Tag Archives: Alliance for European Integration

this presses: for your right to know (publicat pentru dreptul de a stii: Ukraine Being Watched by Moldova


The former Soviet Union State of Moldova is holding an election next weekend and will vote to make a decision about if it will continue down the road to European integration, opposing Russia and risking war like Ukraine is. Moldova is being watchful of the happenings between Russia and Ukraine since their former Soviet sibling may show them what to expect by defying the Russian wishes.

Moldova is one of the smallest countries in eastern Europe and one of the poorest. The country, located on the western edge of what use to be the Soviet Union, has made large strides towards integration into the West and separating themselves from the Russian way more than any other ex-Soviet states.

The parliamentary election will take place on November 30 and as it gets closer, polls showing the opinion of Moldova’s citizens appear divided on if they should remain loyal to Russia or continue moving towards inclusion with the European Union (EU) nations. The decision is not a simple one, and one that has already hurt the country and its people.

Moving towards inclusion in the EU, the three-party group that comprises the Alliance for European Integration that formed in 2009 has earned the landlocked country a ban on imports of wines, meats and vegetables from Russia. This has affected the 3.5 million people living in Moldova, which is bordered by Romania, a member of the EU, and Ukraine.

via Ukraine Being Watched by Moldova

Google translator (Romanian)

Fostul stat sovietic a Moldovei organizează alegeri viitor week-end și va vota pentru a face o decizie cu privire la cazul în care va continua pe drumul spre integrarea europeană, opunându-Rusia și riscul de război ca Ucraina este. Moldova fiind atentă a ce se intampla dintre Rusia și Ucraina de la fostul lor frate sovietic putea arăta ce să se aștepte de sfidarea dorințele rusești.

Moldova este una dintre cele mai mici țări din Europa de Est și unul dintre cele mai sărace. Țara, situat la marginea de vest a ceea ce folosesc pentru a fi Uniunea Sovietică, a făcut pași mari către integrarea în Occident și se separă de modul rus mai mult decât orice alte state ex-sovietice.

Alegerile parlamentare vor avea loc la 30 noiembrie și cum se apropie, sondajele arată opinia cetățenilor Republicii Moldova par împărțite asupra în cazul în care ar trebui să rămână loiali Rusia sau de a continua deplasarea spre includere cu Uniunea Europeană (UE) națiuni. Decizia nu este una simplă, și una care a rănit deja țara și oamenii ei.

Mutarea spre includere în UE, grupul trei partide care cuprinde Alianța pentru Integrare Europeană, care a format în 2009, a câștigat țara fără ieșire la mare o interdicție asupra importurilor de vinuri, carne și legume din Rusia. Acest lucru a afectat 3,5 milioane de oameni care trăiesc în Republica Moldova, care este marginita de România, membră a Uniunii Europene, și Ucraina.
prin Ucraina Fiind urmarit de Republica Moldova.