Tag Archives: Google Translate

this pressed: Tragedia din Colectiv: Alte şapte persoane rănite în incendiu au murit. Numărul deceselor a ajuns la 39 | adevarul.ro


Alte şapte persoane rănite în incendiul din Clubul Colectiv au murit, sâmbătă, la Spitalul de Arşi şi la cel Universitar, dar şi în Olanda, numărul celor care şi-au pierdut viaţa în tragedie ajungând astfel la 39.Ştiri pe aceeaşi temă România în stradă pentru a patra zi la rând. Peste 3.000 de oameni au … Apelul unui tânăr din diaspora pentru românii din ţară: „Adriane, Tudo… Cine sunt reprezentanţii societăţii civile care au refuzat să particip…UPDATE 16.30 Violonistul André Rieu a ajuns sâmbătă după-amiază, la Bucureşti, pentru a aduce un omagiu victimelor incendiului din Clubul Colectiv şi pentru a face o donaţie pentru ajutorarea acestora. „Când am auzit despre ceea ce s-a întâmplat singurul lucru la care m-am gândit a fost să vin aici cu voi şi să plâng cu voi, singurul lucru pe care vi-l pot oferi e muzica mea şi sper să vă ajute“, a declarat, în faţa Clubului Colectiv, muzicianul.UPDATE 16.20 Doi răniţi în incendiul de la Clubul Colectiv sunt transportaţi, cu două avioane SMURD, sâmbătă după-amiază, la spitale din Austria. UPDATE 16.10 – Preşedintele Klaus Iohannis a postat pe Facebook următorul mesaj: „Sunt cu gândul şi cu sufletul alături de familiile îndoliate, care au primit astăzi vestea tragică a dispariţiei celor dragi, aflaţi în suferinţă în spitale. Dumnezeu să-i odihnească!“UPDATE 15.15 Încă un pacient a muritÎncă un pacient a murit, sâmbătă după-amiază, la Spitalul de Arşi din Capitală. Potrivit unor surse medicale, bărbatul care a decedat se numeşte Alexandru Chelba şi avea 33 de ani, transmite Mediafax. Alex este al treilea rănit în incendiul din Clubul Colectiv care a murit sâmbătă în Spitalul de Arşi. Purtătorul de cuvânt al Spitalului Clinic de Chirurgie Plastică, Reparatorie şi Arsuri, Adrian Stănculea, a declarat că tânărul era în stare gravă, având arsuri pe o suprafaţă mare din corp, dar şi arsuri pe căile respiratorii.Alţi doi răniţi în incendiul de la Colectiv vor fi transportaţi în AustriaAlţi doi pacienţi răniţi în incendiul din Clubul Colectiv ar urma să fie transportaţi în Austria şi există discuţii cu autorităţile din Finlanda şi Norvegia pentru a stabili câţi pacienţi pot prelua, a precizat sâmbătă premierul interimar, adăugând că toate costurile vor fi suportate de guvern.UPDATE 12.10 Încă o persoană rănită în incendiul de la Clubul Colectiv, internată la Spitalul Floreasca, în stare critică, a murit.Potrivit lui Raed Arafat, alţi doi pacienţi au murit după ce au ajuns în Olanda. „Azi dimineaţă au decolat cele două avioane. unul spre Rotterdam, unul spre Bruxelles. Toţi pacienţii au sosit cu bine la destinaţie. Ulterior, am primit mesaje că la doi dintre ei s-a agravat starea, intrând în stop cardiac. Sub resuscitare, s-a încercat la un spital din Rotterdam resuscitarea, fără succes. Celălalt pacient a murit la sosirea în spital, tot în Rotterdam. Pacienţii au fost însoţiţi de medici cu experienţă în transportul aerian, au avut îngrijire la cel mai înalt nivel, dar din păcate asta s-a întâmplat. Astăzi pregătim cele două avioane SMURD, fiecare cu capacitate de a transporta un pacient, şi urmează să efectuăm transportul după ce vom avea acceptul colegilor din Austria, care au două locuri pentru noi şi, bineînţeles, după ce avem şi acordul familiilor“, a declarat Arafat. În Olanda au murit un român şi un italian.Prim-ministrul interimar, Sorin Cîmpeanu, a subliniat că „mai rămân internate în spital 107 persoane, dintre acestea 48 în stare gravă şi patru în stare critică“.„Evoluţia este imprevizibilă. Cazurile pe care le tratez… unele merg foarte bine, iar a doua zi dau înapoi, după care putem să ne aşteptăm aproape la orice“, a precizat şi Dan Mircea Enescu, director medical al Spitalului de Copii „Grigore Alexandrescu“.Incendiul de la Clubul Colectiv. Lascăr: Riscul vital, în a doua săptămânăProfesorul Ioan Lascăr, şef Chirurgie plastică la Spitalul Floreasca: „Ce se întâmplă în prezent nu face decât să confirme ceea ce am precizat despre particularităţile acestui eveniment de la început. Există şi minuni, dar conform manualelor de specialitate, în astfel de cazuri, indicele de mortalitate este între 30 şi 80%. Am fost asaltaţi de 56 – 58 de cazuri. Evident, le-am păstrat pe cele mai grave. Toţi au fost intubaţi. Chirurgical, toţi pacienţii, ai noştri, dar şi cei de la alte spitale, au fost rezolvaţi. Numărul pacienţilor a depăşit capacitatea oricărui spital european, ne-am consultat şi am văzut că nicio ţară nu ar fi putut acoperi atâtea cazuri deoodată. Pacienţii au fost în totalitate operaţi, am beneficiat de colaborarea unui profesor din Turcia. Aşa cum v-am spus, arsura gravă, asociată cu căi espiratorii, are o traictorie previzibilă, iar riscul vital se desfăşoară în această a doua săptămână“. Sorin Cîmpeanu: „Doresc să mulţumesc Ambasadelor SUA, Marii Britanii, Israel, Turcia, care şi-au oferit disponibilitatea să ne ajute. Acum câteva minute am primit un astfel de mesaj şi din partea Ungariei. Se poate întoarce şi avionul militar din Olanda….

