Daily Archives: November 30, 2018

Watch “Keaton Henson – You (lyrics on screen)” on YouTube


If you must wait,
Wait for them here in my arms as I shake
If you must weep,
Do it right here in my bed as I sleep
If you must mourn, my love
Mourn with the moon and the stars up above
If you must mourn,
Don’t do it alone

If you must leave,
Leave as though fire burns under your feet
If you must speak,
Speak every word as though it were unique
If you must die, sweetheart
Die knowing your life was my life’s best part
If you must die,
Remember your life
You are
You are
Oh, you are
You are
Oh
If you must fight,
Fight with yourself and your thoughts in the night
If you must work,
Work to leave some part of you on this earth
If you must live, darling one,
Just live
Just live
Just live
Songwriters: Keaton Leslie Henson
You lyrics © Kobalt Music Publishing Ltd.

A intrat în Palatul Regal pe la prânz cu cei care o însoțeau. -Vă rog sâ mâncați ceva. Într-o oră ne întoarcem la spital. Ostașii noștri răniți au nevoie de noi, a spus Regina Maria.


A intrat în Palatul Regal pe la prânz cu cei care o însoțeau.
-Vă rog sâ mâncați ceva. Într-o oră ne întoarcem la spital. Ostașii noștri răniți au nevoie de noi, a spus Regina Maria.
-Majestate, vă rugăm totuși să vă faceți injecția împotriva tifosului. Este prea periculos pentru dumneavoastră!
-Eu nu am timp să fiu bolnavă, domnilor. Am România în gând, inimă și suflet. Respir pentru neamul acesta. Iată de ce, nimeni și nimic nu mă va înfrânge. Ne vedem într-o oră!
Aceasta a fost Regina Maria, cea care a iubit România mai presus de orice.
După război și înfăptuirea Marii Uniri, Regina Maria a plecat în Europa să convingă Puterile vremii să recunoască acest act istoric!
A ajuns în Franța pe o vreme mohorâtă și a mers direct la președintele acesteia. A doua zi toate ziarele titrau…”Franța este norocoasă să primească pe Regina Maria”. Primul pas fusese făcut.
A urmat Anglia. Cu Churchill copilărise. În 30 de minute acesta a fost convins să recunoască România Mare.
Înainte să plece, Regina îl întreabă:
-Cum credeți că pot convinge Statele Unite?
-Majestate, Președintele Wilson este la Paris. Aveți timp să ajungeți. Sunt sigur că o să-l cuceriți.
Regina Maria ajunge degrabă în Franța, dar i se spune că președintele american are programul încărcat.
-De la 8 dimineața are foarte multe întâlniri.
-Spuneți-i președintelui dumneavoastră că eu mă trezesc la 6. Vă garantez că nu are cum să plece din Paris fără să ne vedem.
Până la urmă întâlnirea are loc și SUA recunoaște România Mare.

Pentru noi toți, Regina Maria trebuie să fie REGINA INIMILOR NOASTRE!

Dumnezeu să vă aibă în pază, Majestate…că mult ați iubit România și imens ne lipsiți acum!

HALUCINANT Livia Stanciu acuză: Nu ÎCCJ a generat un conflict constituţional, ci însăşi Curtea Constituţională (Motivare) – Stiri pe surse – Cele mai noi stiri


https://www.stiripesurse.ro/halucinant-livia-stanciu-acuza-nu-iccj-a-genera-un-conflict-constitutional-ci-insasi-curtea-constitutionala-motivare_1307728.html

Judecătorii constituţionali Mircea Ştefan Minea şi Livia Stanciu, care au avut o opinie separată în cazul deciziei privind conflictul juridic de natură constituţională între Parlament şi ÎCCJ pe tema completurilor de la Instanţa supremă, lansează o acuzaţie fără precedent în motivarea opiniei separate. Aceştia spun, nici mai mult, nici mai puţin decât că un conflict de natură constituţională a fost generat chiar de Curtea Constituţională.

