Troița 1990 (Moldova Film)


Film – atitudine. Despre oamenii care adună avere fără a se gândi la “averea” spirituală.
Ideea: dacă omul pierde sfinţenia din suflet nu are scăpare în viaţă.

 

Enhanced by Zemanta

Leave a Reply: (What... You're shy?)

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s