Daily Archives: December 3, 2018

Today’s Holiday: Siaosi Tupou I Day


Today’s Holiday:
Siaosi Tupou I Day

King George Tupou I, also known by his Tongan name of King Siaosi Tupou I, was the first king of the Pacific island nation. He took on the title on December 4, 1845, and the date is a Tongan national holiday. Tupuo’s rule was marked by a number of landmark events. He abolished serfdom and introduced the nation’s first written laws. He also opened the country’s first parliament and introduced its first constitution. Tonga honors King Tupou I for establishing much about their country, both good and bad, that still distinguishes it today. More…: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tfd.mobile.TfdSearch

Today’s Birthday: Francisco Franco (1892)


Today’s Birthday:
Francisco Franco (1892)

A career army officer and skillful leader, Franco was appointed the Spanish army’s chief of staff in 1935. The next year, he joined the military uprising that precipitated the Spanish Civil War and became the leader of the Nationalist forces bent on overthrowing the republican government. Over the next few years, a bloody war was waged. The Nationalists emerged victorious, and from 1939 until his death in 1975, Franco served as virtual dictator of Spain. Whose aid helped secure Franco’s victory? More…: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tfd.mobile.TfdSearch

This Day in History: Lebanon Hostage Crisis: Last US Captive Released after 7 Years (1991)


This Day in History:
Lebanon Hostage Crisis: Last US Captive Released after 7 Years (1991)

After reporting from Vietnam as a war correspondent, American journalist Terry A. Anderson became chief correspondent for the Associated Press in Lebanon. In March 1985, he was abducted from a Beirut street by Shiite Hezbollah militants retaliating against the US for supplying Israel with weapons. Held with other American hostages taken at around the same time, Anderson remained in captivity for nearly seven years and was the last to be released. What has he done since regaining his freedom? More…: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tfd.mobile.TfdSearch

Quote of the Day: Mark Twain


Quote of the Day:
Mark Twain

Life should begin with age and its privileges and accumulations, and end with youth and its capacity to splendidly enjoy such advantages. More…: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tfd.mobile.TfdSearch

Article of the Day: Frost Flowers


Article of the Day:
Frost Flowers

Frost flowers form when thin layers of ice are extruded from long-stemmed plants in autumn or early winter and freeze. They appear along cracks in plant stems created when sap is frozen and expands. Water is continually drawn through the cracks due to capillary action and freezes upon contact with air, curling into lovely petal-like shapes. A rare sight, frost flowers are most often observed in shaded areas in the early morning and usually melt when exposed to sunlight. What is a “frost beard”? More…: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tfd.mobile.TfdSearch

Idiom of the Day: talk to the hand


Idiom of the Day:
talk to the hand

A rude interjection meant to interrupt and dismiss what another person is saying. (Sometimes written or spoken in longer forms, such as, “talk to the hand, because the face isn’t listening,” or the like.) Watch the video…: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tfd.mobile.TfdSearch

Word of the Day: byproduct


Word of the Day:
byproduct

Definition: (noun) A product made during the manufacture of something else.

Synonyms: spin-off

Usage: Whey is a byproduct of the cheese production process.: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tfd.mobile.TfdSearch

Fundatia Culturala Radu Negru Fagaras: România modernă se datorează acestor oameni. Un grec, un neamţ şi un român care ne-au scos din Evul Mediu.


Fundatia Culturala Radu Negru Fagaras:

România modernă se datorează acestor oameni. Un grec, un neamţ şi un român care ne-au scos din Evul Mediu.

Obţinerea independenţei, unificarea teritorială şi constituirea României moderne se leagă de trei personaje-simbol pentru progresul înregistrat la acea vreme în spaţiul carpato-danubiano-pontic. Ajutaţi de mari personalităţi culturale şi politice autohtone, marii reformatori au fost în mare parte de alte naţionalităţi.

Principatele Române au cunoscut o evoluţie greoaie, cu un progres lent, de-a lungul istoriei. Învăţământul, legislaţia şi mentalităţile au rămas de tip medieval până aproape de secolul al XIX-lea, adică cu o întârziere de aproape un veac faţă de Occidentul european.

