiar deloc, dar asta nu preocupa. Pe de alta parte, egalitatea armelor se referă la instrumentele procedurale si la echilibrul participanților, dar e tentant sa mai poți umili niste oameni incomozi.

Ministrul justiției amenință voalat Procurorul general al României si Presedintele Înaltei Curți.

Ministrul justiției anunța ca va afla despre cele 300 de dosare privind magistrații, existente la DNA, se va interesa de structura acelor magistrați, presupune ca majoritatea sunt judecători, presupune ca majoritatea sunt de penal si apoi anunța ca va face evaluări.

Ce nu spune domnul ministru este ca dosare cu magistrați sunt la toate cele 15 Parchete de pe lângă Curțile de Apel din țara, dar ne e mai bine sa vorbim despre cele de la DNA pentru ca la anumite televiziuni suntem adorați si nu ni se pun întrebări incomode. E posibil ca dosarele de la curțile de apel sa fie mai multe sau mai putine. Daca un magistrat are formulata împotriva sa o plângere penală nu înseamnă ca are probleme cu legea. Intr un dosar sunt cel puțin doua părți, la sfârșit una e nemulțumita, uneori dintre acestea unele aleg sa formuleze plângeri penale magistraților. De cele mai multe ori, fără temei. E o țara liberă, încă. E voie sa faci plângeri penale. Așa cum unitățile de parchet sunt obligate sa le înregistreze si sa le dea curs. Intr o țara in care toată lumea se judeca cu toată lumea, va dați seama ca se strâng ceva plângeri. Asta nu înseamnă ca magistrații sunt corupți, ca respectivele dosare sunt instrumente de șantaj fata de judecătorii din penal, ca e un nou fenomen privind infracționalitatea magistraților care trebuie combătut. Si apoi sunt sigura ca domnul ministru știe diferența dintre un dosar in care cercetările se fac “in rem” si dosarele in care exista suspecți sau inculpați.

Află ce trebuie să mănânci pentru a slăbi 17 kg pe lună!
Află ce trebuie să mănânci pentru a slăbi 17 kg pe lună!

Your friends won”t recognize you! Baldness disappears in 7 days if every night…
Your friends won”t recognize you! Baldness disappears in 7 days if every night…

Would you like to know what is your girl doing home alone? She is writing…
Would you like to know what is your girl doing home alone? She is writing…

1 Odd Trick Can Restore Your Eyes To 20/20 Vision
1 Odd Trick Can Restore Your Eyes To 20/20 Vision

De ce anume face domnul ministru toate aceste afirmații, nu înțeleg. Nu face niciun serviciu justiției pe care ar trebui sa o susțină.

Din punctul meu de vedere pot sa pun concluzii din spatele sălii de judecată si sa ma dau eventual si jos de pe tocuri când fac asta, dar, hai sa fim sinceri si corecți, manipularea ar trebui sa înceteze, mai ales la acest nivel.

Cred ca e timpul sa cerem demisa domnului ministru. Știu ca nu se va întâmpla, dar pentru pastrarea reperelor mele morale, simt nevoia sa fac măcar asta”, arată procurorul Antonia Diaconu.

De asemenea, procurorul Bădan Mihai Claudiu, de la Parchetul de pe Lângă Judecătoria Sectorului 4 lansează un atac la adresa ministrului Justiției.

În temeiul hotărârii CEDO din cauza Baka c. Ungariei, înțeleg să-mi exercit dreptul la liberă exprimare, de care se bucură într-o societate democratică și magistrații:

Dacă tot este sezonul evaluărilor din justiție, inclusiv a președintelui ICCJ, pe care, cu totala depăşire a Constituției, şi-o arogă Ministrul Justiției, cred că a sosit timpul să vină în primul rând și să se supună evaluării sau autoevaluării.

Cred că a sosit momentul ca Ministrul Justiției să răspundă, mai ales în calitate de fost judecător constituțional, cum poate să încalce independența justiției și principiile fundamentale de drept, consacrate de Constituție.

A sosit momentul ca Ministrul Justiției să se ocupe și de altceva decât de manipulări și vizitat penitenciare și televiziuni.

A venit momentul ca Ministrul Justiției să se ocupe de îmbunătățirea legislației, nu de masacrarea ei sub false pretexte, de măsuri pentru degrevarea instanțelor de cele peste 3 milioane de dosare, de dotarea instanțelor și parchetelor, de, măcar, văruirea pereților, înlocuirea sobelor și dotarea toaletelor cu hârtie igienică și săpun.