Cei doi judecători susţin că analiza legalităţii deciziei ÎCCJ prin care s-a stabilit modul de formare a completurilor de 5 judecători trebuia făcută de instanţa de contencios administrativ, nu de CCR. Prin extinderea competenţelor în acest domeniul, CCR ar fi general ea însăşi un conflict constituţional cu instanţele de judecată, mai spun Stanciu şi Minea.

CITEȘTE ȘI: Postul negru, practica ANTICANCER controversată. Totuși, de ce are succes?

“Așa cum neconstituționalitatea unei legi sau ordonanțe poate fi stabilită numai în cadrul controlului a priori și, respectiv, a posteriori de constituționalitate, în condițiile art.146 lit.a) și d) din Constituție, și nu în temeiul textului constituțional al art.146 lit.e), eventuala nelegalitate a unui act administrativ se poate stabili numai în fața unei instanțe judecătorești, în caz contrar, Curtea Constituțională creând ea însăși un conflict juridic de natură constituțională cu instanțele judecătorești.

Unicul scop al cererii de soluționare a așa-zisului ”conflict juridic de natură constituțională” formulate în prezenta cauză a fost, de fapt, acela de constatare a nelegalității Hotărârii nr. 89 din 4 septembrie 2018 a Colegiului de conducere al Înaltei Curți de Casație și Justiție și a altor acte de aceeași natură (neindividualizate de autorul sesizării), începând cu data intrării în vigoare a Legii nr. 255/2013.

Or, atribuția Curții Constituționale de soluționare a conflictelor juridice de natură constituțională dintre autoritățile publice nu a fost concepută de legiuitorul constituant ca o a treia cale distinctă de examinare a constituționalității unor acte administrative normative sau individuale, remediul juridic pentru orice persoană care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim fiind oferit de Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, competența aparținând unei instanțe judecătorești”, precizează cei doi judecători în motivarea opiniei separate.

Potrivit art.34. alin (1) din Legea 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, “Curtea Constituţională soluţionează conflictele juridice de natură constituţională dintre autorităţile publice, la cererea Preşedintelui României, a unuia dintre preşedinţii celor două Camere, a primului-ministru sau a preşedintelui Consiliului Superior al Magistraturii.

Din interpretarea logică a articolului de lege şi a articolului 146 din Constituţie reiese clar că nu poate exista un conflict juridic de natură constituţională între Curtea Constituţională şi o altă instituţie, din moment ce una dintre părţi este investită constituţional cu rezolvarea unui asemenea conflict. De altfel, la un argument similar apelează şi judecătorii CCR în opinia majoritară, când explică de ce Curtea se consideră competentă să se exprime în acest caz, în locul instanţei de contencios. În cele din urmă, o contestaţie în contencios administrativ ar ajunge tot la ÎCCJ, parte în conflict, ajungându-se în situaţia în care Înalta Curte să fie judecătorul propriei cauze. Mai trebuie menţionat că însăşi Livia Stanciu se aflat în situaţia de a-şi judeca propria cauză, din moment ce sesizarea a avut ca obiect şi conduita ÎCCJ din perioada în care instituţia era condusă de actualul judecător constituţional.

CITEȘTE ȘI: ORARUL organelor interne. Iată DE CE unele persoane se îmbolnăvesc mai des .

Punctele 135-137 din motivarea CCR:

135. Cu privire la relevanţa constituţională a problemei de drept deduse judecăţii sale, Curtea constată că principiul separaţiei puterilor în stat impune o anumită ordine constituţională, grefată pe activitatea generatoare de norme primare a Parlamentului, celorlalte ramuri ale puterii publice revenindu-le competenţa de a pune în aplicare aceste norme; numai Curţii Constituţionale îi este permis să constate neconstituţionalitatea acestora şi, astfel, să le elimine din fondul activ al legislaţiei primare. În schimb, celelalte autorităţi publice nu pot completa, modifica, sau abroga 53 actele legislative ale Parlamentului [cu excepţia Guvernului, atunci când acţionează ca legiuitor delegat], nici prin acte administrative şi nici prin hotărâri judecătoreşti [a se vedea şi Decizia nr.838 din 27 mai 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.641 din 3 iulie 2009]. Fiecare dintre autorităţile publice trebuie să se cantoneze în limitele propriei sale competenţe, neputând să îşi aroge competenţe legislative. Ordinea constituţională, astfel cum este consacrată prin Legea fundamentală, nu poate fi nesocotită chiar de autorităţile publice care sunt învestite să o apere; într-o atare situaţie, şi anume când o autoritate, prin acţiuni concrete, se opune politicii legislative a Parlamentului, este generată o poziţionare instituţională a acesteia în afara ordinii constituţionale, iar restabilirea acesteia poate fi realizată atât prin intermediul instanţelor judecătorești, cât şi prin intermediul Curţii Constituţionale. Însă, în cazul de faţă, restabilirea ordinii constituţionale prin potenţiale acţiuni individuale ale justiţiabililor în faţa instanţelor judecătoreşti, pe lângă faptul că reprezintă o sarcină disproporționată în privinţa acestora, impune, prin ipoteză şi formularea acestor acţiuni la aceeaşi instanţă care a generat prezentul conflict, respectiv Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Or, trebuie evitate situaţiile în care o persoană să devină judecătorul propriei cauze – Nemo debet esse iudex in causa sua, principiu reflectat în dreptul anglo-saxon încă din 1610 [a se vedea cauza Dr. Bonham, 1610, Court of Common Pleas, Anglia]. De asemenea, în acest sens, chiar Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat că dacă un judecător, după ce a ocupat în cadrul Parchetului o funcţie ce l-a condus la a examina un anumit dosar în cadrul atribuţiilor sale, se află în situaţia de a fi sesizat cu judecarea aceluiaşi dosar ca magistrat de scaun, justiţiabilii au tot dreptul să creadă că el nu oferă toate garanţiile de imparţialitate [Hotărârea Curţii Europene a Drepturilor Omului din 1 octombrie 1982, pronunţată în Cauza Piersack împotriva Belgiei, paragraful 30 lit.d)].

136. De aceea, din această perspectivă, este legitimă o intervenţie a Curţii Constituţionale, pentru tranşarea raporturilor de ordin constituţional dintre 54 Parlament şi Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, prin prisma actelor pe care acestea le generează. Curtea nu contestă faptul că fiecare act în parte al acestor autorităţi publice cunoaşte un anumit mecanism constituţional de contestare, respectiv legea, prin intermediul excepţiei de neconstituţionalitate, actele administrative, prin controlul judecătoresc pe calea contenciosului administrativ, iar hotărârile judecătoreşti prin intermediul căilor de atac, însă, problema ridicată în cauza de faţă transcende încălcărilor punctuale ale legii şi aduce în discuţie definirea raporturilor constituţionale dintre autorităţile publice. Astfel, din punct de vedere instituţional, problema de drept constituţional constă în stabilirea relaţiei existente între art.126 alin.(1), (2) şi (4), respectiv art.61 alin.(1) din Constituţie, şi raportarea concluziei astfel rezultate la situaţia de fapt generatoare a litigiului.

137. În concluzie, Curtea constată că, prin cererea formulată, este vizat un veritabil conflict juridic de natură constituţională între autorităţi publice prevăzute în Constituţie, iar competenţa soluţionării acestuia revine Curţii Constituţionale, ţinând seama de gravitatea conduitei imputate la adresa ordinii constituţionale şi de lipsa unui mecanism de autoreglaj instituţional direct, nemijlocit şi efectiv, cu deplasarea către justiţiabili a sarcinii restabilirii ordinii constituţionale pretins încălcate. Prin urmare, având în vedere raporturile constituţionale anterior relevate, Curtea urmează să constate că situaţia litigioasă dintre cele două autorităţi publice de rang constituţional, poate fi soluţionată în cadrul competenţei prevăzute de art.146 lit.e) din Constituţie.”

Regina Maria a fost prima personalitate care a înțeles și promovat costumul popular românesc.


#centenar #MareaUnire #saecularia.ro #înIEdeCentenar

Regina Maria a fost prima personalitate care a înțeles și promovat costumul popular românesc. Cu siguranță, dacă ar fi avut facebook, whatsapp sau instagram , pe 1 Decembrie în poza de profil ar fi fost îmbrăcată în IE. #saecularia vă provoacă să faceți ca ea !

Răspundeți provocării și menționați în descrierea pozei #saecularia.ro și puteți câștiga albumul fotografic ” Cum s-a făcut România” !

Today’s Holiday: Eton Wall Game


Today’s Holiday:
Eton Wall Game

Every year on St. Andrew’s Day, England’s prestigious Eton College holds the famous Eton Wall Game, a variety of rugby that has its own highly technical rules and is different from all other forms of the game. The object of the game is to win goals by maneuvering the ball into the opposing team’s “calx,” designated by a chalk line on a garden wall at one end of the field and by a mark on a tree at the other. The game is made up of many scrimmages along the brick wall that marks off the college athletic field for which the game is named, and goals are almost never scored. More…: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tfd.mobile.TfdSearch

Today’s Birthday: Joan Ganz Cooney (1929)


Today’s Birthday:
Joan Ganz Cooney (1929)

Cooney worked as a newspaper reporter and television publicist before becoming a producer for a public television station in New York City. There, she developed the concepts for children’s programming that led to the incorporation of the Children’s Television Workshop (CTW) in 1968. Through innovative programs like Sesame Street and 3, 2, 1 Contact, CTW transformed children’s television and learning. What Emmy award-winning adult educational program did she help produce? More…: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tfd.mobile.TfdSearch

This Day in History: Meteorite Strikes Ann Elizabeth Hodges (1954)


This Day in History:
Meteorite Strikes Ann Elizabeth Hodges (1954)

Thousands of people are struck by lightning every year, but in 1954, Ann Hodges of Sylacauga, Alabama, became the first person in modern history to be hit by a meteorite. Hodges was napping on her couch when she was rudely awakened by a grapefruit-sized meteorite crashing through her roof, bouncing off her radio, and striking her on the hip. The incident left her badly bruised. Who prevailed in the dispute between Hodges and her landlord over ownership of the meteorite? More…: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tfd.mobile.TfdSearch

Quote of the Day: Francis Bacon


Quote of the Day:
Francis Bacon

Hope is a good breakfast, but it is a bad supper. More…: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tfd.mobile.TfdSearch

Article of the Day: Ice-Nine


Article of the Day:
Ice-Nine

Ice-nine is a fictional material conceived by author Kurt Vonnegut in his novel Cat’s Cradle. Described as an alternate solid form of water that is more stable than common ice, it is said to melt at 114.4° Fahrenheit (45.8° Celsius) rather than at 32° Fahrenheit (0° Celsius). When ice-nine comes into contact with liquid water, it causes the entire body of water to crystallize as ice-nine—with obvious far-reaching consequences. How did Vonnegut supposedly get the idea for the substance? More…: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tfd.mobile.TfdSearch

Idiom of the Day: be taken by surprise


Idiom of the Day:
be taken by surprise

To be happened upon when one is not ready, prepared, or on guard; to be shocked or startled by someone or something. Watch the video…: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tfd.mobile.TfdSearch

Word of the Day: unreasoning


Word of the Day:
unreasoning

Definition: (adjective) Not based on reason or evidence.

Synonyms: blind

Usage: After the funeral, when he saw her preparing to go away, he was seized with an unreasoning dread of being left alone on the farm; and before he knew what he was doing he had asked her to stay there with him.: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tfd.mobile.TfdSearch