Category Archives: AudioBooks

happy birthday Gorky — “The Devil” a LibriVox audiobooks


Maxim Gorky — The Devil {audiobook}

Aleksandr Solzhenitsyn – The Gulag Archipelago – AudioBook – Part 1-7 playlist


Aleksandr Solzhenitsyn – The Gulag Archipelago – AudioBook – Part 1-7 playlist

Gulag


Gulag

The Gulag was a system of forced-labor prison camps in the USSR, from the Russian acronym for the Main Directorate of Corrective Labor Camps, a department of the Soviet secret police. It was first established under Lenin during the early Bolshevik years and ultimately included 476 camp complexes. The system reached its peak after 1928 under Stalin, who used it to maintain the Soviet state by keeping its populace in a state of terror. Whose book publicized the gulag system to the Western world? More… Discuss

quotation: Ralph Waldo Emerson Freedom is not the right to live as we please, but the right to find how we ought to live in order to fulfill our potential.


Freedom is not the right to live as we please, but the right to find how we ought to live in order to fulfill our potential.

Ralph Waldo Emerson (1803-1882) Discuss

Related Articles:
“Waldo” Audiobook at EUZICASA

quotation: Nature is a mutable cloud which is always and never the same. Ralph Waldo Emerson


Nature is a mutable cloud which is always and never the same.

Ralph Waldo Emerson (1803-1882) Discuss

MORE

THE DHAMMAPADA – FULL AudioBook | Buddhism – Teachings of The Buddha (“Hatred ceases by love”)


THE DHAMMAPADA – FULL AudioBook | Buddhism – Teachings of The Buddha

The Dhammapada by Unknown, Translated by F. Max Mueller – FULL AudioBook – The Dhammapada is is a Buddhist scripture, containing 423 verses in 26 categories. According to tradition, these are verses spoken by the Buddha on various occasions, most of which deal with ethics. It is is considered one of the most important pieces of Theravada literature. Despite this, the Dhammapada is read by many Mahayana Buddhists and remains a very popular text across all schools of Buddhism. (Summary from Wikipedia.org)

►For FREE SPECIAL AUDIOBOOK OFFERS & MORE:
http://www.GreatestAudioBooks.com/

►SUBSCRIBE to Greatest Audio Books:
http://www.youtube.com/GreatestAudioB…

►Become a FRIEND:
http://www.Facebook.com/GreatestAudio…

►BUY T-SHIRTS & MORE:
http://bit.ly/1akteBP

►Visit our WEBSITE:
http://www.GreatestAudioBooks.com/

- READ along by clicking (CC) for Closed Caption Transcript!

- LISTEN to the entire audiobook for free!

Chapter listing and length:

01 — Chapters 1-4 — 00:14:36
Read by: Roger Turnau

02 — Chapters 5-8 — 00:10:52
Read by: Måns Broo

03 — Chapters 9-14 — 00:19:16
Read by: Chris Masterson

04 — Chapters 15-18 — 00:13:30
Read by: Chris Masterson

05 — Chapters 19-22 — 00:17:01
Read by: Denny Sayers

06 — Chapters 23-25 — 00:16:44
Read by: Roger Turnau

07 — Chapter 26 — 00:10:35
Read by: Scott

Total running time: 1:42:34

This is a Librivox recording. All Librivox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer visit librivox.org.
This video: Copyright 2013. Greatest Audio Books. All Rights Reserved.History Of Egypt, Chaldea, Syria, Babylonia, and Assyria, Vol. 1, by Gaston Maspero, Audiobook

quotation: Ralph Waldo Emerson Walden by Henry David Thoreau (Full Audiobook)


The days…come and go like muffled and veiled figures sent from a distant friendly party, but they say nothing, and if we do not use the gifts they bring, they carry them as silently away.

Ralph Waldo Emerson (1803-1882) Discuss

Walden by Henry David Thoreau (Full Audiobook)

Education: Dare to listen: Leo Tolstoy — Anna Karenina {audiobook – in 5 parts}


Today In History: What Happened This Day In History (Tuesday, February 10, 2015)


Today In History. What Happened This Day In History

A chronological timetable of historical events that occurred on this day in history. Historical facts of the day in the areas of military, politics, science, music, sports, arts, entertainment and more. Discover what happened today in history.

February 10

1258   Huegu, a Mongol leader, seizes Baghdad, bringing and end to the Abbasid caliphate.
1620   Supporters of Marie de Medici, the queen mother, who has been exiled to Blois, are defeated by the king’s troops at Ponts de Ce, France.
1763   The Treaty of Paris ends the French-Indian War. France gives up all her territories in the New World except New Orleans and a few scattered islands.
1799   Napoleon Bonaparte leaves Cairo, Egypt, for Syria, at the head of 13,000 men.
1814   Napoleon personally directs lightning strikes against enemy columns advancing toward Paris, beginning with a victory over the Russians at Champaubert.
1840   Queen Victoria marries Prince Albert.
1846   Led by religious leader Brigham Young, the first Mormons begin a long westward exodus from Nauvoo, Il., to Utah.
1863   P.T. Barnum’s star midgets, Tom Thumb and Lavinia Warren, are married.
1904   Russia and Japan declare war on each other.
1915   President Wilson blasts the British for using the U.S. flag on merchant ships to deceive the Germans.
1939   Japanese occupy island of Hainan in French Indochina.
1941   London severs diplomatic relations with Romania.
1941   Iceland is attacked by German planes.
1942   The war halts civilian car production at Ford.
1945   B-29s hit the Tokyo area.
1955   Bell Aircraft displays a fixed-wing vertical takeoff plane.
1960   Adolph Coors, the beer brewer, is kidnapped in Golden, Colo.
1966   Protester David Miller is convicted of burning his draft card.
1979   The Metropolitan Museum announces the first major theft in 110-year history, $150,000 Greek marble head.
1986   The largest Mafia trial in history, with 474 defendants, opens in Palermo, Italy.
Born on February 10
1890  

Boris Pasternak, Russian novelist and poet (Dr. Zhivago).  (Listen to Doctor Zhivago, by Boris Pastenak on euzicasa! just click on the shortcut above!)