Source: Tragedia din Colectiv: Alte şapte persoane rănite în incendiu au murit. Numărul deceselor a ajuns la 39 | adevarul.ro

Translated by Google Translate

Another seven people injured in the fire in Club Collective died Saturday at Burn Hospital and the University, but also in the Netherlands, the number of those who lost their lives in the tragedy thus reaching Related 39.Ştiri Romania in the street for the fourth day in a row. Over 3,000 young people … call a diaspora Romanians in the country, “Adriane, Tudo … Who are civil society representatives who refused to participate … 16.30 Violinist André Rieu UPDATE arrived Saturday afternoon, Bucharest, to pay tribute to victims of fire and Collective Club to make a donation to help them. “When I heard about what happened the only thing I thought was to come here with you and cry with you, the only thing you I can give is my music and I hope to help you,” the said in front of the club Collectively muzicianul.UPDATE 16.20 Two injured in fire at Club collected is transported by two planes SMURD Saturday afternoon at hospitals in Austria. UPDATE 16.10 – President Klaus Johannis has posted the following message on Facebook: “I’m thinking and soul along with the bereaved families, who today received the tragic news of the disappearance of loved ones suffering in hospitals. God rest them! “Another patient UPDATE 15.15 muritÎncă a patient died Saturday afternoon at Burns Hospital in the capital. According to medical sources, the man who died and had called Alexander Chelba 33, Mediafax. Alex is the third injured in the fire of the Collective Club who died Saturday of Burns Hospital. Hospital spokesman of the Plastic Surgery and Burns, Adrian Stanculea, said the young man was in serious condition with burns over a large area of the body, and burns inland respiratorii.Alţi two injured in fire at Collective be carried in AustriaAlţi two patients injured in the fire in Club Collective would be transported to Austria and there are discussions with authorities in Finland and Norway to determine how many patients can take, said Saturday interim Prime Minister, adding that the costs will be borne The guvern.UPDATE 12.10 Another person injured in fire at Club Collectively hospitalized Floreasca Hospital in critical condition, the murit.Potrivit Raed Arafat, two other patients died after they arrived in the Netherlands. “This morning, two planes took off. one to Rotterdam, one towards Brussels. All patients had arrived safely at their destination. Subsequently, I received a message that two of her condition worsened, going into cardiac arrest. Under resuscitation was attempted resuscitation in a hospital in Rotterdam, without success. The other patient died on arrival at hospital, also in Rotterdam. Patients were accompanied by doctors with experience in air transport had the highest level care, but unfortunately this happened. Today prepare two aircraft SMURD, each with the capacity to transport a patient, and is to carry once we have permission Austrian colleagues, who have two places for us and, of course, after we have the families’ agreement, “he said Arafat. In the Netherlands died a Romanian and a italian.Prim Interim Minister Sorin Cîmpeanu stressed that “107 people remain hospitalized, 48 of them in serious condition and four in critical condition.” “Evolution is unpredictable. The cases that we treat … some going very well, and the day giving back, then we can expect almost anything, “said Dan Mircea Enescu, medical director of the Children’s Hospital” Grigore Alexandrescu “.Incendiul Club of the Collective. Lascar: threatening in the second săptămânăProfesorul Ioan Lascar, head of plastic surgery at Floreasca Hospital: “What is happening today not only confirms what I said about the peculiarities of this event from the beginning. There are miracles, but according to the specialized manuals, in such cases, the mortality index is between 30 and 80%. I was assailed by 56-58 cases. Obviously, I have kept the worst. All were intubated. Surgery, all patients of ours, but also those from other hospitals, have been resolved. The number of patients exceeded the capacity of any European hospital, we consulted and we have seen that no country could cover so many cases deoodată. Patients were fully operate, we benefited from the collaboration of a professor from Turkey. As I said, serious burns, pathways associated with espiratorii has a predictable trajectory and vital risk is conducted in the second week. ” Sorin Cîmpeanu: “I want to thank the Embassies of USA, Great Britain, Israel, Turkey, who have offered their willingness to help. A few minutes ago I received such a message and from Hungary. It turns and military aircraft in the Netherlands…