A venit momentul să adapteze politica penală la din ce in ce mai marea complexitate a infracționalitații, să facă demersuri pentru scoaterea poliției de sub controlul MAI și trecerea acesteia acolo unde ıi este locul firesc, respectiv la Ministerul Public.

Dacă nu are astfel de preocupari, atunci de ce mai este în funcție?

De ce se numește,,(Ministrul) Justiției” dacă se preocupă exclusiv de cazurile izolate și nedovedite de abuzuri ale justiției și deloc de îmbunătățirea mijloacelor investigative, necesare pentru reducerea infracționalității și recidivei, ambele în continuă creștere numerică și intensitate sau gravitate?!

Bădan Mihai Claudiu,

procuror cu puțină experiență,

cetățean foarte îngrijorat”, arată procurorul.

1 Odd Trick Can Restore Your Eyes To 20/20 Vision
1 Odd Trick Can Restore Your Eyes To 20/20 Vision

Earn Cash Taking Surveys At Home. Up To $50 Per Survey. Join Us Now!
Earn Cash Taking Surveys At Home. Up To $50 Per Survey. Join Us Now!

Agar turun 5 kg, setiap pagi kamu harus makan INI selama 3 hari
Agar turun 5 kg, setiap pagi kamu harus makan INI selama 3 hari

Ini akan membantu menurunkan berat berlebih! Setiap hari, makan 2…
Ini akan membantu menurunkan berat berlebih! Setiap hari, makan 2…

Lemak perut dan pinggang akan hilang dalam 3-4 hari. Kamu hanya perlu…
Lemak perut dan pinggang akan hilang dalam 3-4 hari. Kamu hanya perlu…

Have you ever dated nun? Here are the most naughty good girls!
Have you ever dated nun? Here are the most naughty good girls!

Află ce trebuie să mănânci pentru a slăbi 17 kg pe lună!
Află ce trebuie să mănânci pentru a slăbi 17 kg pe lună!

Cara menurunkan 10 kg dalam seminggu tanpa olahraga? Minum saja…
Cara menurunkan 10 kg dalam seminggu tanpa olahraga? Minum saja…

Grăsimea de pe abdomen și șolduri dispare în 3-4 zile, trebuie doar să…
Grăsimea de pe abdomen și șolduri dispare în 3-4 zile, trebuie doar să…

Want to learn if your boyfriend cheats on you? Just enter here…
Want to learn if your boyfriend cheats on you? Just enter here…

This is what you have to RUB INTO BALD PATCHES! To MAKE YOUR HAIR GROW again…
This is what you have to RUB INTO BALD PATCHES! To MAKE YOUR HAIR GROW again…

Este produto pode queimar até 1 kg por dia se todas as noites…
Este produto pode queimar até 1 kg por dia se todas as noites…

Nu uita să DISTRIBUI articolul dacă ți-a plăcut! Îți mulțumim!
Facebook

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

BREAKING NEWS
Radiografie nencenzurată a deciziilor guvernelor din ultimii 25 ani.

BREAKING NEWS
Momentul în care doi jandarmi sunt salvați din mulțime de protestatarii pașnici, care fac scut în jurul lor

BREAKING NEWS
Gura pacatosuluilui adevăr grăiește: „S-a ajuns la ultima soluție, pe care și noi ne-o doream – aceea de intervenție în forță pentru dispersarea TUTUROR…
august 2018
L Ma Mi J V S D
« iul.
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Facebook
Friv

Friv
realizare site web

gradinita sector 1 Bucuresti
avocat ploiesti

Contactați-ne: contact@ziarulonline.com
ȘI MAI MULTE ȘTIRI

Radiografie nencenzurată a deciziilor guvernelor din ultimii 25 ani.
11/08/2018

Cand si la noi? Un partid din Finlanda este dat afara…
11/08/2018

Orașul scufundat complet în 1985 a început să iasă la suprafață….
11/08/2018
CATEGORIE POPULARĂ
Articole985
Știri764
Curiozitati688
International347
BREAKING NEWS232
Politic168
Sanatate146
Consimtamant Cookie Contact
© Copyright @ ZiarulOnLine.com – Toate drepturile sunt rezervate
“LIKE-ul” tău CONTEAZĂ!
Iți mulțumim pentru acest LIKE! Închide aici
accept cookie-uri
Această pagină web folosește cookie-uri pentru a îmbunătăți experiența de navigare și a asigura funcționalițăți adiționale.