S-a întâmplat în 1 ianuarie1897: S-a născut medicul Ana Aslan, unul dintre pionierii gerontologiei medicale mondiale; membru titular al Academiei Române din 1974 (m. 1988)Ana Aslan

S-a întâmplat în 1 ianuarie1897: S-a născut medicul Ana Aslan, unul dintre pionierii gerontologiei medicale mondiale; membru titular al Academiei Române din 1974 (m. 1988)Ana Aslan s-a născut la 1 ianuarie 1897, la Brăila, fiind cel mai mic dintre cei patru copii ai Sofiei şi ai lui Mărgărit Aslan, o familie de intelectuali. Urmează cursurile colegiului Romaşcanu din Brăila. La 13 ani îşi pierde tatăl. Familia Aslan părăseşte oraşul natal şi se mută la Bucureşti. În 1915, Ana absolvă şcoala Centrală din Bucureşti. La 16 ani, visează să ajungă pilot şi chiar zboară cu un mic aparat, tip Bristol – Coandă. În cele din urmă se decide să devină medic. Declară greva foamei pentru a înfrânge împotrivirea mamei şi se înscrie la Facultatea de Medicină. În timpul Primului Război Mondial, îngrijeşte soldaţii în spitalele militare din spatele frontului de la Iaşi. După întoarcerea la Bucureşti, în anul 1919, lucrează alături de marele neurolog Gheorghe Marinescu. Trei ani mai târziu, absolvă Facultatea de Medicină. Este numită preparator la clinica II din Bucureşti, condusă de profesorul Daniel Danielopolu, care o îndrumă şi în alcătuirea tezei de doctorat. Urmează o activitate didactică şi spitalicească la Filantropia, Institutul Clinico-Medical al Facultăţii de Medicină din Bucureşti, Clinica Medicală din Timişoara, Spitalul CFR. Din 1949, devine şeful Secţiei de fiziologie a Institutului de Endocrinologie din Bucureşti. Este punctul de plecare al carierei ei de gerontolog. Experimentează procaina în afecţiunile reumatice, în cazul unui student ţintuit la pat din cauza unei crize de artroză. Continuă cercetările într-un azil de bătrâni şi evidenţiază importanţa procainei în ameliorarea tulburărilor distrofice legate de vârstă. Obţine rezultate remarcabile, care sunt comunicate Academiei Române. Numeroase personalităţi internaţionale au urmat tratament cu Gerovital: Tito, Charles de Gaulle, Hrusciov, J.F. Kennedy, Indira Gandhi, Imelda Marcos, Marlene Dietrich, Konrad Adenauer, Charlie Chaplin, Kirk Douglas, Salvador Dali. Ana Aslan a inventat, în colaborare cu farmacista Elena Polovrăgeanu, produsul geriatric Aslavital, brevetat şi introdus în producţie industrială în 1980.
Surse: nicolae uszkai
https://ana-aslan.ro/biografie/
Marcu, George (coord.), Dicţionarul personalităţilor feminine din România, Editura Meronia, Bucureşti, 2009
Rusu, Dorina, Membrii Academiei Române 1866-2003. Dicţionar, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2003
https://www.cotidianul.ro/ana-aslan-tinerete-fara-batranete/
https://www.natgeo.ro/stiinta/sanatate/8410-qelixirulq-anei-aslan
http://www.bnr.ro/Portretul-unei-personalita%C8%9Bi-romane%C8%99ti-Ana-Aslan-17512.aspx

Translated by Google translate:

It happened on January 1, 1897: Ana Aslan, one of the pioneers of world medical gerontology, was born; member of the Romanian Academy 1974 (born 1988) Ana Aslan was born on January 1, 1897, in Braila, being the smallest of Sofia’s four children and Mărgărit Aslan, a family of intellectuals. Followed the courses of the Romaşcanu college in Braila. At age 13 he loses her father. The Aslan family leaves their hometown and moves to Bucharest. In 1915, Ana graduated from Central School in Bucharest. At age 16, she dreams of becoming a pilot and even flying with a small Bristol-Coanda type. Eventually she decides to become a physician. She declares hunger strike to defeat her mother’s opposition and enrolls at the Faculty of Medicine. During the First World War, she takes care of the soldiers in the military hospitals behind the front, in Iasi. After returning to Bucharest in 1919, she worked with the great neurologist Gheorghe Marinescu. Three years later, she graduated from the Faculty of Medicine. She is called a trainer at the 2nd Clinic in Bucharest, led by Professor Daniel Danielopolu, who also guides her in the composition of the doctoral thesis. There is a teaching and hospital activity at the Filantropia, the Clinical Medical Institute of the Faculty of Medicine in Bucharest, the Medical Clinic in Timisoara, the CFR Hospital. From 1949, she becomes the head of the Department of Physiology of the Institute of Endocrinology in Bucharest. It is the starting point of her Gerontology career. Experiences procaine in rheumatic diseases in the case of a bedridden student due to an osteoarthritis. Continuing research into a nursing home and highlighting the importance of procaine in relieving age-related dystrophic disorders. Obtain remarkable results that are communicated to the Romanian Academy. Numerous international personalities have been treated with Gerovital: Tito, Charles de Gaulle, Hrusciov, J.F. Kennedy, Indira Gandhi, Imelda Marcos, Marlene Dietrich, Konrad Adenauer, Charlie Chaplin, Kirk Douglas, Salvador Dali. Ana Aslan invented, in collaboration with pharmacist Elena Polovrageanu, the Aslavital geriatric product, patented and introduced into industrial production in 1980.
Sources: nicolae uszkai
https://ana-aslan.ro/biografie/
Mark, George (coord.), The Dictionary of Romanian Female Personalities, Meronia Publishing House, Bucharest, 2009
Rusu, Dorina, Members of the Romanian Academy 1866-2003. Dictionary, Romanian Academy Publishing House, Bucharest, 2003
https://www.cotidianul.ro/ana-aslan-tinerete-fara-batranete/
https://www.natgeo.ro/stiinta/sanatate/8410-qelixirulq-anei-aslan
http://www.bnr.ro/Portretul-unei-personalita%C8%9Bi-romane%C8%99ti-Ana-Aslan-17512.aspx

Leave a Reply: (What... You're shy?)

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s