Watch “Asta vreți pentru România? Asta aveți cu Dragnea sociopatul la cârma PSD: DEZASTRU NATIONAL MOARTE !” on YouTube

Left: Adolf Hitler  (1941) Right: Liviu Dragnea(2918)

Left: Adolf Hitler (1941) Right: Liviu Dragnea(2918)

THIS IS NO A JOKE! OR A TRICK! THIS ISN’T A CLONE!

THIS IS HITLER REINCARNATE, THE END OF THE WORLD: IT IS THE SOCIOPATH BY THE NAME LIVIU DRAGNEA, THE HEAD OF THE SOCIAL DEMOCRATS PARTY (PSD) THR DICTATOR OF THE FREE WORLD! AND HE’S GOTTA BE STOPPED:

“Pana și pe simpli trecători de pe strada iau nenorocit cu bătaia doamne ăstia nici la talpa iadului nu au loc.nu ăstia au fost drogați oameni buni jandarmii au executat ordinul drogați la fel și spânzurații lor de șefi. Ești mulțumit dragnea, ești mulțumită carmen dan, ești mulțumit cocos, ești mulțumit fantoma alba? Nimic pe pământ nu ramine nepedepsit veți primi pedeapsa divina care e cea mai grea de pe pământ voi javrelor psdiste și voi javrelor de jandarmi Cum ați putut trage în propriu popor cu aceste gaze toxice și ne mai miram ca toată tara e bolnava de cancer voi boilor ne îmbolnăviți cu gaze , ăsta e misterul a miilor de oameni care ne îmbolnăvim de cancer , voi nenorocitilor ne gazati uite boala secolului cancerul de unde apare de la nenorociti ca voi Iadul sa va găzduiască de acum încolo în fiecare minut al vieții voastre sa nu puteți dormi sa va țiuie în urechi țipetele acestor oameni și sa muriți și voi gazați de dragnea tartorul vostru”

“Even the mere passage of the street beating ladies fucking These guys get to the bottom of hell no loc.nu these guys have been drugged people gendarmes executed the spânzuraţii junkies as well as their heads. Are you satisfied Dragnea are pleased carmen you are satisfied with the white ghost? Nothing on the earth does not go unpunished you will receive the divine punishment which is the hardest on the earth to the psdist and to the gendarmes How could you pull our own people with these toxic gases and we wonder that the whole country is sick with cancer will steers us sick gas, this is the mystery of thousands of people who get sick from cancer, you bastards we gassed look disease century cancer which arises from miserable as you Hell to host the now every minute of your life you can not sleep to scream in the ears of these people and you die and you gassy about your darling your rhetoric!”

Să fim înțeleși:

DEŞI INITIATĂ DE DIASPORĂ, CU UN INTERVIU PREMERGATOR AL UNUI IMPOSTOR, PREDICÂND VIOLENȚĂ, VARRTESTE EVIDENTĂ:

AU PARTICIPAT CETATENI DIN ȚARĂ, FEMEI ȘI COPII, FĂRĂ NICI O ARMĂ DECÂT MIINILE IN AER, CEI CARE NU AVEAU COPII IN BRATE,
FEMEI INVALIDE SI BATRANI, DAR NICI UN CAINE: SI MINSTRUL DE INTERNE JUSTIFICA MACELUL DECLANSAT SUB ORDINUL LUI PINOCCHIO?
ESTE LA FEL DE SOCIOPATĂ CA EL:

“TULBURAREA de PERSONALITATE ANTISOCIALA
CAT LA % DIN CLASA POLITICA din ROMANIA INTRA IN ACEASTA CATEGORIE ?

” Personalitatea antisociala este o conditie in care indivizii prezinta un dezinteres pentru lege si drepturile omului. Oamenii cu personalitate antisociala pot tinde sa minta sau sa fure frecvent .
Personalitatea antisociala afecteaza barbatii de trei ori mai mult decit femeile si este mult mai prevalenta in populatiile din inchisoare decit in populatia generala.
Este o conditie cronica si reprezinta una dintre cele mai dificile de tratat afectiuni ale personalitatii.Criteriile de diagnostic ale personalitatii antisociale:
1- nu se confromeaza normelor sociale nerespectind legile si angajindu-se constant in acte ilegale
2- mint constant, intimideaza si folosesc inselaciuni pentru profitul propriu
3- impulsivitate sau esecul realizarii unui plan de viitor
4- iritabilitatea si agresivitatea indicate de atacuri fizice repetate
5- dispret fata de siguranta altor indivizi
6- iresponsabilitate indicata de esecul repetat de a sustine un loc de munca sau de a-si onora obligatiile financiare
7- lipsa remuscarilor indicata de indiferenta fata de actele de violenta, de furt sau abuz verbal fata de alti indivizi.

(http://www.la-psiholog.ro/info/personalitatea-antisociala)

Hitler a fost un sociopat care a omorât peste 7 milioane de oameni nevinovați fără remuscare, fără să clipească :

ASTA VREȚI PENTRU ROMÂNIA?

Even the Easy Street crossing ladies These guys take no fucking beating the bottom of hell these guys have been drugged loc.nu folks gendarmes executed the spânzuraţii junkies as well as their heads. You are pleased with the drag, you are happy with the carmen dan, you are pleased with the cock, are you satisfied with the white ghost? Nothing on the ground will not go unpunished You will receive the divine punishment which is the hardest on earth I will be the psdist and the gendards How could you pull your own people with these toxic gases and we’re glad that the whole country is sick of cancer us sick gas, this is the mystery of thousands of people who get sick from cancer, you bastards we gassed look disease century cancer which arises from miserable as you Hell to host henceforth every minute of your life you can not you are sleeping in the ears of these people and you die and you gassed your dagger

Let’s be understood:

TWO INITIAL DIASPORA, WITH A PREMERGY INTERVIEW OF IMPOSSOR, PREVENTING VIOLENCE, WARRANTY EVIDENCE:

HAVE PARTICIPATED COUNTRY, WOMEN AND CHILDREN, WITHOUT ANY ARMY THAN AIR MALE, THOSE WHO DO NOT HAPPEN CHILDREN,
WOMEN INCLUDED AND BATRANI, BUT ANY CINEMA: AND THE MINES OF INTERNAL JUSTIFY THE MACELUL CLEARED UNDER PINOCCHIO?
IT IS SOCIOPATED AS IT:

“ANTISOCIAL PERSONALITY DAMAGE
CAT TO% OF THE POLITICAL CLASS IN ROMANIA LOCATED IN THIS CATEGORY?

“Antisocial personality is a condition in which individuals have a lack of interest in law and human rights. People with antisocial personality may tend to lie or steal frequently.
Antisocial personality affects men three times more than women and is more prevalent in prison populations than in the general population.
It is a chronic condition and is one of the most difficult to treat personality disorders. Diagnostic Criteria of Antisocial Personality:
1 – does not confront social norms by not respecting the laws and constantly engaging in illegal acts
2- constantly lying, intimidating and using cheating for their own profit
3 impulsiveness or the failure to make a plan for the future
4-irritability and aggression indicated by repeated physical attacks
I despise the safety of other individuals
6 – irresponsibility indicated by the repeated failure to sustain a job or to honor its financial obligations
7 – lack of remorse indicated by indifference to acts of violence, theft or verbal abuse against other individuals.

(http://www.la-psiholog.ro/info/personalitatea-antisociala)

Hitler was a sociopath who killed over 7 million innocent people without remorse without blinking:

DO YOU WANT FOR ROMANIA?

Leave a Reply: (What... You're shy?)

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s