1893   Jimmy Durante, American comedian and film actor.
1894   Harold MacMillan, British prime minister (1957-1963).
1897   John F. Enders, virologist.
1898   Bertolt Brecht, German poet and dramatist (The Threepenny Opera).
1901   Stella Adler, actress and teacher.
1902   Walter Brattain, physicist, one of the inventors of the transistor.
1910   Dominique Georges Pire, Belgian cleric and educator.
1914   Larry Adler, harmonica virtuoso.
1920   Alex Comfort, English physician and author (Joy of Sex).
1927   (Mary Violet) Leontyne Price, opera singer.

- See more at: http://www.historynet.com/today-in-history#sthash.9xy5kPzI.dpuf

Education – Audiobooks – (Dare to listen): Boris Pasternak Doctor Zhivago


Mihai Eminescu: Scrisoarea III (‘…cum venira se facura toti o apa si-un pamant…”)


Puteţi asculta înregistrări audio pe situl: http://www.lecturaaudio.ro

translate, as you wish,  HERE

 

Mihai Eminescu

Scrisoarea III


Un sultan dintre aceia ce domnesc peste vro limbă,

Ce cu-a turmelor păşune, a ei patrie ş-o schimbă,

La pământ dormea ţinându-şi căpătâi mâna cea dreaptă;

Dară ochiu-nchis afară, înlăuntru se deşteaptă.

Vede cum din ceruri luna lunecă şi se coboară

Şi s-apropie de dânsul preschimbată în fecioară.

Înflorea cărarea ca de pasul blândei primăveri;

Ochii ei sunt plini de umbra tăinuitelor dureri;

Codrii se înfiorează de atâta frumuseţe,

Apele-ncreţesc în tremur străveziile lor feţe,

Pulbere de diamante cade fină ca o bură,

Scânteind plutea prin aer şi pe toate din natură

Şi prin mândra fermecare sun-o muzică de şoapte,

Iar pe ceruri se înalţă curcubeele de noapte…

Ea, şezând cu el alături, mâna fină i-o întinde,

Părul ei cel negru-n valuri de mătasă se desprinde:

– Las’ să leg a mea viaţă de a ta… În braţu-mi vino,

Şi durerea mea cea dulce cu durerea ta alin-o…

Scris în cartea vieţii este şi de veacuri şi de stele

Eu să fiu a ta stăpână, tu stăpân vieţii mele.

Şi cum o privea sultanul, ea se-ntunecă… dispare;

Iar din inima lui simte un copac cum că răsare,

Care creşte într-o clipă ca în veacuri, mereu creşte,

Cu-a lui ramuri peste lume, peste mare se lăţeşte;

Umbra lui cea uriaşă orizontul îl cuprinde

Şi sub dânsul universul într-o umbră se întinde;

Iar în patru părţi a lumii vede şiruri munţii mari,

Atlasul, Caucazul, Taurul şi Balcanii seculari;

Vede Eufratul şi Tigris, Nilul, Dunărea bătrână -

Umbra arborelui falnic peste toate e stăpână.

Astfel, Asia, Europa, Africa cu-a ei pustiuri

Şi corăbiile negre legănându-se pe râuri,

Valurile verzi de grâie legănându-se pe lanuri,

Mările ţărmuitoare şi cetăţi lângă limanuri,

Toate se întind nainte-i… ca pe-un uriaş covor,

Vede ţară lângă ţară şi popor lângă popor -

Ca prin neguri alburie se strevăd şi se prefac

În întinsă-mpărăţie sub o umbră de copac.

Vulturii porniţi la ceruri pân’ la ramuri nu ajung;

Dar un vânt de biruinţă se porneşte îndelung

Şi loveşte rânduri, rânduri în frunzişul sunător,

Strigăte de-Allah! Allahu! se aud pe sus prin nori,

Zgomotul creştea ca marea turburată şi înaltă,

Urlete de bătălie s-alungau dupăolaltă,

Însă frunzele-ascuţite se îndoaie după vânt

Şi deasupra Romei nouă se înclină la pământ.

Se cutremură sultanul… se deşteaptă… şi pe cer

Vede luna cum pluteşte peste plaiul Eschişer.

Şi priveşte trist la casa şeihului Edebali;

După gratii de fereastră o copilă el zări

Ce-i zâmbeşte, mlădioasă ca o creangă de alun;

E a şeihului copilă, e frumoasa Malcatun.

Atunci el pricepe visul că-i trimis de la profet,

Că pe-o clipă se-nălţase chiar în rai la Mohamet,

Că din dragostea-i lumească un imperiu se va naşte,

Ai căruia ani şi margini numai cerul le cunoaşte.

Visul său se-nfiripează şi se-ntinde vultureşte,

An cu an împărăţia tot mai largă se sporeşte,

Iară flamura cea verde se înalţă an cu an,

Neam cu neam urmându-i zborul şi sultan după sultan.

