Document | Amnesty International

https://www.amnesty.org/en/documents/eur39/8935/2018/en/

DOCUMENT
ROMÂNIA
DEMONSTRATII
ROMÂNIA: AUTORITĂȚILE TREBUIE SĂ ANCHETEZE ATELIERILE DE UTILIZARE EXCESIVĂ A FORȚEI DE JANDARMERIA ÎMPOTRIVA PROTESTERILOR
13 august 2018, Număr de index: EUR 39/8935/2018

Autoritățile române trebuie să efectueze investigații prompte, profunde, independente și imparțiale de către autoritățile civile în acuzațiile de utilizare inutilă și excesivă a forței de către jandarmerie împotriva participanților la un protest la București din 10 august și să aducă în fața justiției pe toți cei suspectați de răspundere penală studii corecte. Amnesty International este profund îngrijorată de acuzațiile de utilizare nediscriminatorie a iritanților chimici, în timp ce dispersează demonstrația și anunțul autorităților că ancheta va fi condusă de Tribunalul Militar.

© 2018 AMNESTY INTERNATIONAL

Skip To Main Content
This site uses cookies to help improve your online experience. Learn more

DOCUMENT
ROMANIA
DEMONSTRATIONS
ROMANIA: AUTHORITIES MUST INVESTIGATE ALLEGATIONS OF EXCESSIVE USE OF FORCE BY GENDARMERIE AGAINST PROTESTERS
13 August 2018, Index number: EUR 39/8935/2018

Romanian authorities must conduct prompt, thorough, independent and impartial investigations by civilian authorities into the allegations of unnecessary and excessive use of force by the gendarmerie against participants of a protest in Bucharest on 10 August, and bring all those suspected of criminal responsibility to justice in fair trials. Amnesty International is deeply concerned about the allegations of the indiscriminate use of chemical irritants while dispersing the demonstration and the announcement of the authorities that the investigation would be conducted by the Military Tribunal.

View report in English

© 2018 AMNESTY INTERNATIONAL

Leave a Reply: (What... You're shy?)

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s