Source: Collective Tragedy: Seven people injured in the fire died. The number of deaths reached 39 | adevarul.ro

new at #euzicasa: Widget – KINJI SAN-Martial Arts Supplies (Access Here or from the sidebar…your choice!)


KUNJI SAN-Martial Arts Supplies

KUNJI SAN-Martial Arts Supplies (Access here or visit the widget on the sidebar (way down with 100+ others!) they should open all in anew window, but only WPRESS can secure that!  

     新しい#euzicasaアット:ウィジェットKINJI SAN-格闘技用品(アクセスここまたはサイドバー…あなたの選択から!

Please blame (or held in higher respect) Google Translate service @ https://translate.google.com/:
because while you may not agree with all Google is doing, I think many of their initiatives are awesome, and I include Google Translate among those initiatives!
Once you accessed the website, save the page to your browser’s bookmarks, and for easy access place it on the bookmark toolbar! That way it is always in sight and at the tip of your finger! 🙂

Get back to me with how it worked for you here, by a  welcome comment!: go do it noow, what you’re waiting for!

Versatility with Google Translate: one extraa step worth taking toward a more independent lifestyle


Should you like to translate the content of this or any other text from a blog, any blog, you can do it with Google Translate @ https://translate.google.com/:

  • Select/copy the text,

  • Open a new window of your browser, and depress the Google Translate button,

  • paste your selection in the text editor,

  • decide/select the language you want your text to be translated into,

  • select/paste the text into your work!

It is easier done than said, really!

It is easy to get a button for the Google Translate, on your Bookmark ribbon, so you can have it handy, any time you need it:

Why all this? well If you get the auto Google translator, each time you go to a blog (let’s say) it will ask you (or it will automatically) translate it, make things run slower, etc etc, etc…So, Why bother, right?

Daca doriti sa traduce conținutul acestui sau orice alt text dintr-un blog, orice blog, o poti face cu Google Translate @ https://translate.google.com/:

Selectați / copia textul,
Deschide o nouă fereastră a browser-ului, și apăsați butonul Google Translate,
paste dvs. de selecție în editorul de text,
hotărî / selectați limba pe care doriți textul fie traduse în,
selectați / lipiți textul în munca ta!

Este mai ușor de făcut decât a spus, într-adevăr!
Este ușor să obții un buton pentru Google Translate, pe panglică ta marcaj, astfel încât să puteți avea la îndemână, oricând ai nevoie de ea:

Folosiți link-ul sau mergeți la https://translate.google.com/,
marcaj lucru,
opta pentru a salva pe butonul de pe marcaje dumneavoastră panglică, pentru acces mai ușor.

De ce toate astea? Ei bine, dacă aveți barei de protecție Google Translator, de fiecare dată când mergi la un blog (sa spunem) vi se va cere (sau va automat) se traduce, face lucrurile să meargă mai încet, etc etc etc … Deci, de ce deranjul, nu?

(tradus, aproape in  totalitate cu Google Translate!)
 
Google Translate for Business:Translator ToolkitWebsite