Astfel ţară după ţară drum de glorie-i deschid…

Pân-în Dunăre ajunge furtunosul Baiazid…

La un semn, un ţărm de altul, legând vas de vas, se leagă

Şi în sunet de fanfare trece oastea lui întreagă;

Ieniceri, copii de suflet ai lui Allah şi spahii

Vin de-ntunecă pământul la Rovine în câmpii;

Răspândindu-se în roiuri, întind corturile mari…

Numa-n zarea depărtată sună codrul de stejari.

Iată vine-un sol de pace c-o năframă-n vârf de băţ.

Baiazid, privind la dânsul, îl întreabă cu dispreţ:

– Ce vrei tu?

– Noi? Bună pace! Şi de n-o fi cu bănat,

Domnul nostru-ar vrea să vază pe măritul împărat.

La un semn deschisă-i calea şi s-apropie de cort

Un bătrân atât de simplu, după vorbă, după port.

– Tu eşti Mircea?

– Da-mpărate!

– Am venit să mi te-nchini,

De nu, schimb a ta coroană într-o ramură de spini.

– Orice gând ai, împărate, şi oricum vei fi sosit,

Cât suntem încă pe pace, eu îţi zic: Bine-ai venit!

Despre partea închinării însă, Doamne, să ne ierţi;

Dar acu vei vrea cu oaste şi război ca să ne cerţi,

Ori vei vrea să faci întoarsă de pe-acuma a ta cale,

Să ne dai un semn şi nouă de mila Măriei tale…

De-o fi una, de-o fi alta… Ce e scris şi pentru noi,

Bucuroşi le-om duce toate, de e pace, de-i război.

– Cum? Când lumea mi-e deschisă, a privi gândeşti că pot

Ca întreg Aliotmanul să se-mpiedice de-un ciot?

O, tu nici visezi, bătrâne, câţi în cale mi s-au pus!

Toată floarea cea vestită a întregului Apus,

Tot ce stă în umbra crucii, împăraţi şi regi s-adună

Să dea piept cu uraganul ridicat de semilună.

S-a-mbrăcat în zale lucii cavalerii de la Malta,

Papa cu-a lui trei coroane, puse una peste alta,

Fulgerele adunat-au contra fulgerului care

În turbarea-i furtunoasă a cuprins pământ şi mare.

N-au avut decât cu ochiul ori cu mâna semn a face,

Şi Apusul îşi împinse toate neamurile-ncoace;

Pentru-a crucii biruinţă se mişcară râuri-râuri,

Ori din codri răscolite, ori stârnite din pustiuri;

Zguduind din pace-adâncă ale lumii începuturi,

Înnegrind tot orizontul cu-a lor zeci de mii de scuturi,

Se mişcau îngrozitoare ca păduri de lănci şi săbii,

Tremura înspăimântată marea de-ale lor corăbii!…

La Nicopole văzut-ai câte tabere s-au strâns

Ca să steie înainte-mi ca şi zidul neînvins.

Când văzui a lor mulţime, câtă frunză, câtă iarbă,

Cu o ură ne’mpăcată mi-am şoptit atunci în barbă,

Am jurat ca peste dânşii să trec falnic, fără păs,

Din pristolul de la Roma să dau calului ovăs…

Şi de crunta-mi vijelie tu te aperi c-un toiag?

Şi, purtat de biruinţă, să mă-mpiedec de-un moşneag?

– De-un moşneag, da, împărate, căci moşneagul ce priveşti

Nu e om de rând, el este domnul Ţării Româneşti.

Eu nu ţi-aş dori vrodată să ajungi să ne cunoşti,

Nici ca Dunărea să-nece spumegând a tale oşti.

După vremuri mulţi veniră, începând cu acel oaspe,

Ce din vechi se pomeneşte, cu Dariu a lui Istaspe;

Mulţi durară, după vremuri, peste Dunăre vrun pod,

De-au trecut cu spaima lumii şi mulţime de norod;

Împăraţi pe care lumea nu putea să-i mai încapă

Au venit şi-n ţara noastră de-au cerut pământ şi apă -

Şi nu voi ca să mă laud, nici că voi să te-nspăimânt,

Cum veniră, se făcură toţi o apă ş-un pământ.

Te făleşti că înainte-ţi răsturnat-ai valvârtej

Oştile leite-n zale de-mpăraţi şi de viteji?

Tu te lauzi că Apusul înainte ţi s-a pus?…

Ce-i mâna pe ei în luptă, ce-au voit acel Apus?

Laurii voiau să-i smulgă de pe funtea ta de fier,

A credinţei biruinţă căta orice cavaler.

Eu? Îmi apăr sărăcia şi nevoile şi neamul…

Şi de-aceea tot ce mişcă-n ţara asta, râul, ramul,

Mi-e prieten numai mie, iară ţie duşman este,

Duşmănit vei fi de toate, făr-a prinde chiar de veste;

N-avem oşti, dară iubirea de moşie e un zid

Care nu se-nfiorează de-a ta faimă, Baiazid!

Şi abia plecă bătrânul… Ce mai freamăt, ce mai zbucium!

Codrul clocoti de zgomot şi de arme şi de bucium,

Iar la poala lui cea verde mii de capete pletoase,

Mii de coifuri lucitoare ies din umbra-ntunecoasă;

Călăreţii umplu câmpul şi roiesc după un semn

Şi în caii lor sălbatici bat cu scările de lemn,

Pe copite iau în fugă faţa negrului pământ,

Lănci scânteie lungi în soare, arcuri se întind în vânt,

Şi ca nouri de aramă şi ca ropotul de grindeni,

Orizontu-ntunecându-l, vin săgeţi de pretutindeni,

Vâjâind ca vijelia şi ca plesnetul de ploaie…

Urlă câmpul şi de tropot şi de strigăt de bătaie.

