Tag Archives: osaka japan

Richard Strauss – Don Juan op. 20 (Karajan – Osaka 1984)Richard Strauss
Don Juan, Symphonic Poem Op. 20
Herbert von Karajan
Osaka, Japan 1984