Lucrul este lesne de înţeles în contextul în care spaţiul carpato-danubiano-pontic a fost din cele mai vechi timpuri în calea invaziilor şi jafurilor, în vecinătatea unor mari imperii expansioniste, iar mai târziu între mari puteri medievale, precum Polonia, Ungaria sau Imperiul Otoman, care râvneau la teritoriul ocupat de români.

Totodată, sistemul succesiunii la tron în ambele Principate, un sistem păgubos care a aruncat ţările într-un aproape etern război civil, a dus la şubrezirea capacităţii de apărare a Principatelor, a frânat progresul. Desele jafuri, incursiuni armate, dar şi luptele pentru tron între diferitele facţiuni au făcut ca viaţa urbană să fie foarte slab dezvoltată. Cu toate acestea, începând cu a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, a început reformarea ţărilor române pe principii iluministe, moderne, stabilind premisele boom-ului din secolul al XIX-lea, veac în care, de fapt, s-a constituit statul modern român.

Au fost numeroşi factori responsabili pentru smulgerea Principatelor Române din bezna Evului Mediu şi constituirea statului modern român. Cu toate acestea au rămas cunoscute în special câteva personaje care au contribuit decisiv la realizarea acestui proces.

Grecul care a început modernizarea Principatelor…

În general, când se vorbeşte despre perioada domniilor fanariote, există percepţia generală că au fost o piedică în calea dezvoltării statului român. În parte da, însă în timpul fanarioţilor au ajuns pe tronul Principatelor şi domnitori care au început procesul de modernizare al Moldovei şi Ţării Româneşti. De altfel, cel care a scos Principatele din bezna Evului Mediu a fost un grec şi se numea Constantin Mavrocordat. Era născut la Constantinopol în 1711 şi a ajuns pentru prima dată domn al Ţării Româneşti în 1730.

A fost domn de şase ori în Ţara Românească şi de patru ori în Moldova. A avut timp pentru a-şi propaga ideile iluministe, progresiste la aceea vreme în ambele Principate. Constantin era fiul lui Nicolae Mavrocordat, la rândul său domn în Principatele Române şi nepot al lui Alexandru Mavrocordat, ”Exaporitul”, mare dragoman al Porţii, un rang înalt în administraţia Imperiului Otoman, cu relaţii care i-au permis să-i obţină fiului tronul. Mavrocordaţi erau originari din insula Chios şi erau bine priviţi de sultanii otomani. De altfel datorită bogăţiei şi influenţei au obţinut tronul în Principate. Au fost credincioşi Înaltei Porţi, lucru care însă i-a permis lui Constantin Mavrocordat să desfăşoare o amplă activitate reformatoare. Deşi grec născut la Istambul, Constantin Mavrocordat era un erudit iluminist care a întreţinut strânse legături cu iluminiştii din Transilvania şi din Europa. Era un adept al sistemului austriac în administraţie şi pur şi simplu a revoluţionat societatea românească.

A găsit două ţări medievale, pline de cutume vechi, cu un învăţământ slab dezvoltat şi total aservit Bisericii. Totodată era o lume a marilor proprietari de pământuri care trăiau aproape autarhic, domnind peste domenii cu ţărani săraci şi analfabeţi. De altfel cea mai importantă reformă a lui Constantin Mavrocordat a fost desfinţarea iobăgiei. În 1746 în Ţara Românească şi 1749 în Moldova, ţăranii sunt eliberaţi de sub jugul boieresc. Totodată, deşi grec, a dat o importanţă cuvenită limbii române şi i-a obligat pe funcţionari şi preoţi să folosească doar limba română. Totodată Mavrocordat a investit în educaţie. A ridicat biblioteci, a făcut şcoli şi a instituit învăţământul obligatoriu în limba română. Totodată a contribuit la formarea unei elite intelectuale în administraţie, formată în şcoli din străinătate.
„Au dat de ştire tuturor mazililor în toată ţara, ca să-şi aducă copii la învăţătură, la şcoală, ca să înveţe orice limbă, ce i-ar fi voia, pentru ca să se afle oameni învăţaţi şi în pământul nostru al Moldovei, precum sunt şi prin alte ţări“, scria cronicarul Ion Neculce. Totodată aşa cum arată istoricii a dat strălucire Academiei Domneşti de la Iaşi. A iniţiat alte zeci şi zeci de reforme administrative şi fiscale. De exemplu a eliminat toate taxele medievale şi le-a înlocuit cu un singur impozit. Pe scurt, Constantin Mavrocordat a pus bazele modernizării Principatelor Române încă din anii domniei sale.