În zadar striga-mpăratul ca şi leul în turbare,

Umbra morţii se întinde tot mai mare şi mai mare;

În zadar flamura verde o ridică înspre oaste,

Căci cuprinsă-i de pieire şi în faţă şi în coaste,

Căci se clatină rărite şiruri lungi de bătălie;

Cad asabii ca şi pâlcuri risipite pe câmpie,

În genunchi cădeau pedestri, colo caii se răstoarnă,

Când săgeţile în valuri, care şuieră, se toarnă

Şi, lovind în faţă,-n spate, ca şi crivăţul şi gerul,

Pe pământ lor li se pare că se năruie tot cerul…

Mircea însuşi mână-n luptă vijelia-ngrozitoare,

Care vine, vine, vine, calcă totul în picioare;

Durduind soseau călării ca un zid înalt de suliţi,

Printre cetele păgâne trec rupându-şi large uliţi;

Risipite se-mprăştie a duşmanilor şiraguri,

Şi gonind biruitoare tot veneau a ţării steaguri,

Ca potop ce prăpădeşte, ca o mare turburată -

Peste-un ceas păgânătatea e ca pleava vânturată.

Acea grindin-oţelită înspre Dunăre o mână,

Iar în urma lor se-ntinde falnic armia română.

Pe când oastea se aşează, iată soarele apune,

Voind creştetele nalte ale ţării să-ncunune

Cu un nimb de biruinţă; fulger lung încremenit

Mărgineşte munţii negri în întregul asfinţit,

Pân’ ce izvorăsc din veacuri stele una câte una

Şi din neguri, dintre codri, tremurând s-arată luna:

Doamna mărilor ş-a nopţii varsă linişte şi somn.

Lângă cortu-i, unul dintre fiii falnicului domn

Sta zâmbind de-o amintire, pe genunchi scriind o carte,

S-o trimiţă dragei sale, de la Argeş mai departe:

“De din vale de Rovine

Grăim, Doamnă, către Tine,

Nu din gură, ci din carte,

Că ne eşti aşa departe.

Te-am ruga, mări, ruga

Să-mi trimiţi prin cineva

Ce-i mai mândru-n valea Ta:

Codrul cu poienele,

Ochii cu sprâncenele;

Că şi eu trimite-voi

Ce-i mai mândru pe la noi:

Oastea mea cu flamurile,

Codrul şi cu ramurile,

Coiful nalt cu penele,

Ochii cu sprâncenele.

Şi să ştii că-s sănătos,

Că, mulţămind lui Cristos,

Te sărut, Doamnă, frumos.”

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

De-aşa vremi se-nvredniciră cronicarii şi rapsozii;

Veacul nostru ni-l umplură saltimbancii şi irozii…

În izvoadele bătrâne pe eroi mai pot să caut;

Au cu lira visătoare ori cu sunete de flaut

Poţi să-ntâmpini patrioţii ce-au venit de-atunci încolo?

Înaintea acestora tu ascunde-te, Apollo!

O, eroi! care-n trecutul de măriri vă adumbriseţi,

Aţi ajuns acum de modă de vă scot din letopiseţ,

Şi cu voi drapându-şi nula, vă citează toţi nerozii,

Mestecând veacul de aur în noroiul greu al prozii.

Rămâneţi în umbră sfântă, Basarabi şi voi Muşatini,

Descălecători de ţară, dătători de legi şi datini,

Ce cu plugul şi cu spada aţi întins moşia voastră

De la munte pân’ la mare şi la Dunărea albastră.

Au prezentul nu ni-i mare? N-o să-mi dea ce o să cer?

N-o să aflu într-ai noştri vre un falnic juvaer?

Au la Sybaris nu suntem lângă capiştea spoielii?

Nu se nasc glorii pe stradă şi la uşa cafenelii,

N-avem oameni ce se luptă cu retoricele suliţi

În aplauzele grele a canaliei de uliţi,

Panglicari în ale ţării, care joacă ca pe funii,

Măşti cu toate de renume din comedia minciunii?

Au de patrie, virtute, nu vorbeşte liberalul,

De ai crede că viaţa-i e curată ca cristalul?

Nici visezi că înainte-ţi stă un stâlp de cafenele,

Ce îşi râde de-aste vorbe îngânându-le pe ele.

Vezi colo pe uriciunea fără suflet, fără cuget,

Cu privirea-mpăroşată şi la fălci umflat şi buget,

Negru, cocoşat şi lacom, un izvor de şiretlicuri,

La tovarăşii săi spune veninoasele-i nimicuri;

Toţi pe buze-având virtute, iar în ei monedă calpă,

Chintesenţă de mizerii de la creştet până-n talpă.

Şi deasupra tuturora, oastea să şi-o recunoască,

Îşi aruncă pocitura bulbucaţii ochi de broască…

Dintr-aceştia ţara noastră îşi alege astăzi solii!

Oameni vrednici ca să şază în zidirea sfintei Golii,

În cămeşi cu mâneci lunge şi pe capete scufie,

Ne fac legi şi ne pun biruri, ne vorbesc filosofie.

Patrioţii! Virtuoşii, ctitori de aşezăminte,

Unde spumegă desfrâul în mişcări şi în cuvinte,

Cu evlavie de vulpe, ca în strane, şed pe locuri

Şi aplaudă frenetic schime, cântece şi jocuri…

Şi apoi în sfatul ţării se adun să se admire

Bulgăroi cu ceafa groasă, grecotei cu nas subţire;

Toate mutrele acestea sunt pretinse de roman,

Toată greco-bulgărimea e nepoata lui Traian!

Spuma asta-nveninată, astă plebe, ăst gunoi

Să ajung-a fi stăpână şi pe ţară şi pe noi!

Tot ce-n ţările vecine e smintit şi stârpitură,

Tot ce-i însemnat cu pata putrejunii de natură,

Tot ce e perfid şi lacom, tot Fanarul, toţi iloţii,

Toţi se scurseră aicea şi formează patrioţii,

Încât fonfii şi flecarii, găgăuţii şi guşaţii,

Bâlbâiţi cu gura strâmbă sunt stăpânii astei naţii!

Voi sunteţi urmaşii Romei? Nişte răi şi nişte fameni!

I-e ruşine omenirii să vă zică vouă oameni!

Şi această ciumă-n lume şi aceste creaturi

Nici ruşine n-au să ieie în smintitele lor guri

Gloria neamului nostru spre-a o face de ocară,

Îndrăznesc ca să rostească pân’ şi numele tău… ţară!

La Paris, în lupanare de cinismu şi de lene,

Cu femeile-i pierdute şi-n orgiile-i obscene,

Acolo v-aţi pus averea, tinereţele la stos…

Ce a scos din voi Apusul, când nimic nu e de scos?

Ne-aţi venit apoi, drept minte o sticluţă de pomadă,

Cu monoclu-n ochi, drept armă beţişor de promenadă,

Vestejiţi fără de vreme, dar cu creieri de copil,

Drept ştiinţ-având în minte vre un vals de Bal-Mabil,

Iar în schimb cu-averea toată vrun papuc de curtezană…

O, te-admir, progenitură de origine romană!

Şi acum priviţi cu spaimă faţa noastră sceptic-rece,

Vă miraţi cum de minciuna astăzi nu vi se mai trece?

Când vedem că toţi aceia care vorbe mari aruncă

Numai banul îl vânează şi câştigul fără muncă,

Azi, când fraza lustruită nu ne poate înşela,

Astăzi alţii sunt de vină, domnii mei, nu este-aşa?

Prea v-aţi atătat arama sfâşiind această ţară,

Prea făcurăţi neamul nostru de ruşine şi ocară,

Prea v-aţi bătut joc de limbă, de străbuni şi obicei,

Ca să nu s-arate-odată ce sunteţi – nişte mişei!

Da, câştigul fără muncă, iată singura pornire;

Virtutea? e-o nerozie; Geniul? o nefericire.

Dar lăsaţi măcar strămoşii ca să doarmă-n colb de cronici;

Din trecutul de mărire v-ar privi cel mult ironici.

Cum nu vii tu, Ţepeş doamne, ca punând mâna pe ei,

Să-i împarţi în două cete: în smintiţi şi în mişei,

Şi în două temniţi large cu de-a sila să-i aduni,

Să dai foc la puşcărie şi la casa de nebuni!

Read this: ‘HINTS FOR LOVERS’ by Arnold Houltain – FULL AudioBook | GreatestAudioBooks.com


HINTS FOR LOVERS – Arnold Houltain – FULL AudioBook | GreatestAudioBooks.com

happy birthday Lewis Caroll: ALICE’S ADVENTURES IN WONDERLAND – FULL AudioBook


ALICE’S ADVENTURES IN WONDERLAND – FULL AudioBook | by Lewis Carroll

A lot of Love, poetic thought by George B. (the smudge and other poems Page) inspired and with dedication to ‘Como Agua Para Chocolate’, by the Mexican novelist Laura Esquivel


Lots of Love, poetic thought by George B.
(the smudge and other poems Page)

She first mixed the ingredients,
then added salt and sweat,
and other delicate things to the dough
she mixed and beat, and slammed and slammed
with powerful fists,
before

rolling
flattening
spreading the dough
on whole the top of the  board -
she did that many time…

Now  it all became quiet,
a quiet wait while

inside that silence the yeast was waking up the dough , 
engulfed in the mixture,
almost…ready to burst…

the oven preheated,

“time to open the gates to the baking heat”, she thought…

the moist heat of the oven –
time to release the moisture within –

let it float,
once more all around,  free,  in the boxed heat.

Now, all that was left was…cookies….while,
still very special, 

cookies,

with a sprinkle of Cinnamon
nutmeg
trace of… cloves
and  lots of love.

– George-B.

Inspired, and with dedication to Mexican novelist Laura Esquivel,   and her popular  novel Like Water for Chocolate (Spanish: Como agua para chocolate), the  popular novel published in 1989,  and the amazing magical realism by which  food is  one of the major themes in the story which is seen throughout the story. It is used very creatively to represent the characters feelings and situations.

Copyright © 2015 [George Bost]. All Rights Reserved.

 

what about: Film Noir! (with access to ” the Maltese Falcon” and “The Big Sleep”


Film Noir

The Maltese Falcon (1941 film)

The Maltese Falcon (1941 film) (Photo credit: Wikipedia)

Film noir is a style of film characterized by low-key lighting, bleak urban settings, and corrupt, cynical characters who find themselves entangled in the criminal underworld. This dark genre, which gave rise to the film archetypes of the hardboiled private detective and the femme fatale, was especially popular in Hollywood in the 1940s. Classic examples of film noir include The Maltese Falcon and The Big Sleep. Who first coined the term film noir, and what does it mean? More… Discuss

******************************************************************

 

Additional references:

- Watch the “the Maltese Falcon here or on You Yube!

 

quotation: You must live in the present, launch yourself on every wave, find your eternity in each moment. Henry David Thoreau


You must live in the present, launch yourself on every wave, find your eternity in each moment.