„Domnul Unirii”, o nouă elită românească şi primii paşi…

Un alt pas important a fost făcut în 1829 după Tratatul de la Adrianopol prin care Principatele Române treceau sub protecţia Rusiei, sau mai precis în sfera de influenţă ţaristă ca urmare a victoriilor ruseşti contra otomanilor. În această perioadă au fost elaborate Regulamentele Organice, practic primele constituţii moderne ale Principatelor Române. De altfel pe baza acestor regulamente trebuiau conduse sub protectorat rusesc ţările române. Culmea, ele au deschis de fapt calea modernizării şi favorizarea unificării celor două Principate. Lucru pe care în mod sigur ruşii sau orice altă mare putere din zonă nu şi-ar fi închipuit-o.

”Regulamentele Organice au impus o serie de inovaţii esenţiale în administraţia publică. Un principiu călăuzitor era separarea puterilor executivă, legislativă şi judecătorească.(…) În ansamblu Regulamentele Organice au grăbit modernizarea principatelor. Au consolidat caracterul predictibil al guvernării, în special în chestiunile fiscale, oferind astfel garanţii mai solide pentru investiţii şi contracte, condiţii indispensabile progresului economic. De asemenea au încurajat unirea Moldovei cu Ţara Românească înzestrându-le cu instituţii politice aproape identice şi oferind locuitorilor lor cetăţenie comună”, scria Hitchins Keith, în ”Scurtă istorie a României”.

A urmat apoi momentul 1848, anul revoluţiei, an în care au fost elaborate mai multe programe dar şi proiecte de constituţie modernă a Principatelor Române. Totodată această revoluţie este creaţia unei noi elite româneşti, în special fii de boieri sau oameni cu stare, educată în ţările dezvoltate ale Occidentului şi care au adus în Principate suflul progresului.

Aceşti tineri intelectuali progresişti au fost de unul dintre cei mai importanţi piloni ai României moderne. Din sânul lor s-au ridicat oameni de cultură, oameni politici şi diplomaţi, care au contribuit rând pe rând la toate realizările istorice din a doua jumătate a secolului XIX. Ei au fost de fapt generaţia care a făurit România modernă. Momentul prielnic a fost anul 1859, atunci când Principatele Române au devenit un pion important în politica europeană. Erau statul tampon pe care mulţi şi-l doreau împotriva expansionismului rusesc. Această generaţie de intelectuali ”bonjurişti”, căliţi în focul revoluţiei de la 1848 au speculat contextul internaţional şi au realizat aproape imposibilul adică Unirea Principatelor Române, mai precis Ţara Românească şi Moldova. Domnul Unirii a fost Alexandru Ioan Cuza, fost revoluţionar de la 1848, din aceeaşi generaţie care credea în necesitatea modernizării României.

A fost unul dintre pilonii esenţiali ai recuperării handicapului faţă de lumea occidentală, prin reforme extraordinare. ”Domnia lui Cuza Vodă stă sub semnul acestei nerăbdătoare dorinţe de a ajunge din urmă Occidentul, dar efortul domnului şi al sprijinitorilor săi întâmpină rezistenţa forţelor conservatoare şi a inerţiilor colective. Mai grav, el stă sub semnul provizoratului, căci domnia lui Cuza este percepută ca pasageră; ţara a vrut domn străin, l-a acceptat, faute de mieux, pe cel autohton, dar n-a renunţat la vechea doleanţă; în aşteptarea contextului prielnic, ea îngăduie un provizorat. Sub această sabie a lui Damocles, Cuza realizează, în şapte ani, performanţe ce fac din el un semănător — în sens evanghelic —al modernizării; nu există ogor al vieţii publice în care el să nu fi aruncat sămânţa înnoirii, doar că roadele nu vor fi întotdeauna însutite— ca în cunoscuta parabolă — şi ele vor fi culese târziu, de alţii”, scria istoricul Florin Constantiniu în ”O istorie sinceră a poporului român”. În timpul domniei lui Cuza au avut loc reforme fundamentale pentru modernizarea statului român. În primul rând au fost reorganizate toate domeniile vieţii publice.

Armata, administraţia publică, învăţământul au fost modernizate. Au fost introduse principii moderne precum egalitatea în faţa legii şi a impozitelor. Au fost secularizate averile mănăstireşti, a avut loc o reformă electorală prin acordarea dreptului de vot şi totodată o reformă agrară prin împroprietărirea unei părţi a ţărănimii. Totodată a fost decretat codul civil, au fost create camere de comerţ, Universităţi şi viitoarea Politehnică numită la aceea vreme Şcoala de Poduri şi Şosele. Nu în ultimul rând a fost promulgată legea instrucţiunii publice. Reforme uluitoare care au schimbat în doar câţiva ani chipul principatelor. Iar aceste reforme s-au datorat atât lui Cuza dar şi a colaboratorilor săi, în special Mihail Kogălniceanu. ” Cuza este una din cele mai de seamă personalităţi ale istoriei româneşti. Inteligent, voluntar, abil, hotărât să meargă până la capăt, Cuza a lăsat să-i fie umbrite calităţile de o viaţă privată dezordonată şi de o camarilă de joasă calitate”, preciza Florin Constantiniu.

Nemţii care a pus bazele României Mari…

Domnia lui Cuza era însă ceva temporar. O soluţie de avarie pentru mulţi oameni politici şi intelecuali români care-şi doreau un prinţ străin, un arbitru al tumultoasei şi balcanicei vieţi politice româneşti. Totodată era nevoie de un prinţ străin pentru a conferi o stabilitate fragilei unităţi statale, mai ales printr-o influenţă sporită în faţa Marilor Puteri.

A fost ales din motive bine ştiute principele Carol de Hohenzollern, un prinţ prusac. Acesta a fost adus pe tronul Principatelor Române, după ce Cuza a fost înlăturat de ”monstruoasa coaliţie”. Principele Carol a fost înscăunat în anul 1866 şi a fost monarhul cu cea mai lungă domnie din istoria românească
Mai precis a domnit până în 1914. România a fost marcată de personalitatea acestui suveran, acceptat cu greutate dar care până la urmă a cucerit sufletul balcanic al românilor. În timpul domniei sale, propriu-zis s-a născut România modernă, încununarea eforturilor precedente. Sub sceptrul lui Carol I a fost obţinută confirmarea unirii celor două Principate, Moldova şi Ţara Românească, a fost mai apoi obţinută Independenţa în urma războiului ruso-turc din Bulgaria, conflict în care Principatele Unite au intervenit decisiv. Totodată, în 1881, România devenea regat, iar Carol I rege. Urmaşul său la tron şi nepotul lui Carol I, regele Ferdinand a desăvârşit ceea ce a început înaintaşul său. În urma Primului Război Mondial, regele Ferdinand I devine primul rege al României Mari. Totodată, este şi regele în timpul mandatului căruia a fost definitivată reforma agrară şi împroprietărirea ţăranilor în România.

Harta secretă a justiției. Culoarele puterii reale. Dezvăluiri CUTREMURĂTOARE – DAC News


https://dacnews.net/actualitate/harta-secreta-a-justitiei-culoarele-puterii-reale-dezvaluiri-cutremuratoare/

Harta secretă a justiției. Culoarele puterii reale. Dezvăluiri CUTREMURĂTOARE

Home / ACTUALITATE / Harta secretă a justiției. Culoarele puterii reale. Dezvăluiri CUTREMURĂTOARE

Harta secretă a justiției. Culoarele puterii reale. Dezvăluiri CUTREMURĂTOARE

dacnews 4 minute ago ACTUALITATELeave a comment 2 Views

Decizia CCR in privinta completurilor de 5 de la ICCJ are efecte anti-justitie seismice asupra sistemului judiciar, unele directe, altele pregatite de alte institutii capturate.

Daca cea mai inalta instanta a tarii poate pati asa ceva, fiecare magistrat din tara asta se simte vulnerabil. Asa cum isi si doresc infractorii sa se simta.
Apoi exista cel putin trei scopuri practice.
1.Rejudecarile: deja condamnatii Bica, Udrea, Sova adica toti cei aflati inca in termenul pentru contestatii in anulare se pregatesc sau chiar au apelat la aceasta cale extraordinara de atac servita pe tava.
Cei care au depasit termenul ar putea fi serviti cat de curand tot de CCR, care are la sertar cel putin trei sesizari referitoare fix la constitutionalitatea termenului in care poate fi exercitata contestatia in anulare. Fie vor da buluc la CEDO invocand decizia CCR, desigur.
2. Blocarea ICCJ pe o durata deocamdata nedefinita. Pentru ca ICCJ nemaifiind de incredere, de tragerea la sorti trebuie sa se ocupe CSM. Pe langa faptul ca aceasta este din partea CCR 100% legiferare, in conditiile in care legea nu prevede pentru CSM aceasta atributie, noua insarcinare presupune alcatuirea unui regulament in baza caruia sa fie facuta aceasta tragere la sorti, care regulament la o adica poate fi atacat si el in contencios administrativ de vreun nemultumit ca i-au picat judecatori rai si apoi suspendat.
Pana una alta, exista deja cereri de prelungire a unor masuri preventive care din lipsa de C5 nu au putut fi judecate.
3. Atacul la Livia Stanciu, fosta presedinta ICCJ in mandatul careia instanta suprema a facut istorie si a pus la locul cuvenit multi infractori. Acum se doreste discreditarea dnei Stanciu pentru a forta revocarea domniei sale de la CCR unde deranjeaza cu opiniile separate atat de tare incat s-a incercat cenzurarea lor. Livia Stanciu are, alaturi de Stefan Minea, opinie separata si la aceasta decizie.

Citește și ”Repetentul cu 4 la Română, Matematică și Fizică le spune protestatarilor să mai pună mâna pe carte”
Ca dovada stirea falsa despre “darea afara” de la Institutul National al Magistraturii si interpretarile manipulatoare ale cazului Gutau pe care le-am detaliat deja.

4.Revocarea presedintei ICCJ Cristina Tarcea, a carei sanctionare este deja ceruta de judecatoarea CSM Livia Savonea. Chiar motivarea CCR solicita CSM sa ia masuri atunci cand magistratii provoaca asemenea conflicte de natura constitutionala.
Deci daca tragem linie, CCR a descarcat sacul de Mos Craciun pe masa sectiei de judecatori a CSM.
O institutie capturata – CCR – da pasa altei institutii capturate – sectia de judecatori a CSM. Cine sunt cei care primesc pasa?
Pentru sistemul judiciar e de notorietate ca indiferent cine conduce de jure sectia de judecatori a CSM, presedintele ei de facto este Lia Savonea, fosta presedinta a Curtii de Apel Bucuresti, care mentine aceasta instanta sub o suzeranitate de tip feudal.
Dna Savonea este un personaj interesant cu relatii (unii magistrati vorbesc despre o retea) foarte interesante. Este sotia avocatului Mihai Savonea, coleg de cabinet cu Catalin Voicu, capul unei autentice mafii din sistemul judiciar, aflat in inchisoare.
Dna Savonea a emis ani de zile mandate de interceptare pentru DNA, adica are o colectie de informatii extrem de valoroase. De altfel, domnia sa a fost multa vreme extrem de prietenoasa cu ceea ce acum se numeste “statul paralel”.
Cand era presedinta CAB ii organiza generalului Dumitru Dumbrava intalnirile cu magistratii. Ele au fost, din punctul meu de vedere, fara probleme de legalitate, cat timp niciun magistrat prezent acolo nu a avut nimic de comentat, desi au participat de-a lungul timpului foarte multi, de la CAB la INM. Dar intalnirile sunt acum demonizate de chiar aliatii dnei Savonea.
Ca sa intelegeti forta Liei Savonea va dau cateva exemple: Alina Ghica, judecatoarea care i-a dat castig de cauza lui Liviu Dragnea si a suspendat completurile de 5, este prietena Liei Savonea, care o tine vicepresedinta a CAB cu delegari de cate 6 luni.
Singurul candiat la sefia sectiei penale a ICCJ, dupa umilirea publica a Mirelei Popescu, respinsa de sectie in pofida valorii profesionale, este fostul purtator de cuvant al CAB in timpul presedintiei dnei Savonea si prieten foarte apropiat al acesteia, judecatorul Daniel Gradinaru. Decizia de numire o va lua sectia de judecatori, deci e ca si luata.
Desi foarte discreta, dna Savonea stie sa-si faca si campanie, mai ales cand joaca in interes personal. A declansat o operatiune fulger de strangere de semnaturi, cu oameni adusi de acasa in weekend, pentru a bloca amanarea prevederii privind pensionarea magistratilor dupa 20 de ani vechime, indiferent de varsta. Anul viitor ar fi avut vechimea necesara si cum probabil va fi presedinta CSM ar fi putut iesi la pensie cu salariul aferent acestei functii, ceea ce i-ar fi adus o pensie gigantica.
Actuala presedinta de jure a CSM este dna judecatoare Simona Marcu, sotia avocatului Gil Vasile, care a luat de la Tel Drum, intre 2011 si 2017, jumatate de milion de lei pentru servicii avocatiale.
Dl Gil Vasile este cel mai discret avocat din Bucuresti. Are venituri foarte mari, potrivit declaratiilor de avere ale sotiei sale, deci ar trebui sa fie renumit, si totusi de domnia sa nu a auzit nimeni, in afara de Tel Drum si Hidro Salt Construct SRL, o firma abonata la bani publci in Vrancea si Bucuresti pe vremea lui Sorin Oprescu.
Citește și ”Crin Antonescu: Nu moare România dacă se dă ordonanța și Dragnea scapă de un proces”
Dna Marcu are pozitii foarte interesante. De cand e presedinte CSM, Consiliul respinge acuzatiile ca Dragnea ar fi incalcat independenta justitiei, chiar si atunci cand i-a amenintat explicit pe procurorii DIICOT. In schimb, dna Marcu a cerut anchetarea procurorului general Augustin Lazar pentru pozitiile publice privind OUG 13.
Dna Marcu a decis emiterea comunicatului anti UE al CSM dupa Raportul MCV, desi acesta nu fusese votat in plenul CSM si nu reprezenta decat opinia gruparii Savonea.
Si, mai nou, dna Marcu a luat CSM pe persoana fizica de-a dreptul. Forumul Judecatorilor a solicitat oficial CSM revocarea conducerii Inspectiei judiciare, dna Marcu nu a pus solicitarea in discutia plenului CSM, dupa cum ar fi fost normal, si a decis pe cont propriu respingerea solicitarii, dupa cum a si comunicat catre AFJR.
Seful IJ, Lucian Netejoru, acuzat de fals intelectual, pentru ca si-a ascuns apartenenta la Masonerie, si salvat de prescriptie, este insa foarte util la sefia Inspectiei unde a fost reinstalat printr-o Ordonanta de urgenta avizata pozitiv de CSM.
Dar dl Netejoru l-a declarat admis la concursul pentru inspectori judiciari pe sotul dnei judecatoare Gabriela Baltag, o alta judecatoare din gruparea Savonea. Este de notorietate prietenia dintre familiile Baltag si Tariceanu, care isi viziteaza adesea sufrageriile, spun surse din sistemul judicar.
Dna Baltag este judecatoarea care a reclamat ca a fost victima unei tentative de asasinat pentru ca i-ar fi fost retezate cablurile de frana de la masina, iar expertiza a dovedit ca fusesera mancate de sobolani.
Gabriela Baltag este experta in campanie si imagine. Zilele trecute anunta pe grupurile de judecatori cum a obtinut de la premierul Dancila promisiunea ca le va mai da bani din fondul de rezerva al guvernului: “Am plecat de la varianta 0 posibilitati in acest an (atat cat a mai ramas din el) si am reusit sa avem o solutie – in luna decembrie, fondul national de rezerva va fi alimentat si de acolo se va aloca pentru justitie si invatamant. (…) Sa avem incredere! Maine, ministrul de finante va prezenta premierului solutia identificata. Dragilor, desi nu a venit inca Mosul, pare ca nu uita de noi nici in acest an!”, scrie dna Baltag.
Si, desigur, elogiile de tip ceausist s-au revarsat imediat: “Gabi Baltag este remarcabila! Nu uita nicio clipa ca este judecator si ii pasa de noi. Ne-a ajutat foarte mult! Nu a fost usor”.
Din gruparea Savonea – Baltag mai fac parte judecatoarele Tant si Oprina, prietena de sufragerie cu familia Florin Iordache si cu familia Petcu. Adrian Petcu, fost prefect de Ilfov, unde dna Evelina Oprina a fost presedinte de Tribunal. Li s-a adaugat dna judecator Ghena care a uitat, se pare, de principiile celei care i-a fost mentor si la Galati, si la ICCJ, Livia Stanciu.
De partea cealalta sunt judecatorii Andreea Chis, Mihai Balan si Bogdan Mateescu care, pentru a fi intimidat, a fost trimis la judecata Inspectiei judiciare pentru o postare pe Facebook, la cererea judecatorului CCR Petre Lazaroiu, pentru ca atragea atentia, juridic argumentat, ca mandatul acestuia a devenit neconstitutional.
Este anchetat de inspectoarea Bogdana Orasanu, care a blocat printr-o actiune la CAB acceptata de judecatorul Hortolomei, apropiat dnei Savonea, regulamentul CSM, astel incat nu se poate desemna legal o noua conducere a Inspectiei Judiciare. Un inspector in proces cu CSM ancheteza un membru CSM.
Deci, ca sa tragem linie, gruparea Savonea (Catalin Voicu) – Marcu (Tel Drum) – Baltag (Tariceanu) controleaza: Inspectia judiciara, devenita partial chiar o chestiune de familie, conducerea CAB, sectia penala a ICCJ si noua sectie pentru anchetarea magistratilor a carei conducere practic o numeste, dezvăluie jurnalista Ioana Ene Dogioiu pe Ziare.com. (Sursa: Comisarul.ro)

REȚINE! Un popor fără cultură și educație este un popor lipsit de libertate!

Partajează asta:

Augustin Lazăr, declarații la CSM: Cine sunt inculpații de rang înalt | Stiri Diaspora


https://www.stiridiaspora.ro/augustin-lazar-declara-ii-de-ultima-ora_8040.html

Procurorul general Augustin Lazăr a ajuns luni dimineața la sediul CSM, unde a fost chemat pentru a explica sintagma inculpați de rang înalt. Rugat de jurnaliști să explice sintagma pe care a folosit-o procurorul general a spus că ea se regăsește în lege.

Autor Jeni Stănciulescu
3 dec 2018, 10:03 | Știri

Direcției Naționale Anticorupție. Dacă vă uitați în lege, exact așa scrie acolo. DNA este făcută pentru a combate un anume gen de criminalitate, corupția, dar nu la nivel scăzut, ci la nivel înalt. Prin urmare, inculpații DNA-ului sunt inculpați de rang înalt”, a spus, luni dimineață, Augustin Lazăr.

Eliza Penciu: 100 de ani Pe drumul deschis de proiectul vostru iniţiatic m-am bucurat să-mi ordonez amintirile, să încerc să găsesc fotografia de la Cetatea Albă, unde tata era copil, dar n-am găsit-o


Eliza Penciu: 100 de ani
Pe drumul deschis de proiectul vostru iniţiatic m-am bucurat să-mi ordonez amintirile, să încerc să găsesc fotografia de la Cetatea Albă, unde tata era copil, dar n-am găsit-o. Apoi, am căutat în albumul Kurt Hielscher troiţa înalţată în Sălişte pentru eroii din primul război mondial, comandată de Carol al II-lea. Dar, nu avea cum să existe…a fost inaugurată doar în anul 1933, când fotograful deja îşi încheiase misiunea. Apoi, văzând morile de vânt fotografiate în Dobrogea, am descoperit-o pe una dintre ele, transferată în Muzeul ASTRA, în spatele gospodăriei de pescari din Mahmudia. Dar, aleg Dunărea la Cazane
OLTENIA. Acum trei ani, la sfârşit de octombrie, am ajuns la Cazanele Dunării…Am murit şi am înviat din cauza emoțiilor, nu înţeleg de ce…Pur şi simplu, am simţit Dunărea, i-am simţit lupta cu munţii, zvâcnirea continuuă şi bucuria victoriei…Şi singura mulţumire pe care i-o dedic este fotografia pe care am făcut-o pentru mine, cea care i-a simţit lupta acerbă şi neostoită, dar şi pentru albumul comunităţii #100deani!