Henry David Thoreau (1817-1862) Discuss


Audiobook – The Master and Margarita- by Mikhail Bulgakov – Part 1 of 2

The best choice was clay, poetic thought by George-B (The Smudge and other poems)


The best choice was  clay, poetic thought by George-B
(The Smudge and other poems)

You are my clay statue now, my witness

I could have turn you to

stone

salt

oil

coal

sulphur

the enchanted tree:

just to keep the story,

the “once upon a time…” alive.

but it would have been too much work and
all those choices….

I decided then, it will be clay
soft,
warm,
cold,
humid,
provocatively pliable,
with the shape of the dead soil
impregnable, yet so fulfilling…

You’re at your best, now,
your best features… the cover story:
as it was,
so it will remain…

The best choice was  clay.

©George-B.

Find out  more HERE

article-0-0F202F1400000578-659_634x547

 

NPR: Parralels: Interview: Nazila Fathi, Author Of ‘The Lonely War’ : Parallels : NPRNazila Fathi reported from her native Iran for The New York Times. Fearing arrest, she fled in 2009 with her family and now lives in suburban Washington, D.C. Her new book, The Lonely War, describes the challenges of reporting from the country.
Hassan Sarbakhshian

Nazila Fathi covered turbulent events in her native Iran for years as The New York Times correspondent. She learned to navigate the complicated system that tolerates reporting on many topics but can also toss reporters in jail if they step across a line never explicitly defined by the country’s Islamic authorities.

Fathi recalls one editor telling her what journalists could do in Iran: “We have the freedom to say whatever we want to say, but we don’t know what happens afterwards.”

Five years ago, Fathi was covering the aftermath of Iran’s hotly contested 2009 presidential election, when demonstrators flooded the streets to protest a vote they said was rigged in favor of the incumbent, Mahmoud Ahmadinejad. The government warned journalists to stop covering the street demonstrations, which often turned violent, but Fathi continued to file stories for the Times.

via Interview: Nazila Fathi, Author Of ‘The Lonely War’ : Parallels : NPR.

image of the day: EUZICASA Audiobook Stand : Thomas Paine Publishes Common Sense (audiobook here-close caption in several languages)Thomas Paine Publishes Common Sense
On January 9, 1776, propagandist Thomas Paine anonymously published Common Sense, advocating an immediate declaration of independence from Britain. An instant bestseller in both the colonies and in Britain, Paine baldly stated that King George III was a tyrant and that Americans should shed any sentimental attachment to the monarchy. America, he argued, had a moral obligation to reject monarchy. ‘O! ye that love mankind! Ye that dare opposed not only the tyranny but the tyrant, stand forth! Every spot of the Old World is overrun with oppression. Freedom hath been hunted around the globe…. O! receive the fugitive and prepare in time an asylum for mankind,’ he urged. Within a few years, a land with a population of 2.5 million had bought 500,000 copies of Paine’s stirring call for independence.

(Image: Library of Congress)

- See more at: http://www.historynet.com/picture-of-the-day#sthash.qG4LItb2.dpuf

Common Sense Audiobook by Thomas Paine (February 4, 1776)

quotation: Music…takes us out of the actual and whispers to us dim secrets that startle our wonder as to who we are, and for what, whence, and whereto. Ralph Waldo Emerson


Music…takes us out of the actual and whispers to us dim secrets that startle our wonder as to who we are, and for what, whence, and whereto.Ralph Waldo Emerson (1803-1882) Discuss

Read more  HERE  and  HERE

quotation: “Evil is not something superhuman, it’s something less than human.”


Evil is not something superhuman, it’s something less than human.

Agatha Christie (1890-1976) Discuss

An Agatha Christie Mystery


An Agatha Christie Mystery-1

An Agatha Christie Mystery-1

 

An Agatha Chrisite Mystery-2

An Agatha Christie Mystery-2

From Project Gutenberg (widget on sidebar): THe Devil’s Dictionary, by Ambrose Bierce (downloadable HTML, TXT and AUDIO


widget: Project Gutenberg at euzicasa

widget: Project Gutenberg at euzicasa

The Devil’s Dictionary

Ambrose Bierce

This audio reading of The Devil’s Dictionary is read by

Peter Yearsley, Chip, John Hicken, Kathy, Geetu Melwani, Michael Kirkpatrick, Kara Shallenberg, Denny Sayers, Fox in the Stars, Kevin Devine, Gesine, David Barnes, Aldark, dreamword

Contents (SampleS) 17 sections: Preface, and Letters A-Z (like the ones bellow)

http://www.gutenberg.org/files/23080/mp3/23080-01.mp3

http://www.gutenberg.org/files/23080/mp3/23080-15.mp3

Librivox Audio Recording Public Domain Certification:

The person or persons who have associated work with this document (the “Dedicator” or “Certifier”) hereby either (a) certifies that, to the best of his knowledge, the work of authorship identified is in the public domain of the country from which the work is published, or (b) hereby dedicates whatever copyright the dedicators holds in the work of authorship identified below (the “Work”) to the public domain. A certifier, moreover, dedicates any copyright interest he may have in the associated work, and for these purposes, is described as a “dedicator” below.

A certifier has taken reasonable steps to verify the copyright status of this work. Certifier recognizes that his good faith efforts may not shield him from liability if in fact the work certified is not in the public domain.

Dedicator makes this dedication for the benefit of the public at large and to the detriment of the Dedicator’s heirs and successors. Dedicator intends this dedication to be an overt act of relinquishment in perpetuity of all present and future rights under copyright law, whether vested or contingent, in the Work. Dedicator understands that such relinquishment of all rights includes the relinquishment of all rights to enforce (by lawsuit or otherwise) those copyrights in the Work.

Dedicator recognizes that, once placed in the public domain, the Work may be freely reproduced, distributed, transmitted, used, modified, built upon, or otherwise exploited by anyone for any purpose, commercial or non-commercial, and in any way, including by methods that have not yet been invented or conceived.

Audio formats available:

128kbit MP3 – MP3 subfolder
64kbit Ogg Vorbis (variable bit rate) – OGG subfolder
Apple AAC audiobook (16kbit mono) – M4B subfolder
Speex – SPX subfolder

A must read FINALLY here: The Devil’s Dictionary by Ambrose Bierce (Full Audiobook)


Shakespeare’s Sonnets Audiobook by William Shakespeare


Shakespeare’s Sonnets Audiobook by William Shakespeare

read more HERE

Periodic Graphics: Scents Of The Seasonthe scents of the season

Periodic Graphics: Scents Of The Season


Chemical educator and Compound Interest blogger Andy Brunning explores the molecular basis of holiday smells

the scents of the season

the scents of the season


 

new at #euzicasa: Widget – KINJI SAN-Martial Arts Supplies (Access Here or from the sidebar…your choice!)


KUNJI SAN-Martial Arts Supplies

KUNJI SAN-Martial Arts Supplies (Access here or visit the widget on the sidebar (way down with 100+ others!) they should open all in anew window, but only WPRESS can secure that!  

     新しい#euzicasaアット:ウィジェットKINJI SAN-格闘技用品(アクセスここまたはサイドバー…あなたの選択から!

Please blame (or held in higher respect) Google Translate service @ https://translate.google.com/:
because while you may not agree with all Google is doing, I think many of their initiatives are awesome, and I include Google Translate among those initiatives!
Once you accessed the website, save the page to your browser’s bookmarks, and for easy access place it on the bookmark toolbar! That way it is always in sight and at the tip of your finger! :)

Get back to me with how it worked for you here, by a  welcome comment!: go do it noow, what you’re waiting for!

Haiku – La Tour Eiffel, poetic thought by George-B (the smudge and other poems


Haiku – La Tour Eiffel, poetic thought by George-B

It feels unreal 
La tour Eiffel top’s clouded:
black-in-white makes grays.

Embedded image permalink

**********************************************
More poems>>>>>>> Here >>>>>>>>Here>>>>>>>>and down here:

Poetic thoughts by George-B_the smudge and other poems page


Saint Nicholas (Myra): Victor Hoagland


Saint Nicholas (Myra)

this pressed: Democracy Now: Hands up, Don’t choke!


Thursday, December 4, 2014 Previous | Next

Hands Up, Don’t Choke

By Amy Goodman with Denis Moynihan

Another police killing of an unarmed man of color. Another grand jury deciding not to indict: Not for murder. Not for manslaughter. Not for assault. Not even for reckless endangerment. We live in a land of impunity. At least, for those in power.

This past summer, after covering the protests in Ferguson, Mo., I flew back to New York City and went straight to Staten Island to cover the march protesting the police killing of Eric Garner, a 43-year-old African-American father of six. This story was strikingly similar to the police killing in Ferguson, where Officer Darren Wilson gunned down unarmed African-American teenager Michael Brown. Both cases involved white police officers using deadly force. Both of the victims were unarmed African-Americans. In both cases, local prosecutors, with close ties to their local police departments, were allowed to control the grand jury. There were some differences between the cases. Most notably, Eric Garner’s killing was captured on video.

If you look at the video closely, just as NYPD Officer Daniel Pantaleo puts him in an illegal chokehold, you see Eric Garner put his hands up, the international signal of surrender. He is then taken down by a gang of police officers. You hear him repeatedly say, “I can’t breathe!” He says it a total of 11 times before he goes limp and dies.

Where did this video come from? A young man named Ramsey Orta was standing near Garner on that July 17 afternoon when the police moved in. Orta flipped open his cellphone and videoed the whole thing. Pantaleo was caught red-handed. The evidence was there for everyone to see. Well, the grand jury decided not to indict Pantaleo. Only two people were arrested in the wake of Garner’s death: Ramsey Orta, who shot the video, and his wife, Chrissie Ortiz. Chrissie told a local television station that since Ramsey was identified as the videographer, they had been subjected to police harassment. Ramsey was arrested the day after the city medical examiner declared Garner’s death a homicide. Chrissie was later arrested as well. I saw them at the Staten Island march that Saturday, standing near where Garner died. I asked them for comment, but they were afraid. They huddled on the same stoop that Ramsey was on when he filmed Garner’s death.

At that march on Staten Island on Aug. 23, while Ramsey and Chrissie chose not to speak, many did. “The Staten Island [district attorney] should not be prosecuting this case,” Constance Malcolm told me. “We need the feds to come in and take this case right now. We need accountability.”

Click here to read the full column posted at Truthdig.

Click here to listen to Amy Goodman’s podcast. Subscribe to her weekly podcast on SoundCloud and Stitcher Radio.

quotation: “Humans in space suits make monkeys nervous.” ― Richard Preston, “The Hot Zone…”


The Hot Zone

The Hot Zone (Photo credit: Wikipedia)

“Humans in space suits make monkeys nervous.”
Richard Preston, The Hot Zone: The Terrifying True Story of the Origins of the Ebola Virus

So restricting access to pain managenent for cancer sufferers, is as always a shot from the hip, while the cause for overdoses remains unadressed!


MuckReads Podcast: The Peril of Whistleblowing on Wall St.|ProPublica Just a thought: Vote with your head, not with your heart!


Podcast: The Hidden Power of Dark Money|ProPublica


this pressed for your right to know: Podcast: When U.S. Companies Help the NSA – ProPublica


A year and a half into the release of classified documents by Edward Snowden, the existence of far-reaching National Security Agency surveillance is common if controversial knowledge.But until The Intercept published new documents this month, the role of American companies in that surveillance was less than clear, ProPublica’s Julia Angwin and Jeff Larson tell Editor-in-Chief Steve Engelberg in this week’s podcast.The new documents describe “contractual relationships” between the NSA and unnamed U.S. companies and reveal that the NSA has “under cover” spies working at or with some of them. And indeed, it would be difficult for the NSA to do its work without their help, Larson says.

via Podcast: When U.S. Companies Help the NSA – ProPublica.

Amy Goodman: Texas Strips Women of Their Health and Rights http://t.co/U3ugwOhsqk #SoundCloud — Democracy Now!https://soundcloud.com/amy-goodman-podcast/amy-goodman-texas-strips-women-of-their-health-and-rights

this pressed: James Bond Comic Books to Explore Origins of World’s Most Famous Spy


James Bond, the world’s most famous spy and one of the most enduring fiction characters ever created, will star in a new series of comic books that will reveal untold tales and explore the origins of the man who is licensed to kill. The books, which are slated for release beginning next year, will re-tell some of Bond’s exploits from the original novels and the big screen, as well as bringing his fans new stories from his days before Casino Royale; Ian Fleming’s first James Bond novel, which came out in 1953.
Read more at http://guardianlv.com/2014/10/james-bond-comic-books-to-explore-origins-of-worlds-most-famous-spy/#uob8mbT7Y01rWR4W.99

James Bond Comic Books to Explore Origins of World’s Most Famous Spy.

“The Hot Zone” by Richard Preston Audiobook 1 of 8 (you may enjoy it too)


The Hot Zone by Richard Preston Audiobook 1 of 8

EbolaCycle

MUST Listen-Read: Podcast: How Insurers Are Charging You More for Your Generic Drugs – ProPublica


“The Affordable Care Act bans insurance companies from discriminating against patients with pre-existing conditions. But some policy experts say insurers could be doing just that by forcing people with chronic illnesses to pay more for their drugs.

ProPublica’s Charles Ornstein explains that insurers have long used a tiered pricing system to steer consumers away from expensive brand name medications. But according to a recent editorial in the American Journal of Managed Care, several prominent health plans are taking this tactic one step further and charging higher co-payments for some generic drugs.”

this pressed: Podcast: How Insurers Are Charging You More for Your Generic Drugs – ProPublica


Podcast: How Insurers Are Charging You More for Your Generic Drugs – ProPublica.

EXCERPTS:  The Affordable Care Act bans insurance companies from discriminating against patients with pre-existing conditions. But some policy experts say insurers could be doing just that by forcing people with chronic illnesses to pay more for their drugs.

ProPublica’s Charles Ornstein explains that insurers have long used a tiered pricing system to steer consumers away from expensive brand name medications. But according to a recent editorial in the American Journal of Managed Care, several prominent health plans are taking this tactic one step further and charging higher co-payments for some generic drugs.”

this pressed: Home | The Roosevelts | PBS


Home | The Roosevelts | PBS.

Quotation: She was a woman who, between courses, could be graceful with her elbows on the table. Henry James


She was a woman who, between courses, could be graceful with her elbows on the table.

Henry James (1843-1916) Discuss

quotation: I have found out that there ain’t no surer way to find out whether you like people or hate them than to travel with them. Mark Twain


I have found out that there ain’t no surer way to find out whether you like people or hate them than to travel with them.

Mark Twain (1835-1910) Discuss

Calendarul Ortodox (click to access)


Calendarul Ortodox: http://calendar-ortodox.eu/ (click to access)

Calendarul Ortodox: http://calendar-ortodox.eu/ (click to access)

People and places: Cannery RowEdward Flanders Robb Ricketts (May 14, 1897 — May 11, 1948) commonly known as Ed Ricketts, was an American marine biologist, ecologist, and philosopher. He is best known for Between Pacific Tides (1939), a pioneering study of intertidal ecology, and for his influence on writer John Steinbeck, which resulted in their collaboration on the Sea of Cortez, later republished as The Log from the Sea of Cortez (1951).

Read more : http://en.wikipedia.org/wiki/Ed_Ricketts

Bust at Monterey site of Ricketts’ fatal 1948 car-train collision. People continually place flowers in his hand which holds a starfish. RIP “Doc”. I love You.

this day in the yesteryear: Daniel Defoe Placed in a Pillory (1703)


Daniel Defoe Placed in a Pillory (1703)

Although Defoe achieved literary immortality with the novel Robinson Crusoe and is called the father of modern journalism, he also produced eloquent, witty, often audacious tracts on public affairs during his prolific writing career. After Defoe’s publication of a pamphlet that ruthlessly satirized the High Church Tories, he was arrested and placed in a pillory. According to legend, what did Defoe’s pillory audience throw at him instead of the customary harmful and noxious objects? More… Discuss

Quotations 101: Henry Miller (tropic of capricorn, tropic of cancer)


“To walk in money through the night crowd, protected by money, lulled by money, dulled by money, the crowd itself a money, the breath money, no least single object anywhere that is not money, money, money everywhere and still not enough, and then no money or a little money or less money or more money, but money, always money, and if you have money or you don’t have money it is the money that counts and money makes money, but what makes money make money?”

“No man is great enough or wise enough for any of us to surrender our destiny to. The only way in which anyone can lead us is to restore to us the belief in our own guidance.”

“Take a good look at me. Now tell me, do you think I’m the sort of fellow who gives a fuck what happens once he’s dead? “

Read more about Henry